WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT)
STARTPAGINA AGENDA OVERZICHT LEVENSBESCHOUWING SAMENLEVING

LEVENSBESCHOUWING: bijbeluitleg, bijbel en koran, Interlevensbeschouwelijke dialoog, boeddhisme; islam; Islamonderricht op katholieke scholen, tewerkstelling van allochtone leerkrachten,

SAMENLEVING: allochtonen, armoede: migratie, witte scholen, multiculturele scholen en concentratiescholen, racisme, vluchtelingen en asielzoekers,
allochtonen,


armoede
armoededeskundige, armoede, welzijn en welvaart, armoede en onderwijs, Broederlijk Delen en Welzijnszorg, kansarmoede, onderwijs en maatschappelijk werk, kosteloos onderwijs,

migratie,

witte scholen, multiculturele scholen en concentratiescholen,

racisme, (voorbereidende vergadering Wereldconferentie tegen racisme),

vluchtelingen en asielzoekers,