MATTEÜSEVANGELIE : ZESTIENDE HOOFDSTUK , MT 16
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mt 16 .