MATTEÜSEVANGELIE : ACHTTIENDE HOOFDSTUK , MT 18
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mt 18 .