MATTEÜSEVANGELIE : VIERENTWINTIGSTE HOOFDSTUK , MT 24 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -
- Mt 24,1-3 - Mt 24,4-8 - Mt 24,9-14 - Mt 24,15-22 - Mt 24,23-25 - Mt 24,26-28 - Mt 24,29-31 - Mt 24,32-33 - Mt 24,34-36 - Mt 24,37-41 - Mt 24,42-44 - Mt 24,45-51 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van het Matteüsevangelie : Mt : overzicht , Mt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Mt : commentaar ,
Overzicht van het N.T.
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
Hoofdstukken van het Matteüsevangelie : Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28 .
Tekstuitleg per pericope  - Mt 24,1-3 - Mt 24,4-8 - Mt 24,9-14 - Mt 24,15-22 - Mt 24,23-25 - Mt 24,26-28 - Mt 24,29-31 - Mt 24,32-33 - Mt 24,34-36 - Mt 24,37-41 - Mt 24,42-44 - Mt 24,45-51 -
Tekstuitleg vers per vers - Mt 24,1 - Mt 24,2 - Mt 24,3 - Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 - Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 - Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 - Mt 24,23 - Mt 24,24 - Mt 24,25 - Mt 24,26 - Mt 24,27 - Mt 24,28 - Mt 24,29 - Mt 24,30 - Mt 24,31 - Mt 24,32 - Mt 24,33 - Mt 24,34 - Mt 24,35 - Mt 24,36 - Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 - Mt 24,42 - Mt 24,43 - Mt 24,44 - Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
ark-boeken http://www.postorderboekhandel.nl/ http://www.bijbel10daagse.nl/ http://www.olivetree.nl/ bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie : Mt 24,3-52
Literatuur : Braaksma blz.122-127
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het vierentwintigste hoofdstuk van het Matteüsevangelie :
299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7
300. Het begin van het einde : Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -
301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -
302. De gruwel van de verwoesting van Judea : Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -
303. Pseudochristussen en pseudoprofeten : Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -
304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon : Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -
305. De komst van de Mensenzoon : Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -
306. Gelijkenis van de vijgeboom : Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -
307. De tijd van het einde : Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -
310. De onverwachte komst van de Mensenzoon : Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -
311. De waakzame huisheer : Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -
312. De trouwe en verstandige dienaar : Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -

- EXPLORING THE PROPHECIES OF MOSES AND DANIEL AS CORROBORATING AUTHORITY FOR THE “GREAT TRIBULATION” OF MATTHEW 24. A Contribution toward Understanding the Progressive Revelation of Prophetic Themes in Scripture . Oral Collins, The Berkshire Institute for Christian Studies . http://www.historicism.com/Collins/moses.htm .

  Mt 24,1 Mt 24,2 Mt 24,3 Mt 24,4 Mt 24,5 Mt 24,6 Mt 24,7 Mt 24,8 Mt 24,9 Mt 24,10 Mt 24,11 Mt 24,12 Mt 24,13 Mt 24,14 Mt 24,15 Mt 24,16 Mt 24,17 Mt 24,18 Mt 24,19 Mt 24,20 Mt 24,21 Mt 24,22 Mt 24,23 Mt 24,24 Mt 24,25 Mt 24,26 Mt 24,27 Mt 24,28 Mt 24,29 Mt 24,30
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

  Mt 24,31 Mt 24,32 Mt 24,33 Mt 24,34 Mt 24,35 Mt 24,36 Mt 24,37 Mt 24,38 Mt 24,39 Mt 24,40 Mt 24,41 Mt 24,42 Mt 24,43 Mt 24,44 Mt 24,45 Mt 24,46 Mt 24,47 Mt 24,48 Mt 24,49 Mt 24,50 Mt 24,51
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

  Mt 24,1 Mt 24,2 Mt 24,3 Mt 24,4 Mt 24,5 Mt 24,6 Mt 24,7 Mt 24,8 Mt 24,9 Mt 24,10 Mt 24,11 Mt 24,12 Mt 24,13 Mt 24,14 Mt 24,15 Mt 24,16 Mt 24,17 Mt 24,18 Mt 24,19 Mt 24,20 Mt 24,21 Mt 24,22 Mt 24,23 Mt 24,24 Mt 24,25 Mt 24,26 Mt 24,27 Mt 24,28 Mt 24,29 Mt 24,30
  19  23  32  11  15  19  18  19  10  11  21                                 
  97  96  151  55  79  93  94  22  97  73  54  53  34  107                                 
                                                             
                                                             
                                                             

  Mt 24,31 Mt 24,32 Mt 24,33 Mt 24,34 Mt 24,35 Mt 24,36 Mt 24,37 Mt 24,38 Mt 24,39 Mt 24,40 Mt 24,41 Mt 24,42 Mt 24,43 Mt 24,44 Mt 24,45 Mt 24,46 Mt 24,47 Mt 24,48 Mt 24,49 Mt 24,50 Mt 24,51
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mt 24,1-3 - Mc 13,1-4 - Lc 21,5-7 -- Mt 24,1-3 -- Mt 24,1 - Mt 24,2 - Mt 24,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -

  Mt 24,1 Mt 24,2 Mt 24,3
74  19  23  32 
344  97  96  151 
Jezus : 39 . Leerlingen : 35 . Woorden van Jezus : 18 . Woorden van leerlingen : 28 .  Inleidingen : 21 . 8 (Jezus) + 11 (zijn leerlingen) Jezus : (5 : inleiding + 18 : woorden van Jezus )   8 : Jezus +  7 (inleiding leerlingen) + 16 / 17 (woorden leerlingen)
       
       

 

Mt 24,1 - Mt 24,1 : 299. Inleiding tot de eschatologische rede - Mc 13,1-4 - Lc 21,5-7 -- Mt 24,1-3 -- Mt 24,1 - Mt 24,2 - Mt 24,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:1 kai exelthôn o ièsous apo tou ierou eporeueto kai prosèlthon oi mathètai autou epideixai autô tas oikodomas tou ierou   1 et egressus Iesus de templo ibat et accesserunt discipuli eius ut ostenderent ei aedificationes templi             1. Comme Jésus sortait du Temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du Temple.  

King James Bible . [1] And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,1 .

Mt 24,2 - Mt 24,2 : 299. Inleiding tot de eschatologische rede - Mc 13,1-4 - Lc 21,5-7 -- Mt 24,1-3 -- Mt 24,1 - Mt 24,2 - Mt 24,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:2 o de apokritheis eipen autois ou blepete tauta panta amèn legô umin ou mè afethè ôde lithos epi lithon os ou kataluthèsetai  2 ipse autem respondens dixit eis videtis haec omnia amen dico vobis non relinquetur hic lapis super lapidem qui non destruatur            2. Mais il leur répondit : « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? En vérité je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jetée bas. » 

King James Bible . [2] And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,2 .

Mt 24,3 - Mt 24,3 : 299. Inleiding tot de eschatologische rede - Mc 13,1-4 - Lc 21,5-7 -- Mt 24,1-3 -- Mt 24,1 - Mt 24,2 - Mt 24,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:3 kathèmenou de autou epi tou orous tôn elaiôn prosèlthon autô oi mathètai kat idian legontes eipe èmin pote tauta estai kai ti to sèmeion tès sès parousias kai (tès) sunteleias tou aiônos  3 sedente autem eo super montem Oliveti accesserunt ad eum discipuli secreto dicentes dic nobis quando haec erunt et quod signum adventus tui et consummationis saeculi            3. Et, comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui, en particulier, et demandèrent : « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » 

King James Bible . [3] And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,3 .

300. Het begin van het einde : Mt 24,4-8 -- Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -

  Mt 24,4 Mt 24,5 Mt 24,6 Mt 24,7 Mt 24,8
68 11  15  19  18 
343 55  79  93  94  22 
62 woorden van Jezus 6 (inleiding Jezus ) + 5 (woorden Jezus)   woorden van Jezus  woorden van Jezus  woorden van Jezus  woorden van Jezus 
           
           

 

Mt 24,4 - Mt 24,4 : 300. Het begin van het einde - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:4 kai apokritheis o ièsous eipen autois blepete mè tis umas planèsè   4 et respondens Iesus dixit eis videte ne quis vos seducat            4. Et Jésus leur répondit : « Prenez garde qu'on ne vous abuse.  

King James Bible . [4] And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,4 .

Mt 24,5 - Mt 24,5 : 300. Het begin van het einde - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:5 polloi gar eleusontai epi tô onomati mou legontes egô eimi o christos kai pollous planèsousin 5 multi enim venient in nomine meo dicentes ego sum Christus et multos seducent             5. Car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront : «C'est moi le Christ», et ils abuseront bien des gens.  

King James Bible . [5] For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,5 .

Mt 24,6 - Mt 24,6 : 300. Het begin van het einde - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:6 mellèsete de akouein polemous kai akoas polemôn orate mè throeisthe dei gar genesthai all oupô estin to telos   6 audituri autem estis proelia et opiniones proeliorum videte ne turbemini oportet enim haec fieri sed nondum est finis            6. Vous aurez aussi à entendre parler de guerres et de rumeurs de guerres ; voyez, ne vous alarmez pas : car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. 

King James Bible . [6] And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,6 .

Mt 24,7 - Mt 24,7 : 300. Het begin van het einde - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:7 egerthèsetai gar ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai seismoi kata topous   7 consurget enim gens in gentem et regnum in regnum et erunt pestilentiae et fames et terraemotus per loca            7. On se dressera, en effet, nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. 

King James Bible . [7] For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,7 .

Mt 24,8 - Mt 24,8 : 300. Het begin van het einde - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:8 panta de tauta archè ôdinôn  8 haec autem omnia initia sunt dolorum            8. Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement.

King James Bible . [8] All these are the beginning of sorrows.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,8 .

301. Gedrag bij vervolgingen : Mt 24,9-14 -- Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -

  Mt 24,9 Mt 24,10 Mt 24,11 Mt 24,12 Mt 24,13 Mt 24,14
75  19  10  11  21 
418  97  73  54  53  34  107 
woorden van Jezus              

 

Mt 24,9 - Mt 24,9 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:9 tote paradôsousin umas eis thlipsin kai apoktenousin umas kai esesthe misoumenoi upo pantôn tôn ethnôn dia to onoma mou   9 tunc tradent vos in tribulationem et occident vos et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum             9. « Alors on vous livrera aux tourments et on vous tuera ; vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.  

King James Bible . [9] Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,9 .

Mt 24,10 - Mt 24,10 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:10 kai tote skandalisthèsontai polloi kai allèlous paradôsousin kai misèsousin allèlous   10 et tunc scandalizabuntur multi et invicem tradent et odio habebunt invicem             10. Et alors beaucoup succomberont ; ce seront des trahisons et des haines intestines.  

King James Bible . [10] And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,10 .

Mt 24,11 - Mt 24,11 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:11 kai polloi pseudoprofètai egerthèsontai kai planèsousin pollous  11 et multi pseudoprophetae surgent et seducent multos            11. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens.  

King James Bible . [11] And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,11 .

Mt 24,12 - Mt 24,12 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:12 kai dia to plèthunthènai tèn anomian psugèsetai è agapè tôn pollôn  12 et quoniam abundabit iniquitas refrigescet caritas multorum             12. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. 

King James Bible . [12] And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,12 .

Mt 24,13 - Mt 24,13 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:13 o de upomeinas eis telos outos sôthèsetai  13 qui autem permanserit usque in finem hic salvus erit            13. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé.  

King James Bible . [13] But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,13 .

Mt 24,14 - Mt 24,14 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:14 kai kèruchthèsetai touto to euaggelion tès basileias en olè tè oikoumenè eis marturion pasin tois ethnesin kai tote èxei to telos   14 et praedicabitur hoc evangelium regni in universo orbe in testimonium omnibus gentibus et tunc veniet consummatio             14. « Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. 

King James Bible . [14] And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,14 .

4. - 7. to euaggelion tès basileias (het evangelie van het koninkrijk) . In drie verzen in het N.T. : (1) Mt 4,23 . (2) Mt 9,35 . (3) Mt 24,14 . In (1) Mt 4,23 . (2) Mt 9,35 gaat het participium praesens nominatief mannelijk enkelvoud vooraf kèrussôn (verkondigend) . In Mt 24,14 gaat vooreerst het aanwijzend voornaamwoord touto (dit) en vervolgens de werkwoordvorm kèruchthèsetai (en dit evangelie van het koninkrijk zal verkondigd worden) . In de drie verzen gaat een werkwoordvorm van kèrussô (verkondigen) vooraf . Verwijzing : hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen) , zie Mt 3,2 .

302. De gruwel van de verwoesting van Judea : Mt 24,15-22 -- Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -

Mt 24,15 - Mt 24,15 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:15 otan oun idète to bdelugma tès erèmôseôs to rèthen dia danièl tou profètou estos en topô agiô o anaginôskôn noeitô 15 cum ergo videritis abominationem desolationis quae dicta est a Danihelo propheta stantem in loco sancto qui legit intellegat            15. « Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, installée dans le saint lieu que le lecteur comprenne ! , 

King James Bible . [15] When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,15 .

Mt 24,16 - Mt 24,16 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:16 tote oi en tè ioudaia feugetôsan eis ta orè   16 tunc qui in Iudaea sunt fugiant ad montes             16. alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes,  

King James Bible . [16] Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,16 .

Mt 24,17 - Mt 24,17 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:17 o epi tou dômatos mè katabatô arai ta ek tès oikias autou  17 et qui in tecto non descendat tollere aliquid de domo sua             17. que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, 

King James Bible . [17] Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,17 .

Mt 24,18 - Mt 24,18 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:18 kai o en tô agrô mè epistrepsatô opisô arai to imation autou  18 et qui in agro non revertatur tollere tunicam suam             18. et que celui qui sera aux champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau !  

King James Bible . [18] Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,18 .

Mt 24,19 - Mt 24,19 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:19 ouai de tais en gastri echousais kai tais thèlazousais en ekeinais tais èmerais   19 vae autem praegnatibus et nutrientibus in illis diebus             19. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là !  

King James Bible . [19] And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,19 .

Mt 24,20 - Mt 24,20 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:20 proseuchesthe de ina mè genètai è fugè umôn cheimônos mède sabbatô   20 orate autem ut non fiat fuga vestra hieme vel sabbato            20. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un sabbat.  

King James Bible . [20] But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,20 .

Mt 24,21 - Mt 24,21 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:21 estai gar tote thlipsis megalè oia ou gegonen ap archès kosmou eôs tou nun oud ou mè genètai   21 erit enim tunc tribulatio magna qualis non fuit ab initio mundi usque modo neque fiet             21. Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. 

King James Bible . [21] For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,21 .

Mt 24,22 - Mt 24,22 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:22 kai ei mè ekolobôthèsan ai èmerai ekeinai ouk an esôthè pasa sarx dia de tous eklektous kolobôthèsontai ai èmerai ekeinai   22 et nisi breviati fuissent dies illi non fieret salva omnis caro sed propter electos breviabuntur dies illi             22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve ; mais à cause des élus, ils seront abrégés, ces jours-là.  

King James Bible . [22] And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,22 .

303. Pseudochristussen en pseudoprofeten : Mt 24,23-25 -- Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,23 - Mt 24,24 - Mt 24,25 -

Mt 24,23 - Mt 24,23 : 303. Pseudochristussen en pseudoprofeten - Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,23 - Mt 24,24 - Mt 24,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:23 tote ean tis umin eipè idou ôde o christos è ôde mè pisteusète   23 tunc si quis vobis dixerit ecce hic Christus aut illic nolite credere            23. « Alors si quelqu'un vous dit : «Voici : le Christ est ici ! » ou bien : «Il est là ! », n'en croyez rien.  

King James Bible . [23] Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,23 .

Mt 24,24 - Mt 24,24 : 303. Pseudochristussen en pseudoprofeten - Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,23 - Mt 24,24 - Mt 24,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:24 egerthèsontai gar pseudochristoi kai pseudoprofètai kai dôsousin sèmeia megala kai terata ôste | planasthai | planèsai | ei dunaton kai tous eklektous   24 surgent enim pseudochristi et pseudoprophetae et dabunt signa magna et prodigia ita ut in errorem inducantur si fieri potest etiam electi            24. Il surgira, en effet, des faux Christs et des faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus.  

King James Bible . [24] For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,24 .

Mt 24,25 - Mt 24,25 : 303. Pseudochristussen en pseudoprofeten - Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,23 - Mt 24,24 - Mt 24,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:25 idou proeirèka umin 25 ecce praedixi vobis             25. Voici que je vous ai prévenus.  

King James Bible . [25] Behold, I have told you before.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,25 .

304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon : Mt 24,26-28 -- Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,26 - Mt 24,27 - Mt 24,28 -

Mt 24,26 - Mt 24,26 : 304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon - Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,26 - Mt 24,27 - Mt 24,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:26 ean oun eipôsin umin idou en tè erèmô estin mè exelthète idou en tois tameiois mè pisteusète  26 si ergo dixerint vobis ecce in deserto est nolite exire ecce in penetrabilibus nolite credere            26. « Si donc on vous dit : «Le voici au désert», n'y allez pas ; »Le voici dans les retraites», n'en croyez rien.  

King James Bible . [26] Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,26 .

Mt 24,27 - Mt 24,27 : 304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon - Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,26 - Mt 24,27 - Mt 24,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:27 ôsper gar è astrapè exerchetai apo anatolôn kai fainetai eôs dusmôn outôs estai è parousia tou uiou tou anthrôpou   27 sicut enim fulgur exit ab oriente et paret usque in occidente ita erit et adventus Filii hominis            27. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme.  

King James Bible . [27] For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,27 .

  hôsper (zoals)   hôsper (zoals) bij begin van het vers beeld  2de woord gar (want)  houtôs (zo)  estai (zal zijn) i.v.m. de mensenzoon 
1. Mt 12,40 Jona  X
2. Mt 13,40 verzamelen van het onkruid    X bij de voltooiïng van de wereld 
3. Mt 20,28 X + Mensenzoon           
4. Mt 24,27 .   ster  X de komst van de mensenzoon 
5. Mt 24,37 .   Noach X de komst van de mensenzoon 
6. Mt 25,14         

1. hôsper (zoals) .

hôsper (zoals)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  243 207 36 10   2 2 3 18 1 12 14

hôsper (zoals)  Mt Mc Lc syn.  ev. 
in de syn.   10 : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 . (7) Mt 24,27 , (8) Mt 24,37 . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 .   2 : (1) Lc 17,24 . (2)  Lc 18,11 . 12 : (1) Mt 12,40 // Lc 11,40 . (2) Mt 20,28 // Mc 10,45 // Lc 22,27 . (3) Mt 24,27 // Lc 17,24 . (4) Mt 24,37 // Lc 17,26 . (5) Mt 25,14 // Lc 19,12 . 14

Bij Matteüs : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 (zoals de mensenzoon) . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 (zoals een herder) .
Hôsper (zoals) ... houtôs (zo) : (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 .(7) Mt 24,27 . (8) Mt 24,37 . Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een bijbelse situatie (Jona : Mt 12,40 , Noach : Mt 24,37) of een natuurgegeven (tarwe en onkruid : Mt 13,40 , de zonnestraling : Mt 24,27 ) en een aspect van de mensenzoon . Na houtôs (zo) staat de indicatief futurum estai (zal zijn) gevolgd door het onderwerp .
Tien gelijkenissen ! Wellicht niet toevallig in Mt .

Mt 24,28 - Mt 24,28 : 304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon - Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,26 - Mt 24,27 - Mt 24,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:28 opou ean è to ptôma ekei sunachthèsontai oi aetoi  28 ubicumque fuerit corpus illuc congregabuntur aquilae             28. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours.  

King James Bible . [28] For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,28 .

- hôsper (zoals) ... houtôs (zo), zie Mt 13,40 . houtôs estai hè parousia tou huiou tou anthrôpou (zo zal de komst van de mensenzoon zijn), zie Mt 24,37 .

305. De komst van de Mensenzoon : Mt 24,29-31 -- Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,29 - Mt 24,30 - Mt 24,31 -

Mt 24,29 - Mt 24,29 : 305. De komst van de Mensenzoon - Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,29 - Mt 24,30 - Mt 24,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:29 eutheôs de meta tèn thlipsin tôn èmerôn ekeinôn o èlios skotisthèsetai kai è selènè ou dôsei to feggos autès kai oi asteres pesountai apo tou ouranou kai ai dunameis tôn ouranôn saleuthèsontai   29 statim autem post tribulationem dierum illorum sol obscurabitur et luna non dabit lumen suum et stellae cadent de caelo et virtutes caelorum commovebuntur             29. « Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.  

King James Bible . [29] Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,29 .

Mt 24,30 - Mt 24,30 : 305. De komst van de Mensenzoon - Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,29 - Mt 24,30 - Mt 24,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:30 kai tote fanèsetai to sèmeion tou uiou tou anthrôpou en ouranô kai tote kopsontai pasai ai fulai tès gès kai opsontai ton uion tou anthrôpou erchomenon epi tôn nefelôn tou ouranou meta dunameôs kai doxès pollès  30 et tunc parebit signum Filii hominis in caelo et tunc plangent omnes tribus terrae et videbunt Filium hominis venientem in nubibus caeli cum virtute multa et maiestate            30. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme ; et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine ; et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire.  

King James Bible . [30] And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,30 .

Mt 24,31 - Mt 24,31 : 305. De komst van de Mensenzoon - Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,29 - Mt 24,30 - Mt 24,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:31 kai apostelei tous aggelous autou meta salpiggos megalès kai episunaxousin tous eklektous autou ek tôn tessarôn anemôn ap akrôn ouranôn eôs [tôn] akrôn autôn   31 et mittet angelos suos cum tuba et voce magna et congregabunt electos eius a quattuor ventis a summis caelorum usque ad terminos eorum            31. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leurs extrémités.  

King James Bible . [31] And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,31 .

306. Gelijkenis van de vijgeboom : Mt 24,32-33 -- Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,32 - Mt 24,33 -

Mt 24,32 - Mt 24,32 : 306. Gelijkenis van de vijgeboom - Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,32 - Mt 24,33 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:32 apo de tès sukès mathete tèn parabolèn otan èdè o klados autès genètai apalos kai ta fulla ekfuè ginôskete oti eggus to theros  32 ab arbore autem fici discite parabolam cum iam ramus eius tener fuerit et folia nata scitis quia prope est aestas             32. « Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche.  

King James Bible . [32] Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,32 .

Mt 24,33 - Mt 24,33 : 306. Gelijkenis van de vijgeboom - Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,32 - Mt 24,33 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:33 outôs kai umeis otan idète panta tauta ginôskete oti eggus estin epi thurais  33 ita et vos cum videritis haec omnia scitote quia prope est in ianuis             33. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'Il est proche, aux portes. 

King James Bible . [33] So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,33 .

307. De tijd van het einde : Mt 24,34-36 -- Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,34 - Mt 24,35 - Mt 24,36 -

Mt 24,34 - Mt 24,34 : 307. De tijd van het einde - Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,34 - Mt 24,35 - Mt 24,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:34 amèn legô umin oti ou mè parelthè è genea autè eôs | [an] | an | panta tauta genètai   34 amen dico vobis quia non praeteribit haec generatio donec omnia haec fiant             34. En vérité je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé.  

King James Bible . [34] Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,34 .

Mt 24,35 - Mt 24,35 : 307. De tijd van het einde - Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,34 - Mt 24,35 - Mt 24,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:35 o ouranos kai è gè pareleusetai oi de logoi mou ou mè parelthôsin 35 caelum et terra transibunt verba vero mea non praeteribunt            35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 

King James Bible . [35] Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,35 .

Mt 24,36 - Mt 24,36 : 307. De tijd van het einde - Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,34 - Mt 24,35 - Mt 24,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:36 peri de tès èmeras ekeinès kai ôras oudeis oiden oude oi aggeloi tôn ouranôn oude o uios ei mè o patèr monos  36 de die autem illa et hora nemo scit neque angeli caelorum nisi Pater solus            36. Quant à la date de ce jour, et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père, seul.  

King James Bible . [36] But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,36 .

310. De onverwachte komst van de Mensenzoon : Mt 24,37-41 -- Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht."

Mt 24,37 - Mt 24,37 : 310. De onverwachte komst van de Mensenzoon - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:37 ôsper gar ai èmerai tou nôe outôs estai è parousia tou uiou tou anthrôpou   37 sicut autem in diebus Noe ita erit et adventus Filii hominis            37. « Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.  

King James Bible . [37] But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,37 .

  hôsper (zoals)   hôsper (zoals) bij begin van het vers beeld  2de woord gar (want)  houtôs (zo)  estai (zal zijn) i.v.m. de mensenzoon 
1. Mt 12,40 Jona  X
2. Mt 13,40 verzamelen van het onkruid    X bij de voltooiïng van de wereld 
3. Mt 20,28 X + Mensenzoon           
4. Mt 24,27 .   ster  X de komst van de mensenzoon 
5. Mt 24,37 .   Noach X de komst van de mensenzoon 
6. Mt 25,14         

1. hôsper (zoals) .

hôsper (zoals)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  243 207 36 10   2 2 3 18 1 12 14

hôsper (zoals)  Mt Mc Lc syn.  ev. 
in de syn.   10 : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 . (7) Mt 24,27 , (8) Mt 24,37 . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 .   2 : (1) Lc 17,24 . (2)  Lc 18,11 . 12 : (1) Mt 12,40 // Lc 11,40 . (2) Mt 20,28 // Mc 10,45 // Lc 22,27 . (3) Mt 24,27 // Lc 17,24 . (4) Mt 24,37 // Lc 17,26 . (5) Mt 25,14 // Lc 19,12 . 14

Bij Matteüs : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 (zoals de mensenzoon) . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 (zoals een herder) .
Hôsper (zoals) ... houtôs (zo) : (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 .(7) Mt 24,27 . (8) Mt 24,37 . Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een bijbelse situatie (Jona : Mt 12,40 , Noach : Mt 24,37) of een natuurgegeven (tarwe en onkruid : Mt 13,40 , de zonnestraling : Mt 24,27 ) en een aspect van de mensenzoon . Na houtôs (zo) staat de indicatief futurum estai (zal zijn) gevolgd door het onderwerp .
Tien gelijkenissen ! Wellicht niet toevallig in Mt .

Mt 24,38 - Mt 24,38 : 310. De onverwachte komst van de Mensenzoon - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:38 ôs gar èsan en tais èmerais [ekeinais*] tais pro tou kataklusmou trôgontes kai pinontes gamountes kai gamizontes achri ès èmeras eisèlthen nôe eis tèn kibôton 38 sicut enim erant in diebus ante diluvium comedentes et bibentes nubentes et nuptum tradentes usque ad eum diem quo introivit in arcam Noe            38. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,  

King James Bible . [38] For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,38 .

Mt 24,39 - Mt 24,39 : 310. De onverwachte komst van de Mensenzoon - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:39 kai ouk egnôsan eôs èlthen o kataklusmos kai èren apantas outôs estai | | [kai] | è parousia tou uiou tou anthrôpou   39 et non cognoverunt donec venit diluvium et tulit omnes ita erit et adventus Filii hominis             39. et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme.  

King James Bible . [39] And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,39 .

Mt 24,40 - Mt 24,40 : 310. De onverwachte komst van de Mensenzoon - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -

Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:40 tote | esontai duo | duo esontai | en tô agrô eis paralambanetai kai eis afietai   40 tunc duo erunt in agro unus adsumetur et unus relinquetur             40. Alors deux hommes seront aux champs : l'un est pris, l'autre laissé ;  

King James Bible . [40] Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,40 .

Mt 24,41 - Mt 24,41 : 310. De onverwachte komst van de Mensenzoon - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:41 duo alèthousai en tô mulô mia paralambanetai kai mia afietai   41 duae molentes in mola una adsumetur et una relinquetur            41. deux femmes en train de moudre ; l'une est prise, l'autre laissée. 

King James Bible . [41] Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,41 .

- hôsper (zoals) ... houtôs (zo), zie Mt 13,40 . houtôs estai hè parousia tou huiou tou anthrôpou (zo zal de komst van de mensenzoon zijn), zie Mt 24,27 .

311. De waakzame huisheer : Mt 24,42-44 -- Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,42 - Mt 24,43 - Mt 24,44 -

Synopsis Denaux-Vervenne (1986) Liturgische lezing (KBS 1961) Willibrordvertaling (1995) Nieuwe BijbelVertaling (2004)
37. Zoals immers de dagen van Noach waren, zo zal de komst van de Mensenzoon zijn. 37 Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt
38. Zoals ze immers waren in de (die) dagen vóór de zondvloed, etend en drinkend, huwend en uithuwend, tot de dag dat Noach de ark binnenging, 38 Zoals toch de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 38 Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,
39. en ze niets wisten totdat de zondvloed kwamen en allen wegnam, zo zal (ook) de komst zijn van de Mensenzoon zijn. 39 en zij niets vermoedden,
totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.
39 en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.
40. Dan zullen er twee zijn op het veld; één wordt weggenomen en één wordt achtergelaten. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; 40 Dan zullen er twee op het land zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.
41. (Er zullen) twee (vrouwen) (zijn) die in d molen malen : één wordt meegenomen en één wordt achtergelaten. 41 twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de ene wordt meegenomen, de andere achtergelaten. 41 Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.
42. Waak dus, want jullie weten niet op welke dag je Heer komt. 42 Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. 42 Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
43. Weet nu dit: als de huisheer geweten had in welke nachtwake de dief zou komen, zou hij gewaakt hebben en niet toegestaan hebben dat zijn huis doorgraven werd. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. 43 Want je weet: als de heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken.
44. Daarom, wezen ook jullie bereid, want op het uur dat je het niet vermoedt, komt de Mensenzoon. 44 Weest ook gij dus bereid,
omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.
44 Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
310. De onverwachte komst van de Mensenzoon : Mt 24,37-41 // (Lc 17,26-27.30.34-35) - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -
311. De waakzame huisheer : Mt 24,42-44 // (Lc 12,39-40) - Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -
     

 

Mt 24,42 - Mt 24,42 : 311. De waakzame huisheer - Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,42 - Mt 24,43 - Mt 24,44 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:42 grègoreite oun oti ouk oidate poia èmera o kurios umôn erchetai   42 vigilate ergo quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit             42. « Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre Maître. 

King James Bible . [42] Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,42 .

Mt 24,43 - Mt 24,43 : 311. De waakzame huisheer - Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,42 - Mt 24,43 - Mt 24,44 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:43 ekeino de ginôskete oti ei èdei o oikodespotès poia fulakè o kleptès erchetai egrègorèsen an kai ouk an eiasen dioruchthènai tèn oikian autou   43 illud autem scitote quoniam si sciret pater familias qua hora fur venturus esset vigilaret utique et non sineret perfodiri domum suam             43. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. 

King James Bible . [43] But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,43 .

Mt 24,44 - Mt 24,44 : 311. De waakzame huisheer - Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,42 - Mt 24,43 - Mt 24,44 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:44 dia touto kai umeis ginesthe etoimoi oti è ou dokeite ôra o uios tou anthrôpou erchetai   44 ideoque et vos estote parati quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est             44. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. 

King James Bible . [44] Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,44 .

Het gaat in Mt 24,37-44 om de komst van de mensenzoon. Dat blijkt uit het einde van verzen 37, 39, 42, 44.
Meestal vertaalt men met mensenzoon,  wat zou veronderstellen dat mensen in de oorspronkelijke taal - het Grieks - in het meervoud zou staan; er staat echter een enkelvoud en dan nog met een lidwoord: de zoon van dé mens. Vers 37 zou als een opschrift kunnen dienen. Het einde van vers 44 vormt een inclusio (omsluiting): nl. in het begin en het einde van de pericope gaat het om de komst van de mensenzoon.
In deze verzen wordt "komen - komst" heel wat gebruikt: v.37.39: hè parousia (de komst); erchetai (hij komt).

Mt 24,37a Mt 24, 37b Mt 24,38 Mt 24,39a Mt 24,39b Mt 24,42 Mt 24,43 Mt 24,44
hôsper (zoals) houtôs (zo) hôs (zoals) kai (en) houtôs (zo) grègoreite oun (waak dus) ekeino de ginôskete (weet echter dit) dia touto kai humeis ginesthe hetoimoi (daarom ook jullie sta paraat)
gar (immers)   gar (immers)     hoti (want) hoti (dat) hoti (want)
  estai (zal zijn) èsan (zij waren) ouk egnôsan (zij wisten niet) estai (zal zijn) kai (ook) ouk oidate (jij weet niet) ei èdei (indien zou weten) ho oikodespotès (de huisheer) hèi ou dokeite (jij vermoedt niet)
hai hèmerai tou Nôe (de dagen van Noach) hè parousia tou huiou tou anthrôpou (de komst van de mensenzoon) en tais hèmerais (ekeinais ... (in die dagen...)   hè parousia tou huiou tou anthrôpou (de komst van de mensenzoon)      
    achri hès hèmeras (tot op de dag waarop) heôs (totdat)   poiai hèmerai (op welke dag) poiai fulakèi (tijdens welke nachtwake) hôrai (op welk uur)
    eisèlthen (binnenging) èlthen (kwam)   ho kurios humôn erchetai (jullie heer komt) ho kleptès erchetai (de dief komt) ho huios tou anthrôpou erchetai (de mensenzoon komt)
    Noë (Noach) ho kataklusmos (de catastrofe)        
310. De onverwachte komst van de Mensenzoon : Mt 24,37-41 // (Lc 17,26-27.30.34-35) - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -          311. De waakzame huisheer : Mt 24,42-44 // (Lc 12,39-40) - Mt 24,42-44 -    

Om de komst van de mensenzoon te verduidelijken, maakt de evangelist gebruik van een gelijkenis:
Mt 24,37: hôsper (zoals) ... houtôs (zo) (opschrift)
Mt 24, 38: hôs (zoals)... Mt 24,39: houtôs (zo); daarin de gelijkenis met Noach.
Mt 24,40-41: de gevolgen van de komst.
Mt 24,42: aansporing tot waakzaamheid.
Mt 24,43: gelijkenis met een mogelijke inbraak.
Mt 24,44: aansporing tot klaar staan.
In het geheel van deze tekst wordt het woord "komen" nog een aantal keren gebruikt:
Mt. 24,39: èlthen (aoristvorm van erchomai: komen): (hij) kwam
Mt 43,43: erchetai: (hij) komt

De mens weet niet wanneer de mensenzoon komt. Het niet weten komt veel keren in de tekst voor.
Mt 24,39: kai ouk egnôsan (gignooskoo: weten): en (zij) niet wisten
Mt 24,42: hoti ouk oidate: want (jij) niet weet
Mt 24,43: hoti ei èidei (van oida: weten): want indien (hij) wist
Mt 24,44: hoti ou dokeite: want (jij) niet vermoedt

Omdat de mens niet weet wanneer de mensenzoon komt, moet hij waakzaam zijn en klaar staan.

Samengevat:
Wees waakzaam/ sta klaar, want jij weet niet wanneer de mensenzoon komt.

Na de aanslagen op 11 september zijn we alert, waakzaam geworden. We weten dat we bedreigd worden en dat op ieder moment gevaar kan opduiken.
Mensen van verschillende godsdiensten zullen wel eens grondig met elkaar moeten gaan praten over sommige teksten van hun heilige geschriften en over sommige opvattingen. De tekst van dit evangelie is zo'n tekst.
Bij het joodse volk zijn er momenten geweest waarop zij ervan droomden dat iemand uit hun volk zou opstaan die hen van hun vijanden zou bevrijden. In de apocalyptische literatuur kreeg dat zijn eigen uitdrukkingen. Deze taal wordt ook gehanteerd in sommige (zoals deze) evangelieteksten.
In christelijke kringen wordt de komst van de zoon van de mens geïdentificeerd met de wederkomst van de mensenzoon (Christus). Deze komst lijkt in deze teksten verbonden met de dood van sommigen: de ene wordt meegenomen, de andere niet.
We gebruiken ook de uitdrukking: de dood komt als een dief in de nacht. En mensen zeggen ook wel eens: als God me komt halen... waarmee ze aanduiden: wanneer ik sterf.
Het is een lugubere gedachte dat God (waarmee Christus wordt geïdentificeerd) een mens komt halen, meeneemt, bij verkeersongevallen, rampen, en in sommige gevallen kinderen en jonge mensen. Mensen sterven - volgens de wetten van de natuur. Laten we het een 'mysterie - geheim' laten op welke wijze God met de dood te maken heeft, want bij God is er geen hier en daar, geen voordien en nadien.
En wat als een gek het in zijn hoofd haalt en denkt dat hij de zoon van de mens is en het ogenblik gekomen acht om de kataklusmos/ catastrofe (om-kering) te bewerken.BRAAKSMA, S., Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Christus'rede in Matteüs 24,  Groningen, De Vuurbaak, 1982 (2), blz.122-127

Matth. 24 : 36-42.
36. Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar alleen de Vader. 37. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38. Want zoals zij in (die) dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39. en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegna, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40. en één achtergelaten worden; 41. twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. 42. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. (1)

Het woordje 'doch’, waarmee dit gedeelte begint, leidt een tegenstelling in. Komt er een heel ander onderwerp dan in de voorgaande verzen? Nee, maar een nieuw en verrassend aspect van hetzelfde onderwerp. Het gaat nog steeds over de dag van Christus’ wederkomst op de wolken en het zal nu tot het eind toe daarover blijven gaan. Maar na in de vss. 32-35 te hebben gezegd, dat in het oordeel over Jeruzalem de nabijheid van de wederkomst zich reeds zal manifesteren, gaat de Here nu spreken over de datum.

De datum der wederkomst alleen bekend bij de Vader
Als de Here zegt: ‘Doch van die dag en van die ure weet niemand’, kunnen we weer uit het verband opmaken, welke dag Hij bedoelt. Net als in vs. 34, waar stond: ‘Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het (of: Hij) nabij is’. De Here noemt geen onderwerp, omdat Hij nog steeds bezig is met hetzelfde: de grote dag van zijn wederkomst, waarover Hij begon te spreken in de vss. 29-31. -
Hij zegt nu, dat de datum van die wederkomst onbekend is. Een onbekendheid, die zich zelfs uitstrekt tot de bewoners ‘der hemelen’. In hemel en op aarde is er niemand, die kennis draagt van het ‘wanneer’, dan alleen de Vader.’. . . zelfs de Zoon niet.. .‘. De Here duidt Zichzelf hier aan met de naam ‘de Zoon’, en wijst daarmee op zijn hoogheid. Dat accentueert op een bijzondere manier de onbekendheid van de datum der wederkomst: de eigen Zoon, die met de Vader zo’n unieke relatie heeft, is dáárvan niet op de hoogte.
Ook als de tijd van zijn vernedering voorbij is en zijn verhoging reeds is begonnen, spreekt de Here over deze zaak nog op dezelfde manier. Na zijn opstanding komen de discipelen immers tot Hem met de vraag, of Hij nú dan het koningschap voor Israël gaat herstellen. En dan antwoordt Hij: Het is niet uw zaak, de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft. (Hand. 1: 7).
Het is niemand gegeven die dag en die ure te kennen; het zal ook niemand gegeven worden die dag aan de weet te komen door middel van de één of andere berekening. Dat geldt van de discipelen van de Here, maar ook van alle later levende generaties. Zodat ook maar niemand ooit moet doen, alsof hij de nabijheid van die dag ergens aan ziet, of ergens uit kan constateren. De nabijheid van die dag heeft zich — naar Christus’ woord — gemanifesteerd in het oordeel over Jeruzalem, maar voor de rest geldt: ‘van die dag en die ure weet niemand’.

‘Want.. .' zegt de Here (vs. 37), en dan voert Hij een argument aan, dat gebaseerd is op een analogie in de geschiedenis. Er is al eerder een universeel oordeel over de mensheid gegaan, nl. in de dagen van Noach. Hoe was het toen? Zagen de mensen het langzamerhand aankomen en werden ze ongerust? Konden ze het zien aankomen? Waren er, behalve het woord dat Noach predikte en de daarop gebaseerde bouw van de ark, nog andere dingen die wezen op een naderend gericht? Als men die prediking en de gestaag groeiende ark wegdenkt — die overtuigden de mensen immers niet — bleven er dan nog andere zaken over, waardoor de mensen toch gewaarschuwd hadden moeten zijn? Nee. De Here zegt immers, dat ze in die dagen van Noach rustig doorgingen met ‘eten en drinken, huwen en ten huwelijk geven’. En met die woorden tekent de Here niet, hoe verdorven dat geslacht wel was, maar hoe het terzake van een mogelijk komend óórdeel helemaal niet ongerust was. Als er in Gen. 6 : 11 staat, dat de aarde ‘verdorven’ was en ‘vol geweldenarij’, kunnen we daaruit wel de conclusie trekken, dat het leven zeker niet voor alle mensen vrolijk en onbezorgd was. Maar over de mogelijkheid van een komend oordeel was men wèl onbezorgd; op dát punt was men wel rustig (Noach was gek, daar waren ze het allemaal over eens). En dus bleef het leven z’n gewone gang gaan, tot op de laatste dag.

De wederkomst zal ook de gelovigen verrassen
‘Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn’ (vs. 37). Die vergelijking wordt toegelicht in wat de Here erop laat volgen in de vss. 38-39a. En die toelichting wordt afgesloten met de herhaling ‘zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn’ (vs. 39b). Uit de toelichting blijkt, dat niet de komst zélf van de Zoon des mensen vergeleken wordt met iets uit Noachs tijd, maar dat het gaat om de situatie waarin die komst zich realiseren zal en de gevolgen daarvan. Aan Noachs prediking werd geen geloof gehecht en omdat er niets anders was dat wees op een naderend oordeel, bleef het leven ‘zijn gewone gangetje gaan’. En dús werd die mensheid door de komst van de zondvloed totaal verrast. Ze merkten niets, voordat het oordeel al metterdaad bezig was hen ‘weg te nemen’. Ze werden niet ongerust vóór hun leven werkelijk gevaar begon te lopen.
Wie zich die situatie indenkt, begrijpt waarom de Here het zo formuleert: ‘zo zal (ook) de komst van de Zoon des mensen zijn’. Want hoe kwam het, dat het zondvloedoordeel de mensen zo overrompelde? Enerzijds kun je daarop antwoorden: omdat ze de prediking van Noach naast zich neerlegden. Maar anderzijds kun je ook zeggen: omdat die zondvloed zich door níets aankondigde, zodat je hem op geen enkele manier kon zien aankomen. En zó zal de komst van Christus zijn! Die zal zich ook nergens door aankondigen.
En dan moeten we in dit verband bovendien bedenken, dat Noach óók niets anders had dan dat woord van God. Hij zag evenmin voortekens van een naderend oordeel als zijn tijdgenoten. Want zulke voortekens waren er niet. De komst van de zondvloed kondigde zich tevoren evenmin aan Noach als aan zijn tijdgenoten aan. (Alleen door het spreken van God wist Noach ervan). ‘Zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn’. Behalve de prediking van het Woord, dat zegt dat Hij komt, zal er niets wezen dat op die komst wijst. De mensen zullen misschien allerlei redenen hebben om bezorgd te zijn, maar over de mogelijkheid van een komend oordeel zullen ze geen ogenblik wakker liggen. Want er zal niets zijn dat daarop wijst. Ook de gelovige zal niets zien dat erop wijst. Sinds het oordeel over Jeruzalem is de nabijheid van het laatste oordeel manifest voor wie gelooft in dat woord van Christus (vss. 32-35). Maar ‘Jeruzalem’ is dan ook het enige teken van de nabijheid der wederkomst. Die zal zich door níets anders aankondigen.’.. van die dag en die ure weet niemand...'

Er zullen dus ook geen ‘voortekens’ zijn. Want dat zou toch weer betekenen, dat we door waarneming iets zouden kunnen zien (aankomen), en dus tòch weer iets weten en voorbereid zijn. Maar die mogelijkheid snijdt de Here hier af en op dat punt komt Hij in het vervolg van de rede nog uitvoerig terug.
Wie toch mocht menen, dat de gelovigen — in tegenstelling tot de ongelovigen - door de waarneming van zekere ‘voortekens’ de nadering van die grote dag zullen kunnen opmerken, verwijzen we ook nog naar Matth. 25 : 1-13: de komst van de Bruidegom zal allen die Hem verwachten overrompelen! (2)

Die dag brengt een plotselinge, definitieve scheiding
De vss. 40 en 41 geven twee parallelle voorbeelden van het effect van die overrompelende komst van de Zoon des mensen. In beide voorbeelden is sprake van twee mensen — eerst twee mannen, dan twee vrouwen — die in precies dezelfde situatie verkeren, zelfs sámen in een bepaalde situatie verkeren (3), en dan ineens van elkaar gescheiden worden in een totaal verschillende bejegening.
Twee mannen ‘in het veld’, wellicht samen bezig op een akker, maar ‘één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden’. En ‘twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden’.
De Here neemt hier van het brede terrein van de dagelijkse arbeid twee voorbeelden van activiteiten die heel gewoon zijn en tegelijk ook zeer noodzakelijk (immers behorend tot het proces van voedselproduktie en voedselbereiding). Daarmee tekent Hij ons het beeld van een ‘normaal’ dagelijks leven en bepaald níet dat van een ontwrichte, vastgelopen samenleving, waarin een christen alleen nog maar kan uitzien naar de wederkomst. Tegelijk zeggen de voorbeelden ook, dat er nog volop sprake zal wezen van een ‘samen (bezig)zijn' van wie bij Christus horen en wie niet bij Hem horen. Geen situatie dus, waarin de christenen, figuurlijk gesproken, definitief in de catatomben terecht gekomen zijn! Geen wereld waarin totaal geen plaats meer is voor het volk van God. Anders gezegd: er zal dus ook geen sprake van zijn, dat zich reeds vóór de wederkomst een algemene scheiding gaat voltrekken in de mensenwereld, nI. tussen het volk van God en de vijanden van God en zijn volk. De Here Jezus tekent hier het beeld van de ons bekende en vertrouwde situatie en zegt, dat in die situatie zijn komst zal plaatsvinden — en overrompelen — en ineens een radicale scheiding gaat brengen tussen de mensen; tussen twee mannen die zoals altijd op het veld zijn; en tussen twee vrouwen, die naar haar gewoonte samen het dagelijkse werk met de handmolen doen.
En dan heet het in beide voorbeelden: ‘één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden’. Wat het NBG hier weergeeft met ‘aangenomen worden’, dus als een vorm van het werkwoord ‘aannemen’, kan in het N.T. de kleur hebben van ‘tot zich nemen’ (b.v. Matth. 1: 20 en 24), maar ook wel van ‘met zich mee nemen’ (b.v. Matth. 17 : 1). Met die ene man (resp. vrouw) wordt dus iets gedaan: die wordt aanvaard, en/of meegenomen. De andere wordt echter ‘achtergelaten’. En weer heeft het gebruikte werkwoord meerdere betekenissen, b.v. (als het over mensen gaat) ‘geworden laten’ (Matth. 3 : 15), ‘met rust laten’ (4 : 11), ‘laten gaan’ (13 : 36), ‘daar laten’ (waar ze zijn; 26 : 44), ‘in de steek laten’ (26 : 56).
Beide werkwoorden die de Here gebruikt, laten de tegenstelling zien in de bejegening van de één en van de ander. Ik vind daarom de combinatie die het NBG heeft, ‘aangenomen worden’ met ‘achtergelaten worden’ niet zo erg gelukkig en geef de voorkeur aan ‘aangenomen worden’ met ‘aan z’n lot overgelaten worden’, òf: ‘meegenomen worden’ met ‘achtergelaten worden’.
Zo op het oog vormden die twee mensen een zekere eenheid; in elk geval was er sprake van een sámen bezigzijn in de dagelijkse dingen. Daaraan maakt Christus bij zijn komst plotseling een eind, door die twee — in veel gevallen — radicaal en voorgoed van elkaar te scheiden. Hij neemt de één wel aan en de ander niet; neemt de één met zich mee, maar laat de ander aan z’n lot over. Voor de één gaat plotseling de deur naar de volle zaligheid open, terwijl de ander onverhoeds wordt overvallen door het eeuwige verderf. Dat zal het effect zijn van de wederkomst van Christus, die beiden onverwachts zal overvallen. (4)

‘Waakt dan!’
De openbaring inzake het karakter van zijn wederkomst laat de Here uitlopen op de waarschuwing: ‘Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt’. Om de klem en de reikwijdte van die waarschuwing te verstaan, is het nodig dat we ons op dit moment de aanleiding tot heel deze rede van de Here herinneren. Dat wil zeggen: die vraag van de discipelen: ‘Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld?’ (24 : 3b).
We hebben in hoofdstuk 2 gezien, dat die vraag tweeledig is. Men wilde weten wanneer die aangekondigde tempelverwoesting zou plaatsvinden en wat het teken zou wezen, dat die gebeurtenis (met daarop volgend Christus’ paroesia en de voleinding) aanstaande was.
Nu correspondeert de structuur van Christus’ antwoord(-rede) op deze vraag, zoals uit het volgende overzicht kan blijken:
a. Een waarschuwing en beschrijving van de dingen, die de ‘dag des HEREN’ over Jeruzalem-Israël gaan inluiden, uitlopend op de vermelding van het ‘wanneer’: Wanneer het evangelie van het Koninkrijk in de gehele wereld gepredikt zal zijn, tot een getuigenis voor alle volken, ‘dán zal het einde komen’ (24 : 14).
b. De openbaring van het teken (het ‘woest’ worden van de tempel!) 24 : 15, met daaraan verbonden een vluchtbevel en een beschrijving van de grote verdrukking (24: 16-28).
e. ‘Terstond na’ die grote verdrukking gebeuren de dingen, die de verschijning van ‘het teken van de Zoon des mensen’ zullen begeleiden; zogenaamde ‘voortekens’ zullen er niet zijn, alleen maar ‘Jeruzalem’ als nabijheidsteken van dé grote dag der wederkomst (24: 29-35).
d. Voor wat betreft het ‘wanneer’ van die laatste ‘dag des HEREN’ geldt:’. . . van die dag en van die ure weet niemand.. .‘ (24: 36); en dat wordt nader uitgewerkt in z’n consequenties.
Als na wat tot nu toe gezegd is de Here in 24 : 42 concludeert tot een ‘Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt’, klinkt in dat ‘waakt’ al het voorafgaande mee, als volgt: wanneer die dag des HEREN over Jeruzalem-Israël komt, dát mag je weten (vs. 14) en er zal een duidelijk teken zijn (vs. 15). Maar voor wat betreft de laatste, grote dag des HEREN is er alleen een teken-der-nabijheid (vss. 32-35) en het ‘wanneer’ is in hemel en op aarde onbekend. Daarom ‘wáákt!’, dat wil zeggen: zie af van het zoeken en vragen naar tekens’ en van alle pogingen om het ‘wanneer’ te berekenen, maar wees nú en alle dagen klaar om Hem die komt te ontmoeten!
De praktische toepassing van dit ‘waakt’ in het leven van elke dag geeft de Here vervolgens in het nu nog resterende gedeelte van Matth. 24.

Terug naar het begin van de paginaIn de Islam zijn er Zes Geloofsartikelen:
1) Geloof in één God (Allah).
2) Geloof in al Zijn Engelen.
3) Geloof in al Zijn Heilige Boeken ( Koran, Bijbel [injiil], Torah en Zaboer).
4) Geloof in alle Profeten (van de eerste Profeet Adam tot en met de laatste Profeet Muhamed, dus inclusief Jezus en Mozes).
5) Geloof in de laatste dag en de dag des Oordeels.
6) Geloof in alle voorspoed en tegenspoed beslist door Allah.

De essentie en het fundament van alle monotheistische godsdiensten, dus ook van de Islaam, is het geloven in Allaahu Ta`ala
(tawhîd). Dit wordt zowel door de Qur'ân als de ahadîth (e.v. hadîth: overlevering) van Rasûlu'llâh (s.a.s.) duidelijk bevestigd. Het
geloven aan al de overige zuilen van het geloof (îmân), zoals het geloven aan Allaahu Ta`alas engelen (malâika, e.v. malak), aan Zijn
Boeken (kutub, e.v. kitâb), aan Zijn Gezanten (rusul, e.v. rasûl), aan de Laatste Dag (yawmu'l akhirah) en aan de Beschikking
(qadar), m.a.w. het feit dat het goede en het slechte van Allaahu Ta`ala komt, is het gevolg van het geloven aan Allaahu Ta`ala.

Moslims geloven dat God op de laatste dag zal oordelen over jouw leven. Je gaat naar de hemel of naar de hel. Dat hangt af van hoe je geleefd hebt. De doden zullen op de laatste dag opstaan uit de dood. Zij worden daarom niet gecremeerd (verbrand).

Toen was er de macht van de Romeinse keizer en de onmacht van een verdrukt volk. Er was de willekeur van Pilatus en Herodus, het meeheuien van de tollenaars, en het compromis van hogepriesters en farizeeërs.
1
Toen was er een man, Jezus uit Nazareth, die naast hen ging staan, hun leven deelde, zijn leven brak. ik ben er voor jullie, zei om te dienen, om te redden wat verloren is.
Stem van hoop en bron van leven voor allen die gezeten waren in de schaduw van de dood. Vii jmscherpe aanklacht tegen alles wat corrupt, onrechtvaardig was in mensen en structuren. Opkomend voor de mens, de kleine, vergeten mens, opdat aan hem
Gods wil zou gebeuren.
Nu zijn wij hier:
staande in de beweging die Hij gemaakt heeft. Wij leven van dezelfde droom. Wij herkennen dezelfde opdracht.
Nu is er de macht van de Wereldbank en de nieuwe wereldorde van de koopkracht. Er is de aiomtegenwoordigheid van de reclame en de willekeur van multinationals.
Er is het meeheulen van politici en het compromis van kerken.

Er is het taaie vechten van velen voor vrede en rechtvaardigheid.
Er is het opkomen voor de rechten van de mens en voor het behoud van de. schepping.
En evenmin zijn zij te tellen die sterven en verdwijnen.

Er is de onmacht van volkeren in duisternis.
De hongerigen krijgen niet te eten, de gevangenen worden niet bevrijd, de werklozen vinden geen werk, en kinderen worden groot zonder toekomst. Lammen zijn nog even lam, blinden even blind
en voor arme kleine mensen
is er al lang geen blijde boodschap meer.


312. De trouwe en verstandige dienaar : Mt 24,45-51 -- Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -

Mt 24,45 - Mt 24,45 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:45 tis ara estin o pistos doulos kai fronimos on katestèsen o kurios epi tès oiketeias autou tou dounai autois tèn trofèn en kairô 45 quis putas est fidelis servus et prudens quem constituit dominus suus supra familiam suam ut det illis cibum in tempore            45. « Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ?  

King James Bible . [45] Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,45 .

Mt 24,46 - Mt 24,46 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:46 makarios o doulos ekeinos on elthôn o kurios autou eurèsei outôs poiounta  46 beatus ille servus quem cum venerit dominus eius invenerit sic facientem            46. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte !  

King James Bible . [46] Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,46 .

Mt 24,47 - Mt 24,47 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:47 amèn legô umin oti epi pasin tois uparchousin autou katastèsei auton  47 amen dico vobis quoniam super omnia bona sua constituet eum             47. En vérité je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens.  

King James Bible . [47] Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,47 .

Mt 24,48 - Mt 24,48 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:48 ean de eipè o kakos doulos ekeinos en tè kardia autou chronizei mou o kurios  48 si autem dixerit malus servus ille in corde suo moram facit dominus meus venire            48. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur : «Mon maître tarde»  

King James Bible . [48] But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,48 .

Mt 24,49 - Mt 24,49 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:49 kai arxètai tuptein tous sundoulous autou esthiè de kai pinè meta tôn methuontôn   49 et coeperit percutere conservos suos manducet autem et bibat cum ebriis            49. et qu'il se mette à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes,  

King James Bible . [49] And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,49 .

Mt 24,50 - Mt 24,50 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:50 èxei o kurios tou doulou ekeinou en èmera è ou prosdoka kai en ôra è ou ginôskei  50 veniet dominus servi illius in die qua non sperat et hora qua ignorat             50. le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas ; 

King James Bible . [50] The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,50 .

Mt 24,51 - Mt 24,51 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:51 kai dichotomèsei auton kai to meros autou meta tôn upokritôn thèsei ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn   51 et dividet eum partemque eius ponet cum hypocritis illic erit fletus et stridor dentium             51. il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites : là seront les pleurs et les grincements de dents. 

King James Bible . [51] And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Mt 24,51 .


1 et egressus Iesus de templo ibat et accesserunt discipuli eius ut ostenderent ei aedificationes templi 2 ipse autem respondens dixit eis videtis haec omnia amen dico vobis non relinquetur hic lapis super lapidem qui non destruatur 3 sedente autem eo super montem Oliveti accesserunt ad eum discipuli secreto dicentes dic nobis quando haec erunt et quod signum adventus tui et consummationis saeculi 4 et respondens Iesus dixit eis videte ne quis vos seducat 5 multi enim venient in nomine meo dicentes ego sum Christus et multos seducent 6 audituri autem estis proelia et opiniones proeliorum videte ne turbemini oportet enim haec fieri sed nondum est finis 7 consurget enim gens in gentem et regnum in regnum et erunt pestilentiae et fames et terraemotus per loca 8 haec autem omnia initia sunt dolorum 9 tunc tradent vos in tribulationem et occident vos et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum 10 et tunc scandalizabuntur multi et invicem tradent et odio habebunt invicem 11 et multi pseudoprophetae surgent et seducent multos 12 et quoniam abundabit iniquitas refrigescet caritas multorum 13 qui autem permanserit usque in finem hic salvus erit 14 et praedicabitur hoc evangelium regni in universo orbe in testimonium omnibus gentibus et tunc veniet consummatio 15 cum ergo videritis abominationem desolationis quae dicta est a Danihelo propheta stantem in loco sancto qui legit intellegat 16 tunc qui in Iudaea sunt fugiant ad montes 17 et qui in tecto non descendat tollere aliquid de domo sua 18 et qui in agro non revertatur tollere tunicam suam 19 vae autem praegnatibus et nutrientibus in illis diebus 20 orate autem ut non fiat fuga vestra hieme vel sabbato 21 erit enim tunc tribulatio magna qualis non fuit ab initio mundi usque modo neque fiet 22 et nisi breviati fuissent dies illi non fieret salva omnis caro sed propter electos breviabuntur dies illi 23 tunc si quis vobis dixerit ecce hic Christus aut illic nolite credere 24 surgent enim pseudochristi et pseudoprophetae et dabunt signa magna et prodigia ita ut in errorem inducantur si fieri potest etiam electi 25 ecce praedixi vobis 26 si ergo dixerint vobis ecce in deserto est nolite exire ecce in penetrabilibus nolite credere 27 sicut enim fulgur exit ab oriente et paret usque in occidente ita erit et adventus Filii hominis 28 ubicumque fuerit corpus illuc congregabuntur aquilae 29 statim autem post tribulationem dierum illorum sol obscurabitur et luna non dabit lumen suum et stellae cadent de caelo et virtutes caelorum commovebuntur 30 et tunc parebit signum Filii hominis in caelo et tunc plangent omnes tribus terrae et videbunt Filium hominis venientem in nubibus caeli cum virtute multa et maiestate 31 et mittet angelos suos cum tuba et voce magna et congregabunt electos eius a quattuor ventis a summis caelorum usque ad terminos eorum 32 ab arbore autem fici discite parabolam cum iam ramus eius tener fuerit et folia nata scitis quia prope est aestas 33 ita et vos cum videritis haec omnia scitote quia prope est in ianuis 34 amen dico vobis quia non praeteribit haec generatio donec omnia haec fiant 35 caelum et terra transibunt verba vero mea non praeteribunt 36 de die autem illa et hora nemo scit neque angeli caelorum nisi Pater solus 37 sicut autem in diebus Noe ita erit et adventus Filii hominis 38 sicut enim erant in diebus ante diluvium comedentes et bibentes nubentes et nuptum tradentes usque ad eum diem quo introivit in arcam Noe 39 et non cognoverunt donec venit diluvium et tulit omnes ita erit et adventus Filii hominis 40 tunc duo erunt in agro unus adsumetur et unus relinquetur 41 duae molentes in mola una adsumetur et una relinquetur 42 vigilate ergo quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit 43 illud autem scitote quoniam si sciret pater familias qua hora fur venturus esset vigilaret utique et non sineret perfodiri domum suam 44 ideoque et vos estote parati quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est 45 quis putas est fidelis servus et prudens quem constituit dominus suus supra familiam suam ut det illis cibum in tempore 46 beatus ille servus quem cum venerit dominus eius invenerit sic facientem 47 amen dico vobis quoniam super omnia bona sua constituet eum 48 si autem dixerit malus servus ille in corde suo moram facit dominus meus venire 49 et coeperit percutere conservos suos manducet autem et bibat cum ebriis 50 veniet dominus servi illius in die qua non sperat et hora qua ignorat 51 et dividet eum partemque eius ponet cum hypocritis illic erit fletus et stridor dentium