GEBEDSHUIZEN (MOSKEEËN) VAN MOSLIMS  : overzicht moskeeën

Linken :
- Moskeeën geclasseerd volgens Nationaliteit en Postcode .
- geschiedenis van moskeeën in Vlaanderen .
- Mosquées » Région Bruxelles-Capitale .
- Mosquées » Région Wallonne .

- Moskeeën die in 2006 een aanvraag voor erkenning indienden : http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/bva/2006-2007/va4-02012007.pdf , blz. 532-536 .

UMIVA : UMIVA is de Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen. 25 Marokkaanse moskeeën in Antwerpen zijn er lid van. Adres : Plantin en Moretuslei 202 bus 1 te 2018 Antwerpen. Telefoonnummer : 03-235 48 33 . Fax : 03-235 91 37 . E-mail : congresumiva@hotmail.com . Voorzitter : Said M'daouchi . DOELSTELLING : De Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen (UMIVA) is een koepel van een 26-tal moskeeën, waarvan 18 in het Antwerpse. Email : umiva.vzw@antwerpen.be .

UMIVO , Regentieplein 8 , 9100 Sint-Niklaas . tel : 09/348 82 99 . E-mail : umivo_vzw@hotmail.com .

UMIVOW = Unie van Moskeeën in Vlaanderen, Contact: Mohamed Achaibi – 0486/31.76.93 E-mail : umivow_vzw@hotmail.com .

Brochure islamorganisaties van Limburg : http://www.embnet.be/Portals/0/IslamorganisatiesLimburg.pdf .
Limburgse Open moskeeëndag : zondag 24 mei 2009 . http://www.vormingpluslimburg.be/UserFiles/File/moskee.pdf .

Nieuwsblad 29/12/2007 . 'Het zijn veel meer dan gebedsruimtes' . Meryem Kanmaz bestudeerde voor het eerst de veertien Gentse moskeeën . http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=8G1M0GE6 . Zie ook : http://www.tienstiens.org/tt11/p26 . Op 20 april 2007 behaalde ze de doctorstitel in de Politieke en Sociale Wetenschappen, met haar doctoraatswerk, "Moskeeën in Gent: Tussen Subcultuur en Sociale Beweging. Emancipatiedynamieken van Moslimminderheden in de Diaspora" (promotor: Prof.Dr.Ruddy Doom; co-promotoren: Prof.Dr.Jan Blommaert & Dr. Thijl Sunier).

Bij Academia Press is de publicatie Islamitische ruimtes in de stad - De ontwikkeling van gebedsruimtes, moskeeën en islamitische centra in Gent verschenen. In het boek schetst Meryem Kanmaz de totstandkoming van de Gentse moskeeën en gebedsruimtes van de jaren 1960 tot vandaag. Meryem Kanmaz, momenteel verbonden aan het ECICV, is doctor in de politieke en sociale wetenschappen en verrichtte uitgebreid onderzoek naar de dynamiek binnen Marokkaanse en Turkse moslimgemeenschappen in België en Europa. Met Islamitische ruimtes in de stad geeft ze een overzicht van de religieuze, ideologische en etno-nationale verschillen van moskeeën en islamitische gebedsruimtes in België.Bron: academia press
Auteur(s): Meryem Kanmaz . Uitgever: Academia Press . Datum: 2009 . Aantal pagina's: 234 . Taal: NL . ISBN: 9789038214818 . Prijs per exemplaar: 32

OVERZICHT VAN DEZE WEBPAGINA
- Stad Gent ,  12.1. Weddes en woonstvergoeding voor de imams, onderhoud van de moskeeën
- MOSKEEËN EN GEBEDSHUIZEN IN LIMBURG
- Turkse moskee ( Fatih cami ) moskee van Beringen
- Op zaterdag 26 januari 2002 werd de nieuwe Yunus Emre moskee van Sledderlo (Genk) plechtig geopend
- Moskeeën van Oost- en West-Vlaanderen ,
- De Blauwe Moskee - Sultan Ahmet cami  (Istanbul)
- Haghia Sophia  ( Istanbul , Turkije )
- Betekenis van het woord moskee en soorten moskeeën


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

- Executieve van de Moslims in België ( EMB ) , Place Rouppe 16, bus 3 , 1000 Brussel , tel. : 02/648.35.60 , fax : 02/626.15.99 , e-mail : emb@skynet.be

Stad Gent , ) 12.1. Weddes en woonstvergoeding voor de imams, onderhoud van de moskeeën

Een artikel in Knack: "De Kerk is een staatszaak" van 7.3.2001 leert ons dat in België een aantal religies wettelijk erkend zijn en dat hun bedienaars een wedde en pensioen uitbetaald krijgen (art. 181 van de Grondwet):

Erkende religies (tussen haakjes wordt het aantal geschatte aanhangers/gelovigen vermeld):

Daarnaast werden vanaf 1993 morele diensten met een niet-confessionele levensbeschouwing betoelaagd (*) , (geen schatting van het aantal aanhangers vermeld).

Zowel de federale staat, de provincies en de gemeenten betoelagen de bedienaars van de erkende religies. Justitie betaalt de loonkosten (3,27 miljard BEF voor 2001), de provincie moet de bisschop onderdak bieden, en de gemeente moet instaan voor de huisvesting van de pastoors, de onderhouds- en herstellingswerken aan kerken, en de tekorten van de kerkfabrieken. Alle overheden tekenen samen voor 21 miljard, zo berekende een recente studie van het Centre de recherche et d' information socio-politiques van de Université Catholique de Louvain (Crisp).

Het overgrote deel van de middelen gaat naar de rooms-katholieke kerk (77,8 %), gevolgd door de georganiseerde vrijzinnigheid (14 %). De op één na grootste godsdienst, de islamitische, heeft maar een aandeel van 3,8 %. Er is een sterke druk om die verdeelsleutel aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden en om meer te geven aan de vrijzinnigen en de islamieten.

Huidige situatie in Gent:
er zijn 55 kerkfabrieken (waarvan 1 anglikaanse en 2 protestantse)
er zijn 19 pastorieën in eigendom van de stad (waarvan 1 aan particulieren wordt verhuurd)
er wordt een nieuwe pastorie gebouwd in Oostakker
een aantal pastorieën in buurgemeenten bedienen ook een deel van de Gentse bevolking en worden door het Gentse stadsbestuur mee gefinancierd: Evergem (3), Lochristi (1), Merelbeke (1)

Uitgaven van het Gentse stadsbestuur voor de verschillende erediensten:


MOSKEEËN IN ANTWERPEN

- Contact : vzw Huzur Ismail Sunbul , Ieperstraat 26 - 2018 Antwerpen . Tel : 03-248 24 36 . E-mail : groep.haai@gmail.com . Koning Boudewijnstichting :
Renovatie en verfraaiing van een pand . Website : http://boudewijnstichting.org/projectaccount.aspx?id=193070 .

-

Uit : GOOSSENS Ann , Een Turkse droom die geschiedenis werd . De historische ervaring van Turkse arbeidsmigranten in Antwerpen . Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis. Academiejaar: 2003-2004 . Universiteit Gent . Promotor: Prof.Dr. Bruno De Wever . Co-Promotor: Dr. Frank Caestecker . Commissarissen: Dr.-assistente Véronique Lambert en Prof.Dr. Patrick Hebberecht . Website : http://www.ethesis.net/turkse_migratie/turkse_migratie_inhoud.htm .

7.2.2. Turkse moskeeën in Antwerpen

De Islam is de tweede grootste godsdienst geworden in België. De organisatie van de Islam in België heeft echter nog maar een zeer korte geschiedenis. In 1968 werd het Islamitisch Cultureel Centrum in Brussel opgericht en sinds 1974 is de Islam officieel erkend. In 1981 werd de Islamitische Federatie van Belgie opgericht. Het Islamitisch Cultureel Centrum in Brussel heeft zonder twijfel de meest geprivilegieerde positie ten aanzien van de Belgische staat en wat zijn coördinerende functie betreft. Naast zijn culturele werking en vormingswerk coördineert het centrum de moskeeën in België. Een andere belangrijke functie is het benoemen van imams en leraars islamitische godsdienst. De rol van de imam kan als volgt worden omschreven: de wetten in de Koran goed kennen, doen naleven en toepassen. Met zijn kennis wordt hij geacht de maatschappelijke orde in stand te houden. Hij moet het goede voorbeeld zijn voor de gemeenschap. De imam is ook diegene die het gebed vijf maal per dag begeleidt.

Wat de Turkse leraars betreft krijgt het centrum de aanbevelingen van het Directoraat voor Religieuze Zaken in Turkije (Diyanet). Diyanet, de afkorting van Diyanet Isleri Baskanligiin werd in 1924 door Atatürk gesticht om de Islam buiten het politieke veld te houden. De taak van het ministerie was het controleren en monopoliseren van alle religieuze activiteiten in de republiek. De Turkse ambassadeur vertegenwoordigt dit ministerie in België. Zij stellen een eigen lijst op met leraars Islamitische godsdienst en geeft die door aan het Islamitisch Cultureel Centrum in Brussel. Andere taken van Religieuze Zaken zijn onder meer het benoemen van imams (ze blijven telkens voor een termijn van vijf jaar in België) en hulp bij de inplanting en institutionalisering van moskeeën, kortom de religieuze organisatie van de Turken in België. Wat de bevoegdheden betreft is de relatie tussen beide autoriteiten delicaat en botsingen tussen beide werden niet steeds vermeden.[386] Het Islamitisch Cultureel centrum van België wordt gefinancierd door de Wereldislamliga, en dus voor een groot deel door Saoedi-Arabië. De Islam heeft zich in België dus vooral onder voogdij van de Arabische landen georganiseerd. Dat dit centrum werd erkend als officiële gesprekspartner van de Belgische staat voor wat betreft de organisatie van de cultus en het godsdienstonderricht in België werd fel bekritiseerd door de Turkse gemeenschap en door Turkije zelf, via zijn officiële vertegenwoordiging hier.[387]

De Islamitische Federatie van Belgie werd in 1981 opgericht en heeft zijn zetel in Antwerpen. In 1982 kregen ze bekendheid in de pers omwille van hun ambitieus project om een Islamitisch Centrum op te richten in Antwerpen. De federatie groepeert voornamelijk tegenstanders van het Islamitisch Centrum te Brussel. Bovendien maken ze van de regionalisering van België gebruik om Vlaanderen als hun werkterrein te nemen en zich op die manier op te werpen als concurrent van het Islamitisch Centrum in Brussel.[388]

In het Antwerpse zijn er zestien moskeeën waarvan vier Turkse en twaalf Marokkaanse. Deze aantallen zijn in verhouding tot hun absolute aanwezigheid. De moskeeën van beide gemeenschappen zijn in theorie niet gescheiden maar in de praktijk merken we wel dat ze elkaars moskeeën niet bezoeken. Op het einde van de jaren zeventig wierp men wel het idee op om met beide gemeenschappen één moskee te bouwen. Dit plan is echter niet doorgegaan:

De Marokkaanse gemeenschap had een grote bouwgrond gekocht in Hoboken en gingen er samen met de Turkse gemeenschap een nieuwe moskee bouwen maar we kregen geen toestemming. De mensen van de buurt hier willen geen moskee, ze willen geen minaretten zien. (…) De twee gemeenschappen zijn apart maar als er één grote, echte moskee zou komen, dan is dat anders. Islam is één islam. In Frankrijk is er al acht of negen jaar een moskee met de ene dag een Arabische imam, de andere dag een Turkse imam. Het is heel goed daar. Proper, niet veel lawaai en een grote plaats waar de kinderen kunnen spelen.[389]

In vergelijking met de Marokkaanse moskeeën zijn de Turkse moskeeën beter uitgerust en beter herkenbaar door opschriften en uithangborden. Het gaat hier overwegend over grote woonhuizen die mooi opgeknapt zijn. Een echte moskee, zoals in Beringen bijvoorbeeld, is er niet in Antwerpen. De kosten voor de aankoop en het onderhoud werden volledig gedragen door de Turkse gemeenschap. De moskeeën bestaan uit een gebedsruimte, leslokalen voor de Koranschool, een ontmoetingslokaal en een bibliotheek. Een moskee is dus niet enkel een gebedsplaats maar in de eerste plaats een ontmoetingsplaats. Het Turkse woord voor moskee, cami, betekent ook “verzamelplaats”. De mensen komen er samen met hun stads- of landgenoten. Ze komen er om verwanten en vrienden te ontmoeten en in hun eigen taal een babbeltje te doen:

De moskeeën hebben niets met politiek of andere doeleinden te maken. Het zijn ontmoetingsplaatsen, om streekgenoten te ontmoeten, en ook voor culturele activiteiten, om de eigen cultuur, eigen identiteit te laten leven.[390]

Als we vergelijken met het ruimtelijk patroon vinden we juist één moskee terug in de vier buurten waar de meeste Turken wonen, namelijk in Antwerpen Noord, op het Kiel, het Zuid en in Oud-Berchem. Deze gebedsplaatsen zijn aangesloten bij Diyanet (Religieuze zaken van Turkije):

De moskee behoort toe aan de Turkse ambassade. De kosten moeten wij betalen maar het gebouw blijft van de Turkse ambassade. Het is goed zo, er kan geen ruzie van komen.[391]

De vier gebedsplaatsen werken wel los van elkaar:

Er is veel contact tussen de verschillende moskeeverenigingen maar ze werken apart. Vroeger was er het idee om samen met Antwerpen-Zuid één grotere moskee op te richten maar dat het zou te moeilijk zijn voor oudere mensen om de verplaatsing steeds te doen.[392]

Eigen onderzoek wees uit dat er naast deze vier gebedsplaatsen nog verschillende ruimten dienst doen als moskee. Enkele verenigingen hadden namelijk ook een eigen gebedsplaats. Onder meer “Milli Görüs” heeft lidafdelingen in het Antwerpse. Milli Görüs (Nationale visie van de Partij van de Nationale orde) is de ideologische beweging van de Turkse pro-Islamitische Fazilet Partisi (Partij van de deugd) en groeide uit tot een internationaal goed uitgebouwde organisatie. In Europa zou ze een vierhonderd lokale verenigingen tellen en in België zijn er een veertigtal moskeeën bij aangesloten. Terwijl Diyanet de Turkse regering vertegenwoordigt in België vertegenwoordigt Milli Görüs een belangrijke aspect van de religieuze oppositie tegen de Turkse staat. Milli Görüs is in tegenstelling tot de Diyanet meer op de situatie in het West-Europese land afgestemd. Ze ijveren voor de ontwikkeling van een Islamitische zuil.[393] Hun imams werden in tegenstelling tot deze in de moskeeverenigingen niet uit Turkije gestuurd maar zijn mensen van hier. De scheiding tussen de gebedsplaatsen van Diyanet en deze van Milli Görüs mogen we niet te strak zien:

Ik ben aangesloten bij de vzw [moskeevereniging] in Kiel (Kiel, Hoboken en Wilrijk hetzelfde ‘dorpje’), in de Jef Lambeauxstraat. Er zijn sportploegen, de kinderen krijgen er les Nederlands, Turks, Arabisch. Mensen komen er thee drinken en babbelen, ook bidden. Het is goed daar. Het is de grootste vereniging. Er is nog een andere vereniging maar die is een beetje radicaal, wat politiek gekleurd [lidvereniging van Milli Görüs]. Zij komen er alleen bidden en spreken alleen maar over de islam. Maar als er problemen zijn komen zij ook naar de grote vzw. Er zijn vier gemeenschappen in Antwerpen elk met een grote moskeevereniging. De rest zijn maar kleine vzw’s.[394]

De eerste Turkse moskee in Antwerpen opende in 1974. In het begin van hun aanwezigheid gaven de Turkse arbeidsmigranten weinig uitdrukking aan hun godsdienst. Toen de groep van Turkse arbeidsmigranten zich uitbreidde in de jaren zeventig kwam hierin verandering en kwam er snel nood aan religieuze infrastructuur:

In 1974 ging de eerste Turkse moskee in Antwerpen open. Voorheen was religie niet prioritair, we gingen toch terugkeren, hoewel stilaan het besef groeide dat dit hoe langer hoe minder waarheid zou worden maar niemand dierf dit toe te geven aan elkaar.[395]

De allereerste gezamenlijke gebeden in Antwerpen vonden plaats in een zaal die toebehoorde aan de Sint-Michielskerk (Antwerpen-Zuid). In 1974 werd een eigen locatie gevonden in de Brusselstraat. Het rijhuis had een ruimte voor het gebed en werd een belangrijke ontmoetingsplaats. Het huis werd echter te klein, zeker voor het vrijdaggebed. In 1975 werd overgegaan tot de aankoop van een complex in de Dendermondestraat en werd de eerste moskeevereniging (vzw) opgericht. Op dat moment was er maar één Turkse vereniging in Antwerpen en ongeveer alle Turkse migranten waren er lid van. Het is nu nog steeds moskee en ontmoetingscentrum. Ook voor jongeren waren er voorzieningen, in de eerste plaats klaslokalen voor naschoolse koran-, cultuur- en taallessen. Deze lessen waren ook bedoeld voor volwassenen.[396]

Berchem volgde in 1977 met de oprichting van een moskeevereniging. Vanaf de beginjaren zeventig maakten ze bij de tweejaarlijkse feesten gebruik van een zaal van de Stad Antwerpen. Nadien werd een huis gehuurd op de Grote Steenweg in Berchem. Midden 1977 werd een huis gekocht in de Arthur Sterckxstraat. Deze moskee werd echter te klein zodat men na twee jaar verhuisde naar een complex in de Generaal Drubbelstraat, dat nu nog steeds de moskee herbergt. De moskee in de Generaal Drubbelstraat wordt nu ook te klein bij de feestdagen en zitten de mensen tot in de gangen om te bidden.[397]

In 1980 en 1981 werden ten slotte de moskeeverenigingen in respectievelijk Antwerpen-Noord en op het Kiel opgericht.[398] In Antwerpen-Noord was er eerst in de Van Kerckhovestraat een ruimte waar je kon bidden. Het was slechts een kamertje, waar een veertigtal mensen op af kwamen. Sinds de jaren negentig is er een grote moskee in de Everaertstraat waar honderden mensen binnen kunnen om te bidden.[399]


MOSKEEËN EN GEBEDSHUIZEN IN LIMBURG

Adressen en websites van de parochies van Vlaanderen : http://www.kerknet.be/zoek_parochie.php?all .


Turkse moskee ( Fatih cami ) moskee van Beringen ,

Oude prentkaarten: Beringen fatih camii hatirasi. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1995]. - Kleurendruk Onze-Lieve-Vrouwstraat (Zie website:

Fatih cami. Turkse Moskee, Stationstraat 94, 3582 Beringen (Koersel) Tel.: 011/43 38 82  Info: VVV-Beringen 011/42 15 52

De Fatih Moskee, één van de grootste in België, geeft een speciaal accent aan het Kempische mijnlandschap.
In 1994 (twee jaar na de sluiting van de mijn) werd het gebouw feestelijk geopend. De Stichting Vlaams Erfgoed wijst op de aparte architectuur van de op een na grootste moskee in België: “Uniek in West-Europa is de Ottomaanse stijl. Ook de tuinen en de galerijen rondom zijn typisch Ottomaans. De twee minaretten zijn 26 meter hoog, de koepel 16 meter. Aan de binnenkant van de koepel hangt een massief koperen luster van Turkse makelij. De muren zijn volledig bezet met azuurblauwe, met de hand geverfde tegels.”

Cami betekent moskee. Fatih betekent veroveraar. De term verwijst naar Fatih Sultan Mehmet.

De FATIH-moskee (1463-1470) van Istanbul  herbergt het mausoleum van Fatih Sultan Mehmet, de veroveraar van Constantinopel.

Begonnen als een kleine Turkse nomadenstam, ontwikkelden de Osmanen zich uiteindelijk tot de macht die het Byzantijnse Rijk omverwierp en de regio de zes eeuwen daarna beheerste. De naam Osmaan, Osmanli in het Turks, is afgeleid van hun eerste leider Osman Gazi.

De Osmanen maakten Bursa in 1326 tot hun hoofdstad. Ze werden teruggedrongen door een Mongoolse inval onder Tamerlan vanuit Centraal-Azië in 1402. Ze herstelden zich en in 1453 nam Sultan Mehmet II Constantinopel in na een beleg van zeven dagen. Mehmet (sedertdien "de Veroveraar" genoemd) begon aan het herstel van de stad en in 1470 kwam het Topkapi-Paleis (Topkapi Sarayi) gereed als nieuw keizerlijk paleis en de enorme Fatih Moskee ( Fatih Camisi ), Moskee van de Veroveraar, het eerste Moskee-complex in zijn soort. Verder herbevolkte Mehmet de stad met Turken, Grieken, Armeens en Spaanse Joden tegen het einde van de 15e eeuw was Istanbul, zoals de stad nu heette, de rijke, welvarende hoofdstad van een groot rijk.
Geschiedenis van Turkije: zie: http://home.zonnet.nl/d.van.duijvenbode/geschtr.htm ,
Terug 

Op zaterdag 26 januari 2002 werd de nieuwe Yunus Emre moskee van Sledderlo (Genk) plechtig geopend.

1.  Koranlezing door de heer Nedim Özkai
2. Turks volkslied
3. Belgisch volkslied
4. Toespraak door de heer voorzitter Abdullah Yilrnaz
5. Toespraak door de architect Waigrave Guido
6. Toespraak door de kerkverantwoordelijke E.H. Jan Boonen
7. Toespraak door de burgemeester van Genk de heer Jef Gabriëls
8, Toespraak door de voorzitter Moslirn Executieve Maloujahrnoun Nordin
9. Toespraak door de consulentt religieuze zaken de heer Emrullah Aksari
10. Toespraak de consul-generaal van Antwerpen Ihsan Sakarya
11. Toespraak door de ambassadeur de heer Temel Iskit
12. Toespraak door de voorzitter van de dienst religieuze zaken in Turkije de heer Mehrnet Nuri Yilmaz
13. Opening

Vragen en Antwoorden
Belgische Senaat
Bulletin 3-1
BUITENGEWONE ZITTING2003-2004
Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans
Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-236 van de heer Verreycken d.d. 28 augustus 2003 (N.) :
Moskee in Genk. ­ Financiering.

In Genk werd in januari 2002 de grootste moskee van het land geopend. Beelden van de opening getuigen van een enorme weelde en luxe.

Eerder werd mij meegedeeld dat buitenlandse mogendheden actief betrokken zouden zijn bij het financieren van islamitische initiatieven, ook in ons land.

Graag deze vragen :

1. Welke aard heeft het complex in Genk ? Welke oppervlakte heeft het en welke functies zijn er in aanwezig ? Hoeveel personen kan het bevatten ?

2. Welke overheid heeft de nodige bouwvergunningen afgeleverd ? Werden deze allemaal nageleefd ? In welke zone op het Gewestplan werd het gebouw gezet

3. Welke overheden hebben subsidies verleend, voor welke functie in het gebouw en voor welk bedrag ?

4.Waren bij de financiering van dit complex buitenlandse geldschieters betrokken ? Zo ja, voor welk aandeel in de totale kostprijs ? Indien het gaat over geldschieters uit Turkije, om welke strekking gaat het dan ? Is er enige betrokkenheid- van de vereniging Milli Görüs, of van de fundamentalistische partijen in Turkije ?

5. Welke vereniging beheert het complex ? Heeft deze vereniging een aanvraag tot erkenning bij u gedaan ? Werd reeds een beslissing genomen over deze eventuele aanvraag ? Heeft de Staatsveiligheid een advies uitgebracht over deze aanvraag ? Zo ja, was de strekking hiervan negatief of positief ?

6. Indien de vereniging erkend zou worden, dan is de provincie gehouden de tekorten op de begroting bij te passen. Indien het onderhoud, de verwarming, de uitbouw van dit enorme complex voor tekorten zou zorgen op de begroting van deze vereniging, zal de provincie Limburg dan gehouden zijn deze tekorten te betalen ?

Antwoord : 4. De financiering van de moskee waarnaar u verwijst gebeurt onder andere vanuit de Turkse partij « MHP » (Milliyetci Hareket Partisi) en met verschillende giften die komen van de Saoedi-Arabische gemeenschap.

De eigenlijke operationele informatie kon ik niet vrijgeven in het kader van een publieke parlementaire vraag. Deze materie wordt behandeld in het daartoe opgerichte parlementaire controleorgaan.

Wel kan ik u volgende niet-geclassificeerde informatie bezorgen.

De officiële inauguratie van de nieuwe Turkse moskee in Genk werd gehouden op 25 januari 2002, in aanwezigheid van lokale overheden en van verschillende vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in België. Op diplomatiek vlak werd de aanwezigheid van de ambassadeur van Turkije te Brussel genoteerd, begeleid door zijn religieuze attaché en van de Turkse consul te Antwerpen.

5. De moskee Yunus Emre Camii staat onder het gezag van de Diyanet Vakfi.

De Diyanet Vakfi is de officiële religieuze instantie van de Turkse Staat. Ze is vertegenwoordigd alhier door de religieuze Islamitische Turkse Stichting van België die geleid wordt door het departement van Godsdienstzaken van de Turkse ambassade te Brussel.

Deze stichting heeft voornamelijk als doel de controle op de religieuze activiteiten van de Turkse gemeenschap en met name van de moskeeën.

De Diyanet Vakfi controleert de gedragslijn van deze moskeeën en van het personeel.

Wat de vragen nrs. 2 en 6 betreft, deze gaan over gewestelijke bevoegdheden waarop ik dus geen antwoord kan geven.

-----------------------------------------

Turkse moskee Sledderlo

De Turkse moskee van Sledderlo is genoemd naar de bekende Turkse dichter Yunus Emre Camii, een dichter die in zijn oeuvre vooral oog heeft voor vrede en vriendschap tussen alle volkeren en hiervoor reeds de Unescoprijs in ontvangst mocht nemen.

De vereniging startte in 1982 haar werking om de zo geloofsgemeenschap in Sledderlo gebedsdiensten en verschillende activiteiten te kunnen bieden.

Aanvankelijk vonden de activiteiten plaats in prefab gebouwen. In 1996 werd uiteindelijk de nieuwbouw van de moskee gestart en in januari 2002 opdende de moskee officieel haar deuren.
De 'Yunus Emre' is de tweede grootste Turkse parochie in Genk en bestrijkt een gebied tot buiten de grenzen van Sledderlo. Ook islamitische gelovigen uit Kolderbos en Zutendaal komen regelmatig over de vloer van de moskee in Sledderlo.
Het gebouw zelf beslaat een gebruiksoppervlakte van +/- 1185 m2.

Zoals gebruikelijk in een moskee zijn de bidplaatsen voor vrouwen en mannen gescheiden. Het gebouw beschikt verder over verschillende culturele lokalen. De verbruikszaal fungeert als ontmoetingsruimte.

De moskee is een vrij grote, bijna lege ruimte volledig bedekt met vast tapijt. Men betreedt ze na de rituele reiniging, ongeschoeid.
Het tijdstip van de 5 dagelijkse gebeden wordt naar de zonnestand berekend.

De grote spreekstoel wordt enkel gebruikt bij het vrijdaggebed en tijdens de 2 grote feestdagen. Er hangen enkel Arabische geschriften, waarop de namen zoals Allah, Mohammed en andere familieleden van de profeten vermeld zijn. De lokalen zullen de brugfunctie voor de gehele wijk vervullen, ongeacht welke nationaliteit.

Turkse moskee Sledderlo
Wintergroenstraat 61
3600 Genk

Website: http://www.yunusemrecamii.be .


Terug 


Marokkaanse moskee van Winterslag

Gedurende een lange periode beleden moslims hun godsdienst, de Islam, in geïmproviseerde gebedsplaatsen. Halverwege de jaren '90 werden nieuwe moskeeën gebouwd met als voornaamste reden het voorzien in een gebeds- en ontmoetingsplaats voor de huidige en komende generatie van moslims.

De Marokkaanse moskee van Winterslag is hiervan een goed voorbeeld.
De moskee werd genoemd naar Hasaan Ebno Tabit, dichter en woordvoerder van de profeet Mohammed. De keuze viel op deze naam omdat de moslimgemeenschap het voorbeeld van Hasaan Ebno Tabit indachtig wil blijven en omdat ze, net zoals de dichter in zijn tijd, een woordvoerder van de profeet wil zijn.

De moskee heeft enkele typisch Marokkaanse kenmerken. Binnen vallen de verschillende decoratieve versieringen in pleisterkalk op. De gipsen versieringen werden ter plaatse met mallen gemaakt en daarna vastgehecht aan het plafond. Ook typisch Marokkaans is het vrij lage plafond met een reeks pilaren. Naast de gebedsruimtes beschikt de moskee eveneens over een klaslokaal, bibliotheek, vergaderlokaal, socio-culturele ruimte voor jongeren en een woning voor de imam.

Marokkaanse moskee van Winterslag
Noordlaan 133/3
3600 GENK


Moskeeën van Oost- en West-Vlaanderen

Langs deze weg wil ik u op de hoogte brengen dat 16 moskeeën zich verenigd hebben in de bovengenoemde unie. Dit met de bedoeling om de moskeeën in beide provincies te laten samenwerken en hen een rol te laten spelen op zowel religieus als op maatschappelijk-sociaal vlak. Ik wil u vragen om deze unie kenbaar te maken in de provincie, wil er wel rekening mee houden dat wij draaien op vrijwilligers en dat wij pas gestart zijn. In België zijn er 6 unies waarmee wij ook samenwerken om op Belgisch niveau een aantal afspraken te maken. Wij werken ook nauw samen met de EXECUTIEVE VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË, die de enige wettelijke vertegenwoordiger is van moslims in België.
Verdere info zal de komende maanden volgen.

UNIE VAN MOSKEEËN EN ISLAMITISCHE VERENIGINGEN VAN OOST & WEST- VLAANDEREN
p/a Mercatorstraat 75
9100 SINT NIKLAAS
Email adres: umivouw@hotmail.com

Mohamed ACHAIBI
Raad van bestuur UMIVOUW vzw

De Moslims in de Denderstreek beschikken over een nieuwe en originele Moskee. Dit is zeldzaam in  België, de meeste Islamitische gemeenschappen gebruiken oude huizen die tot gebedsplaats werden  verbouwd. Ook de Grote Moskee in het Jubelpark werd oorspronkelijk niet als Moskee geconcipieerd, het  was het Oosters Paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling. Het bezoek aan de Moskee van Lebbeke zal  zeker de moeite waard zijn.
Marhaba, Boonwijkstraat 80, 052/21 08 51 9200 Dendermonde
Terug

De Blauwe Moskee - Sultan Ahmet cami  (Istanbul) - http://home.hccnet.nl/e.v.nieuwland/istanbul.html.

Deze is in opdracht van Sultan Ahmet I gebouwd door de architect Mehmet Aga tussen 1609 en 1616. De moskee is zo bijzonder, omdat deze 6 minaretten heeft. Dit aantal wordt alleen overtroffen door de Kaba Moskee in Mekka, die 7 minaretten heeft. De binnenplaats van de moskee is bijna net zo groot als de bidruimte in de moskee. 26 granieten colommen ondersteunen 30 koepels. Door de 260 prachtige 'blauwe' ramen in de koepels en muren komt het daglicht naar binnen, waardoor de moskee de naam "Blauwe Moskee" heeft gekregen. De tegels rond de ramen en muren zijn Iznik tegels (de turquoise kleur domineert hierbij).
Terug ,

Haghia Sophia  ( Istanbul , Turkije )

Dit is één van de opmerkelijkste gebedshuizen ter wereld. Het is een prachtig voorbeeld van de vroegbyzantijnse cultuur. De vertaling van Haghia Sophia is "kerk van de heilige wijsheid." De Haghia is meer dan 1400 jaar oud en oefende een grote invloed uit op de latere architectuur.
Toen de bouwheer, Justinianus, op 26 december 537 de koepelzaal betrad, had hij het gevoel dat hij het evenbeeld van de hemel betrad. Verwijzend naar de Gote Tempel in Jeruzalem zou hij gezegd hebben: 'Geprezen zij God, dat ik waardig werd bevonden om zo'n werk te laten verrichten. Ik heb Salomon overtroffen.'
Met een totale oppervlakte van 7570 vierkante meter, komt de St. Sophia op de vierde plaats achter de St. Pieter, de Kathedraal van Sevilla en die van Milaan. De
bidruimte heeft een 60 meter hoge koepel van 34 meter doorsnede met prachtige mozaïeken.
Van 1453 tot 1934 zou de Hagia Sophia onder de Turkse naam Aya Sophia dienst doen als moskee. In dit laatste jaar besloot Kemal Atatürk het monument een bestemming te geven als museum zodat religieuze twisten over het gebouw voorkomen zouden worden.
Beneden in de Aya Sophia is er in een grote zuil een steen met een gaatje in. Je moet je duim in dat gat steken, je hand dan helemaal ronddraaien en een wens doen. Naar horen zeggen, zouden die wensen uitkomen!

Aya Sofia , Ayasofya Meydani  , Sultanahmet , Open Di-Zo 9.30-16.30u , Tel 00 90 212 5221750
Terug

Betekenis van het woord moskee en soorten moskeeën

Het Turkse woord voor moskee, cami (spreek uit: djami), is afgeleid van het Arabische synoniem (jâmic) waarin het aspect "vergaderruimte" wordt uitgedrukt. Elke moskee heeft een aantal min of meer vaste elementen: een minaret (niet altijd); een fontein of kraan, met zuiver, stromend water; in de gebedsruimte zelf: een mihrab of nis, die de gebedsrichting (qibla) aangeeft, een minbar, of spreekgestoelte, en een Koranstandaard. Het gebouw telt verder gewoonlijk ook vertrekken van de imâm en (eventueel) leslokalen; een kantine, coiffeur, winkeltjes... (althans de Turkse moskeeën; in de Marokkaanse is dat eerder zeldzaam). 
La nationalité d’origine détermine la fréquentation des mosquées qui sont les unes marocaines, les autres turques ou albanaises. Parmi les turques, il en est aussi qui sont soutenues par l’Etat turc (Dyanet), tandis que d’autres appartiennent à une mouvance islamiste (Milli Görus).
Chez les Turcs existe aussi une minorité "d’Alevi" qui, eux, sont chiites. Les "Frères musulmans" à qui on attribue un prosélytisme islamiste aussi radical que discret, exercent une influence en plusieurs endroits.
On rencontre également une mouvance piétiste : les Tabligis qui portent des vêtements caractéristiques.

Terug


Overzicht moskeeën : Mosquée Tarek Ibnou Ziad Rue de Valenciennes 3 7320 BERNISSART Mosquée Emir Abdelkader Rue du Temple 7 7340 COLFONTAINE-Paturage Hz. Omer Cami Rue Haute 21 7350 HENSIES 065/460125 Hz. Ebu Bekir Cami Des chèvres 1 7350 HENSIES 065/460753 Mosquée Al Mouhadjirine Rue de Villers 57 7350 HENSIES Omer Camii Rue Haute 21 7350 HENSIES Mons ve çevressi Turk Isç Rue De Villers 12/2 7350 HENSIES Mosquée Hensens Rue de Serties 22 7350 HENSIES Camii Hensies Av. de la Libération, 33 7350 HENSIES Aksemseddin Camii Av. A. Castiaux 191 / 80 7390 QUAREGNON Mosquée Abou-Bakr Rue des Récollets 27 7500 TOURNAI Mosquée Arrahman Rue Alois Danreep, 42 7700 MOUSCRON Islamitische Vereniging Baliestraat, 23 8000 BRUGGE Belgisch Islamitisch Cultureel Centrum Sint-Brunostraat 10 8000 BRUGGE Jamia Islamia Moskee Romestraat, 85 8400 OOSTENDE 059/701023 Masjid Attakwa Stasegemsestraat, 136 8500 KORTRIJK Moskee El Azhar R. van Steenbruggestraat 102 8790 WAREGEM Masjid Assounnah Nieuwestraat, 155/157 8792 DESSELGEM Moskee Sunna Nieuwestraat 155/157 8792 DESSELGEM Eyup Sultan Camii Kazemattenstraat 80 9000 GENT Selim Camii Rietstraat 35 9000 GENT TEVHID Cami Ferrerlaan 214 A 9000 GENT 09/2279438 IH-VAK V.Z.W Nieuwland 12-14 9000 GENT 09/2330238 Kultuurhuis Voormuide, 89 9000 GENT 09/2331580 Moskee Al Fath Beukelaarstraat, 23 9000 GENT 09/2272260 Masjid Okba Ibn Nafi Warandestraat, 39 9000 GENT Moskee Almarkaz at Tarwani Victorfrisstraat 27-29 9000 GENT 09/2337888 Moskee van Gent Isabellakaai 73 9000 GENT Sultan selim Camii Doorgangstraat 21 9050 LEDEBERG Hicret Camii-B.I.T. Hazewindstraat 47 9100 ST-NIKLAAS HILAL Cultuurcentrum Wegvoeringstr. 72 9100 ST-NIKLAAS 03/7762329 Moskee Al Fath Leopold III laan, 27 9100 ST-NIKLAAS 03/766025 Moskee Al Houda Heistraat, 159/A 9100 ST-NIKLAAS Turkse Kultuurhuis Drapstraat 100 9120 HAMME Molla Hüsrev camii Priester Poppestraat 11 9140 TEMSE Islam cemiyeti camii Paterstr. 17 9140 TEMSE 03/7715181 Moskee Errahim Edgard tinelplaats, 1/2 9140 TEMSE Sakariya Camii Koophandelstraat 19 9160 LOKEREN Masjid Iamam Malik Hoed haarstraat, 1 9160 LOKEREN Muradiye Camii Stationstraat 197 9170 ST-GILLIS-WAAS Hamme ve çev Islam Kul Dernegi Drapstraat 100 / A 9220 HAMME Eyüp El Ansari Camii Zwaanstraat 17 9240 ZELE 052/447231 Moskee Arrahma Rivierstraat 41 9250 WAASMUNSTER Moskee Al Hoedah Konkelgoedstraat 28 9280 LEBBEKE Kevser Camii Binnenstraat 7 9300 AALST 053/711116 Moskee Aalst Frits de Wolfkaai 5 9300 AALST 053/709454 Mosquée de la ligue Cult. Isl. Rue Van Wenghene 14-20 9600 RONSE RENAIX Mosquée de Renaix ZZZ 9600 RONSE RENAIX Mosquée Al Forkan Rue des Feleuses 56 9600 RONSE RENAIX Komaan e mannen,keuze genoeg,tis toch ma mee ons geld nietwaar? 32. Andy (Id : 356590) - 26/11/04 Mosquée Imami Azam Camii Rue du Monciat 110 6240 FARCIENNES Ass. de l'Islam Rue de la Chaussée 12 6240 FARCIENNES 071/397369 Mosquée Assakinah Rue de Wainage 105 B 6240 FARCIENNES 071/401934 Mosquée Al Ghoraba Rue Lambotte 168 6250 AISEAU-PRESLES Bastogne Turk camii Rue des Remparts 22 6600 BASTOGNE BTIDV Rue Albert 1er, 3 6760 VIRTON 063/578276 Bertrix camii Rue De La Retraite 13/B 6880 BERTRIX 061/414634 Ulu Camii Rue Thiers des Corbeaux 14 6900 MARCHE-FAMENNE 084/315586 Mosquée Al Fath Rue du Moulin 20 7012 JEMAPPES-FLENU 065/340476 Masjid El Imane Rue du Commandant Lemaire 159 7033 CUESMES Ass. Mosquée Cult. Turque Rue De L'Etang Dereniy 55 7033 CUESMES Yavuz Sultan Selim Camii Rue de Bouvy 82 7100 LA LOUVIERE Ass. Cult. Isl. Reg. Centre Rue d'Anatole France 2 7100 LA LOUVIERE Turk Isçileri Dayanipma Rue Gustave Boel 144 7100 LA LOUVIERE Belgika Turk Isci Dernekleri Rue Des Cots 15 7100 LA LOUVIERE Eyup Sultan Camii Grande Rue 82 7170 LA HESTRE Mosquée Annasr Rue Saint Nicolas, 5 7170 LA HESTRE 064/557341 Mosquée de Bernissart Rue Egounodda 30 7320 BERNISSART 31. Andy (Id : 356590) - 26/11/04 Mosquée Ansaar Rue Neuve 17 4801 STEMBERT Mosquée Ahl-Allah rue de la station 4802 HEUSY Barbaros Hayrettin Pasa Camii Rue Haute Vaulx 5 4960 MALMEDY Mosquée Salame Rue Marie-Henriette 9 5000 NAMUR 081/741572 Turk Islam cemiyeti Rue Denis Georges Bayar 9-11 5000 NAMUR Mosquée HAJIZ ZEKA Rue Courtenay, 8 5000 NAMUR Mosquée Al-Fath Rue de la caserne, 2/28 5300 ANDENNE 085/825267 Hatice Camii Place de la Broucheterre 2 6000 CHARLEROI Abdulhamid cami Boulevard J. Bertrand 77 6000 CHARLEROI 071/332086 Centre Culturel Islamique Place de la Broucheterre 9 6000 CHARLEROI Mosquée Al Hidaya Rue Jules Destrée 71 6000 CHARLEROI 071/420721 Haci Bayram Camii Rue de Marcinelle 112 6010 COUILLET Alaadin Camii Rue de la Providence 36 6030 MARCHIENNE-PON Mosquée Arrahma Rue de Chatelet, 52 6030 MARCHIENNE-PON 071/438782 Turk Isçileri Cami Yaptirma Rue Fesler 71 6030 MARCHIENNE-PON Union de l'Islam Rue de Trazegnies 4 6031 MONCEAU-SAMBRE 071/326587 Mosquée At-Touba Rue du Bois de Lobbes 30 6060 GILLY 071/412528 Mosquée Annour Rue de Fayt 202 6200 CHATELET 071/786609 Turc DERNIGI Rue De La Poste 47 6200 CHATELET 30. Andy (Id : 356590) - 26/11/04 Moskee Badr Rue J. Cockerill, 98 4100 SERAING Mosquée Sultan Suleymen Rue des Bons Buveurs 50 4420 ST-NICOLAS Mosquée Attakwa Rue derrière les Jardins 29 4600 VISE Mosquée Aya Sofia de Cheratte Rue de Visé 194 4602 CHERATTE Mosquée Mimar Sinan Rue de Visé 129 4602 CHERATTE Mosquée Mimar Sinan Rue De Vise 129 4602 CHERATTE Turk Isc Yard Islam Kultur Dernegi Rue De Heusay 33 4610 BEYNE-HEUSAY Mosquée de Beyne-Heuzay Rue de Heuzay 4610 BEYNE-HEUSAY Mevlana Camii Rue du Fort, 98 4621 RETINNE Aksemseddin Camii Rue Haute Soignes 4670 BLEGNY Sultan Ahmed cami De Haimond 47-49 4800 Verviers 087/340477 Mosquée Errahma Rue de Peignage 30 4800 VERVIERS 017/314949 Mosquée Kouba Rue des Fabriques 28 4800 VERVIERS 087/315744 Mosquée Al Fath Rue de Stembert, 42 4800 VERVIERS 087/340711 Mosquée Omar Ben Khattab Rue Marie-Henriette 15/17 4800 VERVIERS Verviers Islam Cemiyeti Camii Rue de Hodimont 47-49 4800 VERVIERS Turk Kultur Orhangazi Cami Rue de Messieurs, 20 4800 VERVIERS 087/340066 29. Andy (Id : 356590) - 26/11/04 Selimiye Camii Gen. De Kraherstraat, 70-72 3970 LEOPOLDSBURG 011/402105 Sociale Cult. Ontmoetingscentr. Cauwenbergstr. 13 3970 LEOPOLDSBURG 011/346903 Mosquée Bilal Rue E. Vandenvelde 223 4000 LIEGE 1 04/0050759 Mosquée Fatih Enneuvice, 47 4000 LIEGE 1 04/2235464 B.T.I.D.V. Diyanet Vakfi Camii Rue Rewe 2 4000 LIEGE 1 04/2229174 Mosquée El Mouslimoune Rue des Fosses, 6-8 4000 LIEGE 1 Centre Islamique et Culturel de Liège Quai St.-Léonard, 39B 4000 LIEGE 1 Mosquée Al Mouchinine Rue Vivignis, 71 4000 LIEGE 1 Mosquée Al Fath Rue des Vennes, 182 4020 LIEGE 2 Mosquée Al Mowahiddine Rue des Pitteurs 39 4020 LIEGE 2 04/3429018 Madini Masjid Quai de Gaulle 225 4020 LIEGE 2 Mosquée Assalam Ch. des Prés 6 4020 LIEGE 2 Mosquée Al-Iman Rue Gaston Grégoire 21 4020 LIEGE 2 Mosquée Al Itissam Rue de Porto, 64 4020 LIEGE 2 04/3412994 Herstal Turk Kultur Merkezi Rue De La Station 24 4040 HERSTAL Mosquée Halilu Ur-Rahman Rue Papillon 12 4100 SERAING Mosquée Al Fath Rue de Pierres 75 4100 SERAING 28. Andy (Id : 356590) - 26/11/04 Islam Cemiyeti Camii Vennestraat 47/49 3600 GENK Marokkaanse moskee Winterslag Noordlaan, 123/3 3600 GENK Moskee Al Farah Muggenberg, 33 3600 GENK 089/612659 Centre Isl. trav. Mar. Steenbeukstraat, 12 3600 GENK Moskee Van Genk Parochiekerkstraat, 78 3600 GENK Mosquée Al Insjiam Flekeleerstraat 1 3600 GENK Messid El Moshammedi Windelsteenstraat 2 3630 MAASMECHELEN Ver. Voor Wet. En Zedenleer Oudebaan 16 3630 MAASMECHELEN 089/775794 Yunus Emre Camii Oudebaan 16 3630 MAASMECHELEN 089/765888 Masjid Al Islam Valkenierstraat, 19 3630 MAASMECHELEN Tevhid Camii Paul Lambertlaan, 15 3630 MAASMECHELEN El Hidaya Grote Kerkstraat, 20 3680 MAASEIK Moskee Al Mouhsinine Hasseltsepoort, 17 3740 BILZEN 089/416075 Culturele Moslimvereniging Meigaar, 14 3800 ST-TRUIDEN Moskee van Sint-Truiden Hartstraat 14 3800 ST-TRUIDEN Tavhid Cult. Ontw. Centr. Siberiestraat, 42 3900 OVERPELT Selimiye Camii Vrijshoring, 123-125 3920 LOMMEL I.O.V. Molsekiezel 53/A 3920 LOMMEL 011/552248 Soc. Cult. Ontmoetingscentrum Cauwenbergstraat 13 3970 Leopoldsburg 011/346903 27. Andy (Id : 356590) - 26/11/04 I.O.V. Ed. Robynslaan 61 3290 DIEST 013/325922 Moskee Assalam Beauduinstraat 138 3300 Tienen Moskee Van Tienen Veemarkt, 9 3300 TIENEN AYASOFYA cami St. Truidersesteenweg 361 3500 Hasselt 011/272464 Moskee Badr Mouterijstraat, 1 3500 HASSELT 011/872961 Yesil Camii Saviostraat 49 3530 HOUTHALEN 011/601403 Islamitische Moskee Elzenstraat, 14/b 3530 HOUTHALEN IKMB Heusden Koolmijnlaan 200 3550 HEUSDEN-ZOLDER 011/573335 Sultan Ahmed Cami P.Paquaylaan 77 3550 HEUSDEN-ZOLDER 011/572536 Selimiye Camii Valentinusstraat, 61 3550 HEUSDEN-ZOLDER Touba Moskee P. paquaylaan 157 3550 HEUSDEN-ZOLDER Marokkaanse Moskee Pastoor Paquaylaan 157 3550 HEUSDEN-ZOLDER Moskee Arrahma Haardstraat 22 3800 ST. TRUIDEN Fatih Camii Klimopstraat 1 3582 BERINGEN 011/432463 Islamitische Ontwikelincks ver. Leysestraat 130 3581 KOERSEL 011/431524 SEMERSAH Vakfi Geyda Koerlostraat 38 3600 GENK 089/845031 Islam Yardim cemiyeti Eikenlaan 34 3600 GENK 089/303628 Yunus Emre Camii Wintergroenstraat 61 3600 GENK Mevlana Camii- B.T.I.D.V. Wildekerslaan 46 3600 GENK Fatih Camii Staatstuinwijk 20/A 3600 GENK Kolderbos Camii Dernegi Priesterraatgstraat 36 3600 GENK 26. Andy (Id : 356590) - 26/11/04 Moskee Annour Lindelei, 97 2620 HEMIKSEM IKMB Anvers St Bernardsesteenweg 222 2660 Hoboken 03/2169397 Moskee Al-Fath Sint bernardsesteenweg, 265 2660 HOBOKEN Moskee El Ouahada Lelieplaats, 25 2660 HOBOKEN 03/8287971 Isl. cult. Centr. Achturendagstraat, 16A 2660 HOBOKEN 03/8253578 Moskee Assounnah Lange penninckstraat, 24 2800 MECHELEN Islamitische moskee Generaal De Ceunickstraat 7 2800 MECHELEN 015/275967 Marokkaanse Moskeevereniging Dandermondssttenweg, 89 2830 WILLEBROEK Moskee Al Islam Vooruitgangstraat, 64 2830 WILLEBROEK Yunus Emre Camii Stationstraat 106 2830 WILLEBROEK 03/8660386 Willebroek Dernegi Stationplein 22 2830 WILLEBROEK Moskee Rupelstraak Kruisstraat 29 2850 BOOM Tukse Isl. kult. Hulpvereniging Borgstraat 143 2890 ST-AMANDS 052/330017 Moskee van St-Amands Jan Van Drogerbroek 3 2890 ST-AMANDS Osman Gazi Camii Kerkhofdries, 14 2890 ST-AMANDS Moskee Al GHORABA Pater Damiaanplein, 10 3000 LEUVEN 016/350462 Masjid El Fath Penitentienenstraat 33 3000 LEUVEN 016/208702 Hz. Osman Cami De la Chaussée 12 3240 Farciennes 071/397369 Diest Turk Kultur Vervoortplaat 17 3290 DIEST 25. Andy (Id : 356590) - 26/11/04 Hizmet Islam cemiyeti cami Trapstraat, 3 A 2060 ANTWERPEN 6 03/2662538 Mosquée Al Mohsinine Jan Palfijnstraat, 35/37 2060 ANTWERPEN 6 Masjid Al-Inaba Isidoor Opsomerstraat, 7 2100 DEURNE Moskee El Taqoua Van Duytstraat, 35 2100 DEURNE Moskee Bilal Van montfortstraat, 33 2140 BORGERHOUT 03/272260 Moskee As-salam Montenstraat, 23 2140 BORGERHOUT 03/2720118 Moskee En Nassr Kroonstraat, 72 2140 BORGERHOUT Moksee Hamza Kroonstraat, 210 2140 BORGERHOUT 03/3213700 Moskee Es Salam Borrewaterstraat, 131 2170 MERKSEM Moskee Arrahmane Bentelstraat, 67 2300 TURNHOUT 014/412419 Islamitische Ontwikkeli. Egelsvennen, 52 2400 MOL Ayasofya Moskee Molenstraat 11 2400 MOL I.C.O.C. Ensar Cami Ginderbuiten 49 2400 MOL 014/320383 Molla Gurani Camii Lispersesteenweg 15 2500 LIER 03/4890346 Moskee van Lierse Van Beuckellaan 31 2500 LIER Moskee Assounnah Baron Opsomerslaan 65 2500 LIER Masjid Islami Transvaalstraat, 15 2550 KONTICH Selimiye Camii Generaal Drubbelstraat 66 2600 BERCHEM Moskee van Anvers-Noord Generaal Drubbelst. 102 2600 BERCHEM Islamitische Cultureel Ver. Boomgaartstraat 159 2600 BERCHEM Moskee El Mouhsinine Sint-Lambertusstraat, 68 2600 BERCHEM Turkse Islamitische Vereniging. Polostraat.22/24 2610 WILRIJK 24. Andy (Id : 356590) - 26/11/04 Mosquée de Zaventem Hoogstraat 148 1930 ZAVENTEM ZAWIA Tijani Josef Wauterslaan, 2 1980 ZEMST Moskee El Touba Pourbusstraat, 9 2000 ANTWERPEN 1 Turkse Kultuurhuis Brederodestraat 191 2018 ANTWERPEN 1 03/2488364 HUZUR Cult. en Sportcentr. Ieperstr. 26 2018 ANTWERPEN 1 03/2482436 Moskee Annour Wipstraat, 16 2018 ANTWERPEN 1 03/2324749 Moskee Arrahmane Boudewijnlaan, 17 2018 ANTWERPEN 1 Islamitische Vereniging El-Salaam Jan Davitstraat, 10 2018 ANTWERPEN 1 Moskee van Antwerpen Lange Kievitstraat, 85 2018 ANTWERPEN 1 Mehmet Akif Camii Dendermondestraat, 34 2018 ANTWERPEN 1 03/2482132 Islam Turk Merkezi Montignystraat, 10 2018 ANTWERPEN 1 Islamitische Culturele Vereniging Boomgaardstraat, 159 2018 ANTWERPEN 1 Haci Bayram Camii Waarlooshofstraat 34 2020 ANTWERPEN 2 03/2374626 Moskee Badr Van Halmaalstraat 18 2020 ANTWERPEN 2 Isl. cult. Centr. Rep. Bosnïe Dambruggestraat 245 2060 ANTWERPEN 6 03/2317883 Imam Buhari Camii Biekorfstaat 106 2060 ANTWERPEN 6 Mosquée Omar Tulpstraat 49-51 2060 ANTWERPEN 6 03/2362572 Masjid Noor Ul Haram Van Kerckhovenstraat, 89 2060 ANTWERPEN 6 03/2725920 Moskee Khatim-Ul-Anbia Oranjestraat 92 2060 ANTWERPEN 6 23. Andy (Id : 356590) - 26/11/04 Mosquée Al-Inaba Chaussée de Gand 1244 1082 BERCHEM-ST-AGATH Mosquée Berchem St-Agath Ch. de Gand 1306 1082 BERCHEM-ST-AGATH Mosquée Attaouba Rue P. Van Obberghem 1-3 1140 BRUXELLES 02/2459880 Mosquée Ibn Messaoud Rue P. De Coster 37 1190 BRUXELLES 02/5346078 Association culturelle Rue du Moulin 68 1210 BRUXELLES Mosquée El Azhar Rue Saint-François 72 1210 BRUXELLES 02/2170002 Mosquée Yougoslave Rue Van Meyel 25 1210 BRUXELLES Diyanet Vakfi Kultur Merkezi Chaussée D'Haecht 67 1210 BRUXELLES Islamic Relief Rue Gillon, 10 1210 BRUXELLES Mosquée Tarek Ben Ziad Route Provinciale, 51 1300 WAVRE Centr. Cult. Musluman Place des Sports 2 / 010 1348 LOUVAIN L.NEUV Mosquée de la Paix Rue Henri Pauwels 1400 NIVELLES Mosquée Ettaoubah Rue des Frères Lefor 24 1480 TUBIZE Masjid Assalam Av. Reine Astrid 8 A 1490 COURT-S-ETIENN 010/611760 Moskee Arrahman Nijvelsesteenweg 341 1500 HALLE Moskee de Halle Volpestraat 20 1500 HALLE Moskee Al Islah Hoogstraat 148 1530 ZAVENTEM Association Pakistanaise Chée de waterloo, 115 1640 ST-GENES-RODE Moskee Nasr Machelensteenweg 22 1800 VILVOORDE Mosquée Youssef Kerktorenstraat, 11 1831 DIEGEM 22. Andy (Id : 356590) - 26/11/04 Iemand zin om naar de moskee te gaan? Naam Adres Post Nr Gemeente Tél. Mosquée Attawhid Rue Terre Neuve 125-127 1000 BRUXELLES Mosquée El Jadid Bd. Maurice Lemonier 181 1000 BRUXELLES 02/5118722 Mosquée Hamza Bd. de Nieuport 8 1000 BRUXELLES Mosquée Omer Ben Khatabe Rue de Passchendale 45 1000 Mosquée ARRAHMA Rue l'Eclusier Cogge, 10 1000 BRUXELLES Mosquée Omar Ben Khatab Rue de Passchendale 45 1000 BRUXELLES Centre Islamique et Culturel Parc du Cinquantenaire 14 1000 BRUXELLES Masjid Abedine Rue de la Buanderie 6 1000 BRUXELLES 02/5114837 Mosquée Hadret AICHA Rue Masui 99 1000 BRUXELLES Mosquée El Mouahidine Rue Tivoli 22/24 1020 BRUXELLES 02/4261040 Mosquée Ahle Allah Georges Garnir 9/11 1030 BRUXELLES 02/2451630 Mosquée Zaid Ibn Haritha Rue des Palais 124/126 1030 BRUXELLES Mosquée Annour Rue Massaux 6 1030 BRUXELLES 02/2419869 Mosquée Kobaa Rue Frainkin 7-9 1030 BRUXELLES 02/2155405 Mosquée Ahl Allah Rue Georges GARNIR, 9/11 1030 BRUXELLES 02/2155405 Mosquée de la croyance Rue des Ailes 56 1030 BRUXELLES 02/418790 Ass. Mus. Cult. Albanaise 60, av. Rogier 1030 BRUXELLES 02/2163813 Mosquée Blanche Turque Rue Josaphat 39 1030 BRUXELLES 02/2427649 Yeni Camii Rue de la Marne 10 1030 BRUXELLES 02/2403180 Moskee FATIH CAMII Ch. de Haecht 88 1030 BRUXELLES 02/2171714 Mosquée Schaerbeek Rue de l'Est 50 1030 BRUXELLES Mosquée El Mouhagirine Rue Malibran 72 1050 BRUXELLES Bangladech Islamic Culturel Center Ch. de Wavre, 273 1050 BRUXELLES Mosquée Assalam Av. Fonsny 81 1060 BRUXELLES 02/5391788 Centre Islam. cult. Ped. Et Soc. Rue de Suède 42-46 1060 BRUXELLES 02/5345226 Centre Al Abidine Rue Joseph Claes 68 1060 BRUXELLES Mosquée AL AMAL rue du Libre Examen, 11 1070 BRUXELLES 02/5217186 Mosquée Rida Rue docteur de Meersman 33 1070 BRUXELLES 02/5220666 Mosquée Zembili Ali Efendi Camii Rue de l'Instruction 132 1070 BRUXELLES Mosquée Arrahmane Rue G. Moreaus 42-44 1070 BRUXELLES Mosquée El Ghofrane Rue de l'Agrafe 104 1070 BRUXELLES 02/5201423 Mosquée Ass Unah Rue Bissé 16 - 18 1070 BRUXELLES 02/5221452 Mosquée Al Fath Rue Odon 27 1070 BRUXELLES 02/5275343 Islam Cemiyeti Camii Rue de l'Instruction 102 1070 BRUXELLES Mosquée Arafate Utems 85-87 1080 BRUXELLES 02/4243005 Mosquée Pakistani Jafari Rue van Maele de Ghorain 10 1080 BRUXELLES Mosquée Al Aziz Rue de l'Escaut 54 1080 BRUXELLES Mosquée alkaliz R. Delaunoy 40 1080 BRUXELLES 02/4105627 Ass. De Foi et de Prat. Rel. Isl. Ch. de Merchtem 53 1080 BRUXELLES Mosquée Al Moslimine Rue de Ribaucourt 18 A 1080 BRUXELLES Mosquée Badr Rue de Ribaucourt 108 1080 BRUXELLES 02/4158120 Darul Ulum Jamia Islamia Rue du PresbytÞre 15-17 1080 BRUXELLES 02/4119097 Mosquée Al Imrane Rue des Osiers 26 1080 BRUXELLES 02/4102180 Mosquée Al Khalil Rue Delaunoy 40 1080 BRUXELLES Mosquée El Mostakbal Rue de l'avenir 18 1080 BRUXELLES 02/4112331 Mosquée Mevlana Rue de Ribaucourt 32-34 1080 BRUXELLES Mosquée Mohamed Ali Rue Jennart 26 1080 BRUXELLES Mosquée Attadamoun Rue Vanderdussen 45 1080 BRUXELLES Maison du Devoir et du Culte Rue de l'Escaut 100 1080 BRUXELLES Union des Etudiants Musl. Rue Delaunoy, 40 1080 BRUXELLES Pakistani Islamique Center Rue des ateliers, 20 1080 BRUXELLES 02/4117664

OLDENZAAL - Tussen nieuwbouwwoningen en statige herenhuizen aan de Scholtenhoeklaan in Oldenzaal staat de Hilal (Halve Maan)-moskee. Architectonisch een wat sober vormgegeven gebouwtje, opgetrokken uit grijs aluminium plaatwerk. Zonder minaret of koperen koepeltje had het net zo goed een wijkcentrum kunnen zijn. De kleinste van de twee moskeeën die Oldenzaal rijk is, en zo’n dertig Turkse gezinnen omvat, is verbonden met de sociaal-religieuze islamitische stichting Milli Görüs, één van de grootste islamitische verbanden in Europa met afdelingen onder meer in Duitsland en Nederland. Ons land telt ongeveer 30.000 aanhangers met 23 over het land verspreide moskeeën. De naam van de stichting is oorspronkelijk afkomstig van een boek van de islamitische leider in Turkije Necmittin Erbakab en betekent vrij vertaald ‘Nationale Visie’. In Duitsland en Nederland maakt Milli Görüs zich sterk voor een actief burgerschap van haar achterban. De Hilal-moskee is helaas te klein om voor de 33 leden een eigen imam te hebben. Een drietal goed opgeleide leken-voorgangers verzorgen bij toerbeurt de gebedsdiensten van de vrijdag en houden een toespraak, meestal geënt op de actualiteit in relatie tot de islam. 


Maandag 26 mei 2008 Internetgazet Heusden-Zolder .
Engin Özdemir is verkozen tot ondervoorzitter van het nationaal bestuur van de Diyanet-moskeevereniging die in Brussel zetelt. Hij is ook voorzitter van de Diyanetmoskee op de Lindeman en actief in verschillende lokale verenigingen. De Dyanetvereniging is de grootste moskeevereniging in onze contreien. Het gaat om gematigde Moslims die een strekking binnen het soennisme aanhangen, de meeste Turken bij ons behoren ertoe. In België groepeert de vereniging 62 moskeeën. De vereniging bespreekt het beheer, plant activiteiten en begeleidt de imams die vanuit Turkije naar hier worden gestuurd. Engin Özdemir vindt een goede verstandhouding met de lokale en nationale overheid belangrijk en een goed contact met de autochtone bevolking.


LITERATUUR

F. de Miranda. - De moskee als kunstwerk en als huis van gebed. Uitgever/jaar: Wassenaar : Miranda, 1977
Bijzonderheden: 28 cm. 92 p. Rijk geill. met z/w foto's en plattegronden. Orig. linnen. Gebonden . Zeer goed+, stofomslag goed+ .Website : http://www.boekenverkoper.nl/boek/2148001749/De_moskee_als_kunstwerk_en_als_huis_van_gebed_/ .

- de Rijk Martijn : De nieuwe moskee. Politiek en geloof in een provinciestad. Atlas. ISBN 90 450 1326 6. (Amsterdam 2006). Beschrijving van de oprichting van de Selimiye Moskee in Haarlem.

DOCUMENTATIE

- Rotterdam . Essalam Moskee
In opdracht van Molenaar en van Winden Architecten uit Delft maakten wij vier 3D impressies van de Essalam Moskee in Rotterdam. Deze moskee is de grootste van Nederland en wordt op dit moment gebouwd vlak bij De Kuip. Veel aandacht hebben wij besteed aan de rijke materialisatie van deze moskee. Website : http://www.i2.nl/bericht/essalam-moskee-rotterdam . Verder : http://www.top010.nl/html/essalam_moskee.htm .

Er zijn ook heel wat organisaties van allochtonen die graag bereid zijn advies te geven of samen iets op te zetten. Hieronder geven we u de adressen van de Erkende Landelijke Verenigingen van Migranten. Deze federaties groeperen de socio-culturele organisaties van de allochtone gemeenschappen. Zij zijn vaak de aangewezen partner om uitwisselingsactiviteiten mee op te zetten.
ACLI-Vlaanderen (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani)
Rondpuntlaan 25, 3600 Genk
tel.: 089/35 74 16 • fax: 089/30 31 97

Federatie Marokkaanse Democratische Organisaties (FMDO)
Bondgenotenstraat 52 • 1190 Brussel
tel.: 02/346 17 71 • fax: 02/343 78 83

Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV)
Driekoningenstraat 67 • 2600 Berchem
tel.: 03/239 98 31 • fax: 03/239 98 32

Federatie van Turkse Vooruitstrevende Verenigingen (CDF)
Dendermondsesteenweg 319 • 9040 Gent
tel.: 09/228 90 55 • fax: 09/228 90 55

Internationaal Comité (IC)
Mgr. Boeckxplein 6 • 3500 Hasselt
tel.: 011/29 09 12 • fax: 011/ 24 12 39

Latijns-Amerikaanse Federatie
Lange Beeldenknsstraat 35 • 2018 Antwerpen
tel.: 03/232 32 28 • fax: 03/232 32 28

Migrantenvrouwengroepen - Wereldvrouwen
p/a Buurthuis Meulenberg
Bremstraat 45 • 3530 Houthalen
tel.: 011/52 26 01

Raad van de Afrikaanse Gemeenschappen in Europa/België (RVDAGE)
Koningstraat 171 • 1210 Brussel
tel.: 02/219 63 25 • fax: 02/219 46 61

Unie der Turkse Islamitische
Kulturele Verenigingen van België (Turkse Unie van België)
Stationsstraat 96 • 3582 Beringen
tel.: 011/45 38 38 • fax: 011/45 38 38

Unie van Turkse Verenigingen (UTV)
Dendermondestraat 36 • 2018 Antwerpen
tel.: 03/238 33 42 • fax: 03/237 57 18

Vereniging voor Ontwikkeling en Emabcipatie van Moslims (VOEM)
Duinstraat 152 • 2060 Antwerpen
tel.: 03/272 35 07 • fax: 03/272 35 07