ZACHARIA , Zach - verwijzingen -

Overzicht van het boek Zacharia: Zach 1 - Zach 2 - Zach 3 - Zach 4 - Zach 5 - Zach 6 - Zach 7 - Zach 8 - Zach 9 - Zach 10 - Zach 11 - Zach 12 - Zach 13 - Zach 14 -
Tekstuitleg per perikope
:
- Zach 9,1 - Zach 9,2 - Zach 9,3 - Zach 9,4 - Zach 9,5 - Zach 9,6 - Zach 9,7 - Zach 9,8 - Zach 9,9 - Zach 9,10 - Zach 9,11 - Zach 9,12 - Zach 9,13 - Zach 9,14 - Zach 9,15 - Zach 9,16 - Zach 9,17 -
- Zach 10,1 - Zach 10,2 - Zach 10,3 - Zach 10,4 - Zach 10,5 - Zach 10,6 - Zach 10,7 - Zach 10,8 - Zach 10,9 - Zach 10,10 - Zach 10,11 - Zach 10,12 -
- Zach 11,1 - Zach 11,2 - Zach 11,3 - Zach 11,4 - Zach 11,5 - Zach 11,6 - Zach 11,7 - Zach 11,8 - Zach 11,9 - Zach 11,10 - Zach 11,11 - Zach 11,12 - Zach 11,13 - Zach 11,14 - Zach 11,15 - Zach 11,16 - Zach 11,17 -
- Zach 12,1 - Zach 12,2 - Zach 12,3 - Zach 12,4 - Zach 12,5 - Zach 12,6 - Zach 12,7 - Zach 12,8 - Zach 12,9 - Zach 12,10 - Zach 12,11 - Zach 12,12 - Zach 12,13 - Zach 12,14 -
- Zach 13,1 - Zach 13,2 - Zach 13,3 - Zach 13,4 - Zach 13,5 - Zach 13,6 - Zach 13,7 - Zach 13,8 - Zach 13,9 -
- Zach 14,1 - Zach 14,2 - Zach 14,3 - Zach 14,4 - Zach 14,5 - Zach 14,6 - Zach 14,7 - Zach 14,8 - Zach 14,9 - Zach 14,10 - Zach 14,11 - Zach 14,12 - Zach 14,13 - Zach 14,14 - Zach 14,15 - Zach 14,16 - Zach 14,17 - Zach 14,18 - Zach 14,19 - Zach 14,20 - Zach 14,21 -

ZOEKEN

PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
Zoeken naar informatie op deze website . Klik op hulp, ga naar onderaan, tik het woord in en klik op zoeken.

Zoeken naar informatie op het internet

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ . http://levensbeschouwing.info/ . http://www.levensbeschouwing.info/ .
http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel)
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Documentatie : http://www.earlyjewishwritings.com/zechariah.html .
Bibliografie
Literatuur
Overzicht van de bijbelboeken : OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
Overzicht van de bibliografie : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Zach 1,1-6 : Oproep tot bekering
Zach1,7-17 : Eerste visioen
Zach 2,1-4 : Tweede visioen
Zach 2,5-17 : Derde visioen
Zach 3,1-10 : Vierde visioen
Zach 4,1-14 : Vijfde visioen
Zach 5,1-4 : Zesde visioen
Zach 5,5-11 : Zevende visioen
Zach 6,1-8 : Achtste visioen
Zach 6,9-15 : De kroon voor de heerser
Zach 7,1-14 : Vraag en antwoord over vasten
Zach 8,1-23 : Hoopvolle vooruitzichten
Zach 9,1-8 : Zegetocht van de Heer
Zach 9,9-10,2 : De komst van de Messias
Zach 10,3-11,2 : Bevrijding en nieuwe uittocht
Zach 11,3-17 : Twee herders
Zach 12,1-14 : Ontzetting van het belegerde Jeruzalem. Messiaaanse tijd
Zach 13,1-9 : Zuivering van het land
Zach 14,1-21 De dag van de Heer

Het boek Zacharia bestaat uit 14 hoofdstukken. Het bestaat uit twee (of meerdere) delen : 1-8, 9-14. Het boek staat op naam van Zacharia. Hij trad op in het tweede jaar van het bewind van de Perzische koning Darius. Dat moet in 520 v. Chr. zijn. In 538 v. Chr. had de Perzische koning Kores, na de verovering van Babel, de joden uit het Babylonische gevangenschap naar hun land laten terugkeren. Onder de stadhouder Zerubbabel en hogepriester Jozua waren er werken aan de tempel van Jeruzalem aangevat, maar daarna blijven stilliggen. Zacharia (evenals zijn tijdgenoot Haggai) pleiten voor de heropbouw van de tempel.
Het tweede deel is zo verschillend van het eerste dat geleerden van mening zijn dat het van latere datum is, sommigen denken aan het jaar 332 v. Chr. toen Alexander de Grote in 332 v. Chr. Libanon en de Gazastrook veroverde. In Zach 9-11 en 12-14 is het woord van de Heer tot Israël gericht. In het 14de hoofdstuk is er sprake van de komst van de Heer naar Jeruzalem. Wellicht heeft Jeruzalem wel vaak 'blijde intredes' van veroveraars meegemaakt. En wellicht ging dat vaak ook gepaard met veel machtsvertoon. Zach 9,9 geeft een beeld van een intrede van een vredevolle koning.
De droom van vele joden bestond er nochtans in om een machtige koning te hebben die zelfstandigheid, vrede, welvaart en welzijn zou brengen. Jezus komt echter als een nederige koning, zonder wereldse macht. In de eerste decennia van het christendom is de droom van aardse macht gesublimeerd naar spirituele macht. Wellicht heeft de bekering van vele heidenen uit het Romeinse rijk daar iets mee te maken. Er kon toch geen tegenstelling bestaan tussen beiden. Bovendien werd het bestaan van het Romeinse Rijk als een zegen Gods gezien vermits die overheersing het mogelijk maakte dat de verkondigers tot het uiteinde van de aarde konden gaan. Het aardse keizerrijk riep een equivalent voor een geestelijk rijk op, met een geestelijke macht als tegenpool. Messias en zoon van God werden in de Romeins-hellenistische wereld in geestelijke zin geïnterpreteerd en kreeg Jezus als zoon van God goddelijke allures zoals de keizer goddelijke allures had (hij was immers aangesteld als aardse heerser).

Zacharia

Zacharia was een persoon in de bijbel, in het Oude Testament en in de joodse Tenach. De naam betekent Jhwh wordt herinnerd of Jhwh is beroemd. Er zijn verschillende personen met deze naam:

Zacharia de profeet (1.) Deze Zacharia was de schrijver van het gelijknamige bijbelboek. Hij profeteerde in het herstelde twee stammenrijk, en is de elfde van de twaalf kleine profeten. Evenals Ezechiel komt hij uit het priesterlijk geslacht. Hij noemt zichzelf "de zoon van Berechja", maar wordt in Ezr 5,1 en 6,14 de "zoon van Iddo" genoemd (volgens Zach 1,7 zijn grootvader). Zijn profetische loopbaan begon in het tweede jaar van Darius, koning van Perzië (520 v. Chr.), ongeveer 16 jaar na de terugkeer van de eerste groep ballingen uit Babel. Hij was een tijdgenoot van Haggai (Ezr 5,1).

inhoud

Zijn boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beslaat de hoofdstukken 1-8, het tweede deel hoofdstuk 9 en verder. De inhoud kan als volgt worden onderverdeeld:
 1. Het voorwoord, bestaande uit hoofdstuk 1,1-6. Hierin wordt met een beroep op Israëls geschiedenis, het volk opgeroepen aan God trouw te blijven.
 2. In hoofdstuk 1,7-6,8 volgen acht visioenen. Deze zijn vaak in de vorm van beelden, en wel:
  1. een man tussen mirtebomen
  2. vier hoornen en vier smeden
  3. een vrouw in een efa
  4. man met meetsnoer
  5. Jozuas kleding
  6. de kandelaar en de twee olijfbomen
  7. de vliegende boekrol
  8. vier wagens

De kroning van Jozua in 6,9-15 is een bemoediging van de teruggekeerden uit de ballingschap, wijzend op de verre toekomst wanneer die verre zijn, zullen komen en zullen bouwen in de tempel, dus zich tot God zullen keren.

Hoofdstuk 7 en 8 zijn twee jaar na het eerste deel gedateerd, en geven een antwoord op de vraag of de dagen van rouw over de vernietiging van de tempel nog gehouden moeten worden. Ze vormen een bemoediging en aansporing van de mensen, hen verzekerend van Gods aanwezigheid en zegen.

Het tweede deel van het boek, hoofdstuk 9-14, bevat geen datering. Het is waarschijnlijk dat er een redelijke tijdspanne tussen deze twee delen ligt. Het bestaat uit twee profetieën.

 1. De eerste profetie (hoofdstuk 9-11) geeft een overzicht van Gods handelen met zijn volk tegen de tijd van de Messias.
 2. De tweede profetie, in hoofdstuk 12-14, toont de heerljkheid die Israel wacht in de 'laatste dagen', het eindconflict en de overwinning van Gods koninkrijk.
bajjom hahu' (op die dag) (491X in de bijbel) : Zach 14,4.6.8.9.13.20.21 (7X).
wehajah (en het was / zal zijn) : Zach 14,6.7.8.9.13.16.17.20.21. (9X)
Yerusjalim (Jeruzalem) : Zach 14,2.4.8.10.11.12.14.16.17.21. (10X)
jihjèh (er zal zijn) : Zach 14,6.7.8.9.11.15.17.20.21 (9X)