COMMENTAAR OP HET MATTEÜSEVANGELIE : ZESENTWINTIGSTE HOOFDSTUK , MT 26 - verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht : Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28
Bijbeluitleg - Mt 26,1-5 - Mt 26,6-13 - Mt 26,14-16 - Mt 26,17-19 - Mt 26,20-25 - Mt 26,26-29 - Mt 26,30-35 - Mt 26,36-46 - Mt 26,47-56 - Mt 26,57-58 - Mt 26,59-66 - Mt 26,67-68 - Mt 26,69-75 -
- Mt 26,1 - Mt 26,2 - Mt 26,3 - Mt 26,4 - Mt 26,5 - Mt 26,6 - Mt 26,7 - Mt 26,8 - Mt 26,9 - Mt 26,10 - Mt 26,11 - Mt 26,12 - Mt 26,13 - Mt 26,14 - Mt 26,15 - Mt 26,16 - Mt 26,17 - Mt 26,18 - Mt 26,19 - Mt 26,20 - Mt 26,21 - Mt 26,22 - Mt 26,23 - Mt 26,24 - Mt 26,25 - Mt 26,26 - Mt 26,27 - Mt 26,28 - Mt 26,29 - Mt 26,30 - Mt 26,31 - Mt 26,32 - Mt 26,33 - Mt 26,34 - Mt 26,35 - Mt 26,36 - Mt 26,37 - Mt 26,38 - Mt 26,39 - Mt 26,40 - Mt 26,41 - Mt 26,42 - Mt 26,43 - Mt 26,44 - Mt 26,45 - Mt 26,46 - Mt 26,47 - Mt 26,48 - Mt 26,49 - Mt 26,50 - Mt 26,51 - Mt 26,52 - Mt 26,53 - Mt 26,54 - Mt 26,55 - Mt 26,56 - Mt 26,57 - Mt 26,58 - Mt 26,59 - Mt 26,60 - Mt 26,61 - Mt 26,62 - Mt 26,63 - Mt 26,64 - Mt 26,65 - Mt 26,66 - Mt 26,67 - Mt 26,68 - Mt 26,69 - Mt 26,70 - Mt 26,71 - Mt 26,72 - Mt 26,73 - Mt 26,74 - Mt 26,75 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
- kolafizô (oorvijgen geven, mishandelen) , zie Mt 26,67 .
- mwth (sterven) , zie Mt 26,66 .
- rapizô (afranselen, in het gezicht slaan) , zie Mt 26,67 .
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŘsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het zesentwintigste hoofdstuk van het Matteüsevangelie :
317. Complot tegen Jezus : Mc 14,1-2 // Mt 26,1-5 // Lc 22,1-2 - Mc 14,1-2 - Mt 26,1-5 - Lc 22,1-2 -
318. Zalving van Jezus te Betanië : Mc 14,3-9 // Mt 26,6-13 // (Lc 7,36-38) - Mc 14,3-9 - Mt 26,6-13 - Lc 7,36-50 -
319. Verraad van Judas : Mc 14,10-11 // Mt 26,14-16 // Lc 22,3-6 - Mc 14,10-11 - Mt 26,14-16 - Lc 22,3-6 -
320. Voorbereiding van het paasmaal : Mc 14,12-16 // Mt 26,17-19 // Lc 22,7-13 - Mc 14,12-16 - Mt 26,17-19 - Lc 22,7-13 -
321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 // Mt 26,20-25 // Lc 22,14 - Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -
322. Instelling van de eucharistie : Mc 14,22-25 // Mt 26,26-29 // Lc 22,15-20 - Mc 14,22-25 - Mt 26,26-29 - Lc 22,15-20 -
328. Voorspelling van de ontrouw van de leerlingen en van Petrus' verloochening : Mc 14,26-31 // Mt 26,30-35 // Lc 22,39 - Mc 14,26-31 - Mt 26,30-35 - Lc 22,39 -
329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 // Mt 26,36-46 // Lc 22,40-46 - Mc 14,32-42 - Mt 26,36-46 - Lc 22,40-46 -
330. Gevangenneming van Jezus : Mc 14,43-52 // Mt 26,47-56 // Lc 22,47-53 - Mc 14,43-52 - Mt 26,47-56 - Lc 22,47-53 -
331. Naar de hogepriester : Mc 14,53-54 - Mt 26,57-58 - Lc 22,54-55 -
332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -
333. Bespotting van Jezus : Mc 14,65 - Mt 26,67-68 - Lc 22,63-65 -
334. Verloochening van Petrus : Mc 14,66-72 // Mt 26,69-75 // Lc 22,56-62 - Mc 14,66-72 - Mt 26,69-75 - Lc 22,56-62 -

 
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

317. Complot tegen Jezus : Mc 14,1-2 // Mt 26,1-5 // Lc 22,1-2

Mt 26,1 - Mt 26,1 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
Kai egeneto hote etelesen ho Ièsous pantas tous logous toutous             En het gebeurde toen Jezus al deze woorden beëindigde

Matteüs beëindigt de vijf redes van Jezus telkens met een bijna identieke formulering. Hiermee is het ook duidelijk dat Matteüs in zijn evangelie vijf redes brengt.

Mt 7,28 Mt 11,1  Mt 13,53 Mt 19,1 Mt 26,1
Kai (en) Kai (en)  Kai (en) Kai (en) Kai (en)
egeneto (het gebeurde) egeneto (het gebeurde) egeneto (het gebeurde) egeneto (het gebeurde) egeneto (het gebeurde)
hote (toen) hote (toen) hote (toen) hote (toen) hote (toen)
etelesen (beëindigde) etelesen (beëindigde) etelesen (beëindigde) etelesen (beëindigde) etelesen (beëindigde)
ho Iijsous (Jezus) ho Iijsous (Jezus) ho Iijsous (Jezus) ho Iijsous (Jezus) ho Iijsous (Jezus)
tous logous toutous (deze woorden)    tas parabolas tautas (deze parabels) tous logous toutous (deze woorden) pantas tous logous toutous (al deze woorden)
bergrede : Mt 5-7 zendingsrede :Mt 10  parabelrede : Mt 13 kerkrede : Mt 18 eschatologische rede :Mt 25
54. Slot van de bergrede : Mc 1,22 // Mt 7,28-29 // Lc 4,32  -  Hierna volgt : 145. Prediking te Nazaret en verwerping : Mc 6,1-6a // Mt 13,53-58 ( // Lc 4,16-30)  264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 // Mt 19,1-2  Hierna volgt het passieverhaal. 317. Complot tegen Jezus : Mc 14,1-2 // Mt 26,1-5 // Lc 22,1-2
bergrede : Mt 5-7 zendingsrede :Mt 10  parabelrede : Mt 13 kerkrede : Mt 18 eschatologische rede :Mt 25

 

Mt 26,2
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,3 - Mt 26,3 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,4
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,5
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               


318. Zalving van Jezus te Betanië : Mc 14,3-9 // Mt 26,6-13 // (Lc 7,36-38)

Mt 26,6
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,7 - Mt 26,7 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
autou anakeimenou              

 

Mt 26,8
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,9
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,11
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,12
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,13
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
    zal er gesproken worden ook over wat deze gedaan heeft, tot haar gedachtenis.”          

319. Verraad van Judas : Mt 26,14-16 -- Mc 14,10-11 - Mt 26,14-16 - Lc 22,3-6 -- verwijzingen -- Mt 26,14 - Mt 26,15 - Mt 26,16 -

Mt 26,14 - Mt 26,14 : 319. Verraad van Judas : Mc 14,10-11 - Mt 26,14-16 - Lc 22,3-6 -- verwijzingen -- Mt 26,14 - Mt 26,15 - Mt 26,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
Tote poreutheis heis tôn dôdeka, ho legomenos Ioudas Iskariôtès, pros tous archiereis tunc abiit unus de duodecim qui dicitur Iudas Scarioth ad principes sacerdotum Toen, nadat één van de twaalf, de zogenaamde Judas Iskarioth, naar de hogepriesters gegaan was,    Toen ging een van de twaalf, die Judas Iskariot heette, naar de hogepriesters   Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters   Dán gaat één van de twaalf, die Judas Isjkariot heet, naar de overpriesters, en zegt:  Daarop één van de twaalf, de genaamde Judas Iskarit, zich op weg begeven naar de hogepriesters)


Mt 26,15 - Mt 26,15 : 319. Verraad van Judas : Mc 14,10-11 - Mt 26,14-16 - Lc 22,3-6 -- verwijzingen -- Mt 26,14 - Mt 26,15 - Mt 26,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
eipen (hij zei), Tí thelete moi dounai, kagô humin paradôsô auton; hoi de estèsan autôi triakonta arguria et ait illis quid vultis mihi dare et ego vobis eum tradam at illi constituerunt ei triginta argenteos zei hij: "Wat wilt u mij geven, zodat ik hem aan u zal overleveren?" Zij nu stelden hem dertig geldstukken vast.     en zei: ‘Wat wilt u me geven, als ik Hem aan u overlever?’ Ze telden dertig zilverstukken voor hem uit.   en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken.   wát wilt ge mij geven?, dan zal ik hem aan u overgeven! Zij staan hem dertig zilverlingen toe.  Wat wil je me geven?


Mt 26,16 - Mt 26,16 : 319. Verraad van Judas : Mc 14,10-11 - Mt 26,14-16 - Lc 22,3-6 -- verwijzingen -- Mt 26,14 - Mt 26,15 - Mt 26,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
kai apo tote ezètei eukairian hina auton paradôi et exinde quaerebat oportunitatem ut eum traderet En van toen af zocht hij een goed ogenblik om hem over te leveren.     Vanaf toen zocht hij een gunstig moment om Hem over te leveren.  Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren.  En van tóen af heeft hij gezocht naar een goed tijdstip om hem over te geven.  en vanaf dan zocht hij een gunstige gelegenheid om hem over te leveren

320. Voorbereiding van het paasmaal : Mt 26,17-19 -- Mc 14,12-16 - Mt 26,17-19 - Lc 22,7-13 -- verwijzingen -- Mt 26,17 - Mt 26,18 - Mt 26,19 -

Mt 26,17 - Mt 26,17 : 320. Voorbereiding van het paasmaal : Mc 14,12-16 - Mt 26,17-19 - Lc 22,7-13 -- verwijzingen -- Mt 26,17 - Mt 26,18 - Mt 26,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
    17 Op de eerste (dag) nu van de ongedesemde broden           

Tekstuitleg van Mt 26,17

 


 

Mt 26,18 - Mt 26,18 : 320. Voorbereiding van het paasmaal : Mc 14,12-16 - Mt 26,17-19 - Lc 22,7-13 -- verwijzingen -- Mt 26,17 - Mt 26,18 - Mt 26,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,19 - Mt 26,19 : 320. Voorbereiding van het paasmaal : Mc 14,12-16 - Mt 26,17-19 - Lc 22,7-13 -- verwijzingen -- Mt 26,17 - Mt 26,18 - Mt 26,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

 320. Voorbereiding van het paasmaal : Mc 14,12-16 - Mt 26,17-19 - Lc 22,7-13 - 1. de leerlingen van Jezus stellen een vraag 2. Jezus geeft aan zijn leerlingen een opdracht 3. de leerlingen voeren de opdracht uit
  Mt 26,17 Mt 26,18 Mt 26,19
  de (echter) als tweede woord de (echter) verandering van personage kai (en) ondanks verandering van personage

prosèthon - prosèlthon (zij kwamen naderbij. 14X bij Matteüs) - Is het meewerkend voorwerp (datief) een persoonlijk voornaamwoord, dan komt het onmiddellijk na het vervoegd werkwoord. Dat gebeurt wellicht om de nauwe band tussen het werkwoord met voorzetsel pros - èlthon (zij kwamen naderbij) en het meewerkend voorwerp (datief) aan te geven.


321. Aanduiding van de verrader : Mt 26,20-25 -- Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -- verwijzingen -- Mt 26,20 - Mt 26,21 - Mt 26,22 - Mt 26,23 - Mt 26,24 - Mt 26,25 -

Mt 26,20 - Mt 26,20 : 321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -- verwijzingen -- Mt 26,20 - Mt 26,21 - Mt 26,22 - Mt 26,23 - Mt 26,24 - Mt 26,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,21 - Mt 26,21 : 321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -- verwijzingen -- Mt 26,20 - Mt 26,21 - Mt 26,22 - Mt 26,23 - Mt 26,24 - Mt 26,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,22 - Mt 26,22 : 321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -- verwijzingen -- Mt 26,20 - Mt 26,21 - Mt 26,22 - Mt 26,23 - Mt 26,24 - Mt 26,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,23 - Mt 26,23 : 321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -- verwijzingen -- Mt 26,20 - Mt 26,21 - Mt 26,22 - Mt 26,23 - Mt 26,24 - Mt 26,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

Mt 26,24 - Mt 26,24 : 321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -- verwijzingen -- Mt 26,20 - Mt 26,21 - Mt 26,22 - Mt 26,23 - Mt 26,24 - Mt 26,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,25 - Mt 26,25 : 321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -- verwijzingen -- Mt 26,20 - Mt 26,21 - Mt 26,22 - Mt 26,23 - Mt 26,24 - Mt 26,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

322. Instelling van de eucharistie : Mc 14,22-25 // Mt 26,26-29 // Lc 22,15-20

Mt 26,26 - Mt 26,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,27 - Mt 26,27 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

 

Mt 26,28 - Mt 26,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

 

Mt 26,29 - Mt 26,29 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,26
-

 

Mt 26,27
-

 

Mt 26,28
-

 

Mt 26,29
-


328. Voorspelling van de ontrouw van de leerlingen en van Petrus' verloochening : Mc 14,26-31 // Mt 26,30-35 // Lc 22,39

Mc 1, 9 // Mt 3,13 // Lc 3,21 (Jezus ging van Nazaret van Galilea) Mc 1,14 // Mt 4,12 // Lc 4,14a (Jezus ging naar Galilea)   Mc 14,28 // Mt 26,32 (voorspelling)   Mc 16,7 // Mt 28,7 (zoals hij je gezegd heeft)  Mt 28,7 // Mc 16,7 Mt 28,10   Mt 28,16
          alla hupagete (maar ga) kai tachu poreutheisai (en vlug vertrokken zijnde) hupagete (ga) hoi de hendeka (de elf echter)
          eipate tois mathètais autou kai tôi petrôi (zeg aan zijn leerlingen en aan Petrus) eipate tois mathètais autou (zeg aan zijn leerlingen) apaggeilate tois adelfois mou (meld aan mijn broeders)  
... Kai meta to paradothènai ton Iôannèn ( En nadat Johannes werd overgeleverd)   alla meta to egerthènai me (En nadat ik ben verrezen (Matteüs: geen alla maar de - echter - na meta -nadat-)     hoti ègerthè apo tôn nekrôn (dat hij is opgewekt uit de doden)    eporeuthèsan (gingen)
èlthen (ging) èlthen (ging)   proaksô humas (zal ik je voorgaan)   proagei humas (gaat hij je voor)   kai idou proagei humas (en zie hij gaat je voor) hina (opdat) apelthôsin zouden vertrekken)  
Ièsous (Jezus) ho Ièsous (Jezus)              
apo (van) eis (naar)   eis (naar)   eis (naar) eis (naar) eis (naar) eis (naar)
Nazaret (Nazaret)                
tès Galilaias (Galilea) tèn Galilaian (Galilea)   tèn Galilaian (Galilea)   tèn Galilaian (Galilea) tèn Galilaian (Galilea) tèn Galilaian (Galilea) tèn Galilaian (Galilea) ...
          ekei auton opsesthe (daar hem zult gij zien) ekei auton opsesthe (daar hem zult gij zien) kakei me opsontai (en daar zullen zij mij zien)  
          kathôs eipen humin (zoals hij gezegd heeft jullie) idou eipon humin (zie ik heb het je gezegd)   17. kai idontes auton (en hem gezien hebbende)
18. Doop van Jezus : Mc 1,9-11 // Mt 3,13-17 // Lc 3,21-22 - Mc 1,9-11 - Mt 3,13-17 - Lc 3,21-22 - 21. Begin van Jezus'optreden in Galilea : Mc 1,14-15 // Mt 4,12-17 // Lc 4,14-15 - Mc 1,14-15 - Mt 4,12-17 - Lc 4,14-15 -
  328. Voorspelling van de ontrouw van de leerlingen en van Petrus' verloochening : Mc 14,26-31 // Mt 26,30-35 // Lc 22,39 - Mc 14,26-31 - Mt 26,30-35 - Lc 22,39 -   351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 // Mt 28,1-10 // Lc 23,56b-24,12 - Mc 16,1-8 - Mt 28,1-10 - Lc 23,56b-24,12 -
  351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 // Mt 28,1-10 // Lc 23,56b-24,12 - Mc 16,1-8 - Mt 28,1-10 - Lc 23,56b-24,12 - 351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 // Mt 28,1-10 // Lc 23,56b-24,12 - Mc 16,1-8 - Mt 28,1-10 - Lc 23,56b-24,12 -  353. Verschijning aan de elf in Galilea : Mt 28,16-20 - Mt 28,16-20 -

 

 

Mt 26,30
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  30 et hymno dicto exierunt in montem Oliveti            

 

 

Mt 26,31
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  31 tunc dicit illis Iesus omnes vos scandalum patiemini in me in ista nocte scriptum est enim percutiam pastorem et dispergentur oves gregis            

 

 

Mt 26,32
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  32 postquam autem resurrexero praecedam vos in Galilaeam            

 

Mt 26,33
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  33 respondens autem Petrus ait illi et si omnes scandalizati fuerint in te ego numquam scandalizabor            

 

Mt 26,34
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  34 ait illi Iesus amen dico tibi quia in hac nocte antequam gallus cantet ter me negabis            

 

Mt 26,35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  35 ait illi Petrus etiam si oportuerit me mori tecum non te negabo similiter et omnes discipuli dixerunt            


329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 // Mt 26,36-46 // Lc 22,40-46

Mt 26,36 - Mt 26,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  36 tunc venit Iesus cum illis in villam quae dicitur Gethsemani et dixit discipulis suis sedete hic donec vadam illuc et orem             

 

Mt 26,37 - Mt 26,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  37 et adsumpto Petro et duobus filiis Zebedaei coepit contristari et maestus esse             

 

Mt 26,38 - Mt 26,38 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  38 tunc ait illis tristis est anima mea usque ad mortem sustinete hic et vigilate mecum et progressus pusillum procidit in faciem suam orans et dicens mi Pater si possibile est transeat a me calix iste verumtamen non sicut ego volo sed sicut tu             

 

Mt 26,39 - Mt 26,39 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,40 - Mt 26,40 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  40 et venit ad discipulos et invenit eos dormientes et dicit Petro sic non potuistis una hora vigilare mecum            

 

Mt 26,41 - Mt 26,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  41 vigilate et orate ut non intretis in temptationem spiritus quidem promptus est caro autem infirma             

 

Mt 26,42 - Mt 26,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  42 iterum secundo abiit et oravit dicens Pater mi si non potest hic calix transire nisi bibam illum fiat voluntas tua             

Mt 26,37

- paralambanô (bij zich nemen. 5X bij Matteüs) -

Mt 26,43 - Mt 26,43 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  43 et venit iterum et invenit eos dormientes erant enim oculi eorum gravati             

Mt 26,44 - Mt 26,44 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  44 et relictis illis iterum abiit et oravit tertio eundem sermonem dicens             

 

Mt 26,45 - Mt 26,45 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
idou èggiken hè hôra kai ho huios tou anthrôpou paradidotai eis cheiras harmatôlôn 45 tunc venit ad discipulos suos et dicit illis dormite iam et requiescite ecce adpropinquavit hora et Filius hominis traditur in manus peccatorum            zie het uur is nabij en de mensenzoon wordt overgeleverd in handen van zondaars) 

- paradidotai (wordt overgeleverd) : zie paradidômi (overleveren). Bij Matteüs, zie Mt 4,12 .

 

Mt 26,46 - Mt 26,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  46 surgite eamus ecce adpropinquavit qui me tradit              

 

Mt 26,46 : egeiresthe agômen idou èggiken ho paradidous me (wees opgewekt, laten we gaan, zie nabij is de mij overleverende)
- Mt 26,46 -
- idou (zie). Cfr Mt 1,20 .
- ho paradidous (de overleverende) : zie paradidômi (overleveren). Bij Matteüs, zie Mt 4,12 . Het onderwerp staat na het vervoegd werkwoord.

In Mt 26 is er in 7 verzen van de 10 verzen verwijzing naar de overleveraar Judas. In vier verzen wordt het participium praesens paradidous (overleverend) gebruikt. Telkens staat het persoonlijk voornaamwoord na het participium. In Mt 26,46 wordt het in Mt voor de tweede maal gebruikt. Het is Jezus die zijn leerlingen wijst op wat gaat komen.

330. Gevangenneming van Jezus : Mc 14,43-52 // Mt 26,47-56 // Lc 22,47-53

Mt 26,47 - Mt 26,47 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  47 adhuc ipso loquente ecce Iudas unus de duodecim venit et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus a principibus sacerdotum et senioribus populi             

 

Mt 26,48 - Mt 26,48 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  48 qui autem tradidit eum dedit illis signum dicens quemcumque osculatus fuero ipse est tenete eum             

 

Mt 26,49 - Mt 26,49 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  49 et confestim accedens ad Iesum dixit have rabbi et osculatus est eum              

 

Mt 26,50 - Mt 26,50 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
               

 

Mt 26,51 - Mt 26,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
 26:50 o de ièsous eipen autô etaire ef o parei tote proselqontes epebalon tas ceiras epi ton ièsoun kai ekratèsan auton 26:51 kai idou eis tôn meta ièsou ekteinas tèn ceira apespasen tèn macairan autou kai pataxas ton doulon tou arciereôs afeilen autou to ôtion 26:52 tote legei autô o ièsous apostreyon tèn macairan sou eis ton topon autès pantes gar oi labontes macairan en macairè apolountai 26:53 è dokeis oti ou dunamai parakalesai ton patera mou kai parastèsei moi arti pleiô dôdeka legiônas aggelôn 26:54 pôs oun plèrôqôsin ai grafai oti outôs dei genesqai 26:55 en ekeinè tè ôra eipen o ièsous tois oclois ôs epi lèstèn exèlqate meta macairôn kai xulôn sullabein me kaq èmeran en tô ierô ekaqezomèn didaskôn kai ouk ekratèsate me 26:56 touto de olon gegonen ina plèrôqôsin ai grafai tôn profètôn tote oi maqètai pantes afentes auton efugon 26:57 oi de kratèsantes ton ièsoun apègagon pros kaiafan ton arcierea opou oi grammateis kai oi presbuteroi sunècqèsan               

 

Mt 26,52 - Mt 26,52 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  50 dixitque illi Iesus amice ad quod venisti tunc accesserunt et manus iniecerunt in Iesum et tenuerunt eum             

 

Mt 26,52 - Mt 26,52 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  51 et ecce unus ex his qui erant cum Iesu extendens manum exemit gladium suum et percutiens servum principis sacerdotum amputavit auriculam eius              

 

Mt 26,52 - Mt 26,52 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  52 tunc ait illi Iesus converte gladium tuum in locum suum omnes enim qui acceperint gladium gladio peribunt             

 

Mt 26,52 - Mt 26,52 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  53 an putas quia non possum rogare Patrem meum et exhibebit mihi modo plus quam duodecim legiones angelorum              

 

Mt 26,52 - Mt 26,52 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  54 quomodo ergo implebuntur scripturae quia sic oportet fieri             

 

Mt 26,52 - Mt 26,52 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  55 in illa hora dixit Iesus turbis tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus conprehendere me cotidie apud vos sedebam docens in templo et non me tenuistis             

 

Mt 26,52 - Mt 26,52 - Mt 26,56
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  56 hoc autem totum factum est ut implerentur scripturae prophetarum tunc discipuli omnes relicto eo fugerunt            

331. Naar de hogepriester : Mt 26,57-58 - verwijzingen -- Mc 14,53-54 - Mt 26,57-58 - Lc 22,54-55 -- Mt 26,57 - Mt 26,58 -

Mt 26,57 - Mt 26,57 : 331. Naar de hogepriester : verwijzingen -- Mc 14,53-54 - Mt 26,57-58 - Lc 22,54-55 -- Mt 26,57 - Mt 26,58 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
Hoi de kratèsantes ton Ièsoun apègagon pros ton Kaïafan ton archierea at illi tenentes Iesum duxerunt ad Caiaphan principem sacerdotum ubi scribae et seniores convenerant            

 

Mt 26,58 - Mt 26,58 : : 331. Naar de hogepriester : verwijzingen -- Mc 14,53-54 - Mt 26,57-58 - Lc 22,54-55 -- Mt 26,57 - Mt 26,58 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:58 ho de petros èkolouthei autô apo makrothen eôs tès aulès tou archiereôs kai eiselthôn esô ekathèto meta tôn upèretôn idein to telos  58 Petrus autem sequebatur eum a longe usque in atrium principis sacerdotum et ingressus intro sedebat cum ministris ut videret finem             


332. Jezus voor het Sanhedrin : Mt 26,59-66 : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -- verwijzingen -- Mt 26,59 - Mt 26,60 - Mt 26,61 - Mt 26,62 - Mt 26,63 - Mt 26,64 - Mt 26,65 - Mt 26,66 -

Mt 26,59 - Mt 26,59 : 332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -- verwijzingen -- Mt 26,59 - Mt 26,60 - Mt 26,61 - Mt 26,62 - Mt 26,63 - Mt 26,64 - Mt 26,65 - Mt 26,66 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:59 oi de archiereis kai to sunedrion olon ezètoun pseudomarturian kata tou ièsou opôs auton thanatôsôsin autem sacerdotum et omne concilium quaerebant falsum testimonium contra Iesum ut eum morti traderent 59 principes autem sacerdotum et omne concilium quaerebant falsum testimonium contra Iesum ut eum morti traderent    De hogepriesters en heel het Sanhedrin* zochten valse getuigenissen tegen Jezus om Hem ter dood te kunnen brengen.  De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen,  De hogepriester en het hele sanhedrin hebben een vals getuigenis tegen Jezus gezocht om hem te kunnen doden,   

- ezètoun (zij zochten) indicatief imperfectum 3de persoon meervoud van het werkwoord zèteô (zoeken) bij Matteüs, zie Mt 2,12

 

Mt 26,60 - Mt 26,60 : : 332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -- verwijzingen -- Mt 26,59 - Mt 26,60 - Mt 26,61 - Mt 26,62 - Mt 26,63 - Mt 26,64 - Mt 26,65 - Mt 26,66 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:60 kai ouc euron pollôn proselqontôn yeudomarturôn 26:61 usteron de proselqontes duo 60 et non invenerunt cum multi falsi testes accessissent novissime autem venerunt duo falsi testes            

 

Mt 26,61 - Mt 26,61 : 332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -- verwijzingen -- Mt 26,59 - Mt 26,60 - Mt 26,61 - Mt 26,62 - Mt 26,63 - Mt 26,64 - Mt 26,65 - Mt 26,66 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
[26:61] eipan outos efè dunamai katalusai ton naon tou qeou kai dia triôn èmerôn oikodomèsai 61 et dixerunt hic dixit possum destruere templum Dei et post triduum aedificare illud            

 

Mt 26,62 - Mt 26,62 : 332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -- verwijzingen -- Mt 26,59 - Mt 26,60 - Mt 26,61 - Mt 26,62 - Mt 26,63 - Mt 26,64 - Mt 26,65 - Mt 26,66 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:63 o de ièsous esiôpa kai o arciereus eipen autô exorkizô se kata tou qeou tou zôntos ina èmin eipès ei su ei o cristos o uios tou qeou 26:62 kai anastas o arciereus eipen autô ouden apokrinè ti outoi sou katamarturousin 62 et surgens princeps sacerdotum ait illi nihil respondes ad ea quae isti adversum te testificantur            

 

Mt 26,63 - Mt 26,63 : 332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -- verwijzingen -- Mt 26,59 - Mt 26,60 - Mt 26,61 - Mt 26,62 - Mt 26,63 - Mt 26,64 - Mt 26,65 - Mt 26,66 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
  63 Iesus autem tacebat et princeps sacerdotum ait illi adiuro te per Deum vivum ut dicas nobis si tu es Christus Filius Dei 63 Jezus echter zweeg. En de hogepriester zei hem: “Ik bezweer u. bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de zoon van God”.          
  - eipèis (je zegge) 2X bij Matteüs -

 

Mt 26,64 - Mt 26,64 : 332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -- verwijzingen -- Mt 26,59 - Mt 26,60 - Mt 26,61 - Mt 26,62 - Mt 26,63 - Mt 26,64 - Mt 26,65 - Mt 26,66 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:64 legei autô ho ièsous su eipas plèn legô humin ap arti opsesthe ton uion tou anthrôpou kathèmenon ek dexiôn tès dunameôs kai erchomenon epi tôn nefelôn tou ouranou 64 dicit illi Iesus tu dixisti verumtamen dico vobis amodo videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis et venientem in nubibus caeli 64 Jezus zei hem: “U hebt het gezegd; maar ik zeg u: van heden af zult u de Mensenzoon zien gezeten aan de rechterzijde van de Kracht en komend op de wolken van de hemel ”.          

 

Mt 26,65 - Mt 26,65 : 332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -- verwijzingen -- Mt 26,59 - Mt 26,60 - Mt 26,61 - Mt 26,62 - Mt 26,63 - Mt 26,64 - Mt 26,65 - Mt 26,66 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:65 tote o arciereus dierrèxen ta imatia autou legôn eblasfèmèsen ti eti creian ecomen marturôn ide nun èkousate tèn blasfèmian  65 tunc princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens blasphemavit quid adhuc egemus testibus ecce nunc audistis blasphemiam Toen scheurde de hogepriester zijn kleren, zeggend: “Hij heeft God gelasterd! Wat hebben we nog getuigen nodig? . Zie, nu hebben jullie de godslastering gehoord.          

 

Mt 26,66 - Mt 26,66 : 332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -- verwijzingen -- Mt 26,59 - Mt 26,60 - Mt 26,61 - Mt 26,62 - Mt 26,63 - Mt 26,64 - Mt 26,65 - Mt 26,66 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
tí humin dokei; hoi de apokrithentes eipan. Enochos thanatou estin. quid vobis videtur at illi respondentes dixerunt reus est mortis  "Wat dunkt je?" Zij nu antwoordden (en) zeiden: "Hij is de dood schuldig!"  Wat denkt ge daarvan? Zij antwoordden : Hij verdient de doodstraf. Wat vindt u?’ Ze gaven ten antwoord: ‘Hij verdient de doodstraf.’ Wat denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf!’   Wat is jullie mening?

Tekstanalyse van Mt 26,66

3. tí humin dokei (wat is jullie mening) zie Mt 17,25 . Verder : Mt 18,12 . Mt 21,28 . Mt 22,17 . Mt 22,42 . Mt 26,66 .

9. thanatou . Genitief enkelvoud .
- mwth (sterven) . Verwijzing : mwth (sterven) , zie Mt 26,66 . In 123 verzen in de bijbel .
--- meth . Qal perfectum participium mannelijk enkelvoud . ´ânokhî meth (ik ben stervende) . In vier verzen in de bijbel : (1) Gn 48,21 . (2) Gn 50,5 . (3) Gn 50,24 . (4) Dt 4,22 .
--- waththâmâth (en zij stierf) . Qal imperfectum derde persoon vrouwelijk enkelvoud . In negen verzen in de bijbel : (1) Gn 23,2 . (2) Gn 35,8 . (3) Gn 35,19 . (4) Gn 38,12 . (5) Nu 20,1 . (6) Re 20,5 . (7) Js 50,2 . (8) Ez 24,18 . (9) 1 Kr 2,19 .
--- wajjâmâth (en hij stierf) . Qal imperfectum derde persoon enkelvoud . In 132 verzen in de bijbel . In vierenwintig verzen in Gn : (24) Gn 50,26 . In drie verzen in Ex : (1) Ex 1,6 .
--- jûmath (hij zal gedood worden). Hofal imperfectum . In 49 verzen in de bijbel.
- enochos (schuldig aan, onderworpen) . In 14 verzen in de bijbel.

333. Bespotting van Jezus : Mt 26,67-68 - verwijzingen -- Mc 14,65 - Mt 26,67-68 - Lc 22,63-65 -- Mt 26,67 - Mt 26,68 -

Nadat Jezus ter dood werd veroordeeld , spelen ze met hem een gewelddadig spelletje in daad en woord . Voor de veroordeelde Jezus is de uitputtingsslag begonnen . Ze spuwen , slaan in zijn gezicht , mishandelen hem , lachen hem uit .

Mt 26,67 - Mt 26,67 // Mc 14,65 : 333. Bespotting van Jezus : verwijzingen -- Mc 14,65 - Mt 26,67-68 - Lc 22,63-65 -- Mt 26,67 - Mt 26,68 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:67 tote eneptusan eis to prosôpon autou kai ekolafisan auton oi de erapisan  tunc expuerunt in faciem eius et colaphis eum ceciderunt alii autem palmas in faciem ei dederunt   67. Toen bespuwden ze (hem) in zijn gezicht en ze gaven hein vuistslagen, en ze gaven hem klappen,          Dan spuwden ze in zijn gezicht en zij mishandelden hem; sommigen echter sloegen hem in het aangezicht  

Tekstuitleg van Mt 26,67

Drie nevenschikkende zinnen met 6 + 3 + 3 = 12 woorden . De drie werkwoordvormen komen in de bijbel slechts in dit vers bij Matteüs voor .

2. eneptusan (en zij bespuwden) . Verwijzing : emptuô (spuwen op of in : in iemands gelaat spuwen, uitspuwen , zie Js 50,6 . Aorist derde persoon meervoud . In één vers in de bijbel : Mt 26,67 . Tote eneptusan eis to prosôpon autou : Toen spuwden ze naar zijn aangezicht . Deze zin grijpt terug naar Js 50,6 : to de pros˘pon mou ouk apestrepsa apo aischunŔs emptusmat˘n : mijn aangezicht echter heb ik niet afgewend van de schande van bespuwingen .

8. kolafizô (oorvijgen geven, mishandelen) . Verwijzing : kolafizô (oorvijgen geven, mishandelen) , zie Mt 26,67 .
--- ekolafisan (en zij mishandelden) . Slechts in in Mt 26,67 .
--- kolafizein . Infinitief . Slechts in één vers in de bijbel nl. Mc 14,65 .

12. rapizô (afranselen, in het gezicht slaan) . Verwijzing : rapizô (afranselen, in het gezicht slaan) , zie Mt 26,67 .
--- erapisan . Aorist . In één vers in de bijbel nl. Mt 26,67 .

Mt 26,68 - Mt 26,68 : 333. Bespotting van Jezus : verwijzingen -- Mc 14,65 - Mt 26,67-68 - Lc 22,63-65 -- Mt 26,67 - Mt 26,68 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:68 legontes profèteuson èmin criste tis estin o paisas se  68 dicentes prophetiza nobis Christe quis est qui te percussit  68 zeggend: “Profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft ?“            


334. Verloochening van Petrus : Mc 14,66-72 // Mt 26,69-75 // Lc 22,56-62

Mt 26,69 - Mt 26,69 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:69 o de petros ekaqèto exô en tè aulè kai prosèlqen autô mia paidiskè legousa kai su èsqa meta ièsou tou galilaiou  69 Petrus vero sedebat foris in atrio et accessit ad eum una ancilla dicens et tu cum Iesu Galilaeo eras  69. Petrus nu zat buiten in het binnenhof; en er naderde tot hem een dienstmeisje, zeggend: “Ook jij was met Jezus de Galileeër”.           Mt 26,70 - Mt 26,70 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:70 o de èrnèsato emprosqen pantôn legôn ouk oida ti legeis  70 at ille negavit coram omnibus dicens nescio quid dicis  70 Hij echter loochende het voor allen, zeggend: “ik weet niet wat je zegt!”           

 

Mt 26,71 - Mt 26,71 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:71 exelqonta de eis ton pulôna eiden auton allè kai legei tois ekei outos èn meta ièsou tou nazôraiou  71 exeunte autem illo ianuam vidit eum alia et ait his qui erant ibi et hic erat cum Iesu Nazareno  71 En toen hij wegging zag hem een andere, en ze zei aan hen die daar waren: “Die was met Jezus de Nazoreeër”.           

 

Mt 26,72 - Mt 26,72 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:72 kai palin èrnèsato meta orkou oti ouk oida ton anqrôpon   72 et iterum negavit cum iuramento quia non novi hominem 72 En weer loochend& hij het, ditmaal met een eed: “Ik ken die mens niet!”            

 

Mt 26,73 - Mt 26,73 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:73 meta mikron de proselqontes oi estôtes eipon tô petrô alèqôs kai su ex autôn ei kai gar è lalia sou dèlon se poiei   73 et post pusillum accesserunt qui stabant et dixerunt Petro vere et tu ex illis es nam et loquella tua manifestum te facit   73 Een beetje later nu naderden zij die daar stonden (en) zeiden aan Petrus: “Waarlijk, ook jij bent een van hen, want ook je spraak maakt je kenbaar”.           

 

Mt 26,74 - Mt 26,74 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:74 tote èrxato kataqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrôpon kai euqeôs alektôr efônèsen   74 tunc coepit detestari et iurare quia non novisset hominem et continuo gallus cantavit  74 Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: “ik ken die mens niet!” En aanstonds kraaide een haan.           

 

Mt 26,75 - Mt 26,75 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26:75 kai emnèsqè o petros tou rèmatos ièsou eirèkotos oti prin alektora fônèsai tris aparnèsè me kai exelqôn exô eklausen pikrôs 75 et recordatus est Petrus verbi Iesu quod dixerat priusquam gallus cantet ter me negabis et egressus foras ploravit amare   75 En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die gezegd had’: “Vóór een haan kraait zul je me driemaal verloochenen”. En hij ging weg naar buiten (en) weende bitter.           

1 et factum est cum consummasset Iesus sermones hos omnes dixit discipulis suis 2 scitis quia post biduum pascha fiet et Filius hominis tradetur ut crucifigatur 3 tunc congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi in atrium principis sacerdotum qui dicebatur Caiaphas 4 et consilium fecerunt ut Iesum dolo tenerent et occiderent 5 dicebant autem non in die festo ne forte tumultus fieret in populo 6 cum autem esset Iesus in Bethania in domo Simonis leprosi 7 accessit ad eum mulier habens alabastrum unguenti pretiosi et effudit super caput ipsius recumbentis 8 videntes autem discipuli indignati sunt dicentes ut quid perditio haec 9 potuit enim istud venundari multo et dari pauperibus 10 sciens autem Iesus ait illis quid molesti estis mulieri opus bonum operata est in me 11 nam semper pauperes habetis vobiscum me autem non semper habetis 12 mittens enim haec unguentum hoc in corpus meum ad sepeliendum me fecit 13 amen dico vobis ubicumque praedicatum fuerit hoc evangelium in toto mundo dicetur et quod haec fecit in memoriam eius 14 tunc abiit unus de duodecim qui dicitur Iudas Scarioth ad principes sacerdotum 15 et ait illis quid vultis mihi dare et ego vobis eum tradam at illi constituerunt ei triginta argenteos 16 et exinde quaerebat oportunitatem ut eum traderet 17 prima autem azymorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes ubi vis paremus tibi comedere pascha 18 at Iesus dixit ite in civitatem ad quendam et dicite ei magister dicit tempus meum prope est apud te facio pascha cum discipulis meis 19 et fecerunt discipuli sicut constituit illis Iesus et paraverunt pascha 20 vespere autem facto discumbebat cum duodecim discipulis 21 et edentibus illis dixit amen dico vobis quia unus vestrum me traditurus est 22 et contristati valde coeperunt singuli dicere numquid ego sum Domine 23 at ipse respondens ait qui intinguit mecum manum in parapside hic me tradet 24 Filius quidem hominis vadit sicut scriptum est de illo vae autem homini illi per quem Filius hominis traditur bonum erat ei si natus non fuisset homo ille 25 respondens autem Iudas qui tradidit eum dixit numquid ego sum rabbi ait illi tu dixisti 26 cenantibus autem eis accepit Iesus panem et benedixit ac fregit deditque discipulis suis et ait accipite et comedite hoc est corpus meum 27 et accipiens calicem gratias egit et dedit illis dicens bibite ex hoc omnes 28 hic est enim sanguis meus novi testamenti qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum 29 dico autem vobis non bibam amodo de hoc genimine vitis usque in diem illum cum illud bibam vobiscum novum in regno Patris mei