Commentaar op de brief aan de Hebreeën

Bijbeluitleg - Heb 1,1-4 - Heb 1,5-14 - Heb 2,1-4 - Heb 2,5-18 - Heb 3,1-6 - Heb 3,7-4,13 - Heb 4,14-5,10 - Heb 5,11-6,12 - Heb 6,13-20 - Heb 7,1-28 - Heb 8,1-10 - Heb 9,11-28 - Heb 10,1-18 - Heb 10,19-39 - Heb 11,1-40 - Heb 12,1-13 - Heb 13,1-19 - Heb 13,20-21 - Heb 13,22-24 -
Bibliografie - BRIEF AAN DE HEBREEEN -
Literatuur
OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) - STARTPAGINA - AGENDA - OVERZICHT - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
JAARTAL - NIEUW - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
allochtonen , armoede , bahá'íbijbeluitleg , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,

Om de datering van de brief aan de Hebreeën te bepalen wordt verwezen naar hetgeen rabbi Zecharia in naam van rabbi Ismaël zei in de Babylonische Talmud (Nedarim 32). In Engelse vertaling vinden we de tekst op website http://www.earlychristianwritings.com/hebrews.html waar we ook de bron ervan vermeld vinden: Babylon Talmud, Nedar. 32b, quoted in Travers R. Herford, Christianity in Talmud and Midrash, 1903, I, b, iv; pg 338, item 139.

Heb 1,1-4 : Aanhef - Heb 1,1-4 -
Heb 1,5-14 : Verheven boven de engelen - Heb 1,5-14 -
Heb 2,1-4 : Trouw aan de boodschap
Heb 2,5-18 : Broeder van de mensen - Heb 2,5-18 -
Heb 3,1-6 : Jezus en Mozes
Heb 3,7-4,13 : Rust voor het volk van God - Heb 3,7-4,13 -
Heb 4,14-5,10 : Jezus, onze hogepriester - Heb 4,14-5,10 -
Heb 5,11-6,12 : Volwassenheid in het geloof
Heb 6,13-20 : Gods trouw aan zijn belofte
Heb 7,1-28 : Jezus en Melchisedek - Heb 7,1-28 -
Heb 8,1-10 : De eredienst van het eerste verbond
Heb 9,11-28 : De eredienst van het nieuwe verbond - Heb 9,11-28 -
Heb 10,1-18 : De effecten van Christus'offer - Heb 10,1-18 -
Heb 10,19-39 : Aansporingen en waarschuwingen
Heb 11,1-40 : Een wolk van getuigen - Heb 11,1-40 -
Heb 12,1-13 : Standhouden in de beproeving
Heb 13,1-19 : Verterend vuur
Heb 13,20-21 : Lofprijzing
Heb 13,22-24 Groet

Heb 1,1 - Heb 1,1 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
             

 

 

Heb 1,1-4 : Aanhef - Heb 1,1-4 -


Heb 1,5-14 : Verheven boven de engelen - Heb 1,5-14 -


Heb 2,1-4 : Trouw aan de boodschap


Heb 2,5-18 : Broeder van de mensen - Heb 2,5-18 -


Heb 3,1-6 : Jezus en Mozes


Heb 3,7-4,13 : Rust voor het volk van God - Heb 3,7-4,13 -


Heb 4,14-5,10 : Jezus, onze hogepriester - Heb 4,14-5,10 -


Heb 5,11-6,12 : Volwassenheid in het geloof


Heb 6,13-20 : Gods trouw aan zijn belofte


Heb 7,1-28 : Jezus en Melchisedek - Heb 7,1-28 -


Heb 8,1-10 : De eredienst van het eerste verbond


Heb 9,11-28 : De eredienst van het nieuwe verbond - Heb 9,11-28 -


Heb 10,1-18 : De effecten van Christus'offer - Heb 10,1-18 -


Heb 10,19-39 : Aansporingen en waarschuwingen


Heb 11,1-40 : Een wolk van getuigen - Heb 11,1-40 -

In Heb 11,1-40 komt in 18 verzen pistei (door het geloof) voor. Het staat telkens aan het begin van de zin. 7 verzen handelen over Mozes en in 5 verzen staat pistei (door het geloof) aan het begin van de zin.

Heb 11,23 - Heb 11,23 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
kai ouk efobèthèsan to diatagma tou basileôs           en zij waren niet bang voor de koninklijke verordening 

 


Heb 12,1-13 : Standhouden in de beproeving


Heb 13,1-19 : Verterend vuur


Heb 13,20-21 : Lofprijzing


: Groet