AL WANDELEND BANNEUXWIJK, GODSHEIDE EN KIEWIT VERKENNEN MET JAN TIELENS

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) - websitenaam : http://levensbeschouwing.info/ of http://www.levensbeschouwing.info/
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

WANDELEN IN BANNEUXWIJK, GODSHEIDE EN KIEWIT (zie webpagina Kiewit en Kiewit-Heide)

Waneer U dit leest, is de vakantie heel dichtbij. We willen het tijdens het groot verlof een beetje meer ontspannend houden en hebben voor U drie wandelingen geprogrammeerd. Aan de hand van de volgende teksten kan U de drie parochies van Hasselt N.-O. bezoeken en beter leren kennen. We wensen U veel succes en we hopen dat U niet alleen uw eigen parochie maar ook de twee andere beter leert kennen, en ook dat U het wandelen beter zal weten te waarderen.

BANNEUXWIJK

We starten aan onze wandeling aan de kerk van "O.L.Vrouw van Banneux".

Vraag 1: Wanneer werd deze kerk gebouwd? (jaartal)

We volgen de Kiewitstraat in noordelijke richting tot aan het fietspad en slaan daar rechts af (pad vóór het voetbalplein "F.C.H.O. Hasselt"). Naar links vóór het bos (Heksenberg). Aan de Borggravevijverstraat naar rechts. Vóór de K.I.D.S.

Vraag 2: Geef de volledige naam van dit instituut!

Onmiddellijk na het K.I.D.S. linksaf (Speeltuin) en pad naar rechts, naar Kwaakbos (rustpunt met mogelijkheid om iets te gebruiken!)
Nu naar links en na "de Borggraaf" weer naar links (Kloosterbeekstraat), voorbij 'de Berk" en rechtdoor aan de rood-witte palen (pad tot spoorweg).

Vraag 3: We staken juist een beek over. Welke beek is dit?

Aan het spoor draaien we naar links. Blijven volgen tot aan de overweg. Dan linksaf: Nieuwe Heidestraat (volg het pad rechts langs het bos). Aan het einde van de straat naar rechts en onmiddellijk naar links (Heksenbergstraat) tot einde.
Naar rechts (fietspad volgen) Kiewitstraat over en na ongeveer 300 m linksaf, naar Ruusbroeclaan. Dan rechtdoor, naar Nieuwveldstraat en nogmaals rechtdoor Zegestraat. Linksaf Kiewitstraat voor de school door, vroeger Sint-Albertusschool, nu na de fusie met de school uit de Zegestraat "Mozaïek".

Vraag 4: Wanneer zijn de twee scholen (Kiewitstraat - Zegestraat) gefusioneerd? (jaartal)

We gaan rechtdoor (Kiewitstraat) tot aan de kerk.

Deze wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Veel wandelplezier!


GODSHEIDE

Vertrek aan de kerk. Bezoek het kerkhof met de graven van de kinderen, in 1941 verdronken in het Albertkanaal door het kantelen van het overzetvlot. Er was toen geen brugverbinding

Vraag 5: Over hoeveel kinderen gaat het hier?

We volgen een driehonderd meter ver de Kiezelstraat in zuidelijke richting en slaan dan rechts af, pad langs de golfbaan en weer rechts Brugbemdenlaan. We komen nu voorbij het bezinningscentrum van de Jezuïeten.

Vraag 6: Kent u de stichter van deze congregatie? Geef zijn volledige naam.

Nu gaan we naar rechts: Platte Vijverstraat, en op het einde naar links: Boksbeemden. We komen voorbij de drie windmolens en gaan naar rechts over het Sas.

Vraag 7: Waarom werd hier een Sas gegraven? Waartoe dient het?

Aan de overzijde van het Albertkanaal gaan we naar rechts en we blijven langs de vaart tot aan de Tuikabelbrug. Let op aan het paadje links tegenover de platen Langwaterstraat en Turfstekersstraat. Ga hier omhoog naar de brug en steek de vaart over (links blijven). Beneden neemt u de Beerhoutstraat (rechts houden) en dan naar rechts: Kapelveldstraat. Tenslotte naar links: Kleinstraat. Hier ligt de lagere school van Godsheide. Het schoolhoofd (hoofdonderwijzer is een speciale figuur. Hij gaf les in de Banneuxparochie, is schoolhoofd in Godsheide en woont op Kiewit.)

Vraag 8: Hoe heet de hoofdonderwijzer? (familienaam volstaat)

Rechtsaf: Kiezelstraat, tot aan de kerk.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur (indien u de tijd neemt om eens rond te klijken (b.v. naar de golfbaan en de windmolens. Let op voor afwijkende ballen op het golfterrein.) Veel wandelgenot.


KIEWIT

We vertrekken aan de kerk van Kiewit. In de voorgevel ziet u het beeld van de patroonheilige van de parochie.

Vraag 9: Wie is dat?

Langs de kerk af voorbij "de Binder" en "Catloc" Vijverstraat en onmiddellijk rechtsaf: Rietstraat, en dan paadje naar links (via de speelpleintjes), rechtsaf, linksaf en terug linksaf (Waterleliestraat). Dan naar rechts: Ranonkelstraat tot Kempische Steenweg. Recht oversteken (voorzichtig !!)  naar Kiewitdreef. We volgen de dreef tot eerste straat links (Zwartvennestraat) en steken de Zavelvennestraat over. Linksaf pad (naast opslagplaatsen) verhard fietspad en dan naar rechts (Luchtvaartstraat) (*) die we volgen tot na het vliegveld. Rechtdoor, pad, Zavelvennestraat over en rechtdoor: Molenweg, tot einde. Dan naar rechts: Kiewitstraat en eerste straat rechts nemen tot gezinsboerderij. Hier zijn mogelijkheden voor koffie of frisdrank en desgevallend een hapje in of aan het koetshuis. Dit huis is het geboortehuis van twee echte Kiewitenaren: Fons en Lucien. Ze wonen in de Vijverstraat.

Vraag 10: Hoe is hun familienaam?

Richting parking en dan naar links (Putvennestraat) en op het einde rechtsaf: Kiewitstraat, rechtsaf (Sporthal, tennis), en rechtsaf: Tulpinstraat. Links liggen de gebouwen van het seminarie en het pastoraal centrum.

Vraag 11: Hoe noemde men dit voorheen? (3 letters)

We draaien naar rechts het pad op en aan de grote eik (Hadespleinen) ziet u een kapelletje.

Vraag 12: Welke Lieve Vrouw wordt hier vereerd?

We houden links (voorbij de gebouwen "Hades") en volgen de Grand Route (G.R.) naar rechts en dan naar links. Pad tot Kempische Steenweg. Kijk nog even naar het kapelletje van J. Vanvoorden en dan rechtdoor tot kerk.
Veel wandelgenot.

(*) Zij die kennis willen maken met 'Kiewit-Heide" volgen nu links het paadje (gele dolomiet) tot Hasseltse Beverzak. Dan naar rechts tot kruising met Vliegveldstraat. Linksaf en na 50 m rechtsaf (Zonhovenstraat) tot aan het kerkje en de scholen (**) van Kiewit-Heide en zaal "Heiwind". Naar rechts (Hasseltse Beverzak) en na ongeveer 100 m (aan het kapelletje) linksaf pad door de velden en aan het volgende pad naar links. U komt nu op het eerste parcours.
Wie de langste afstand volgt, zal daar ongeveer 2 uur over doen. De kortere afstand in een half uurtje minder (als u niet te lang blijft plakken op de gezinsboerderij).

Jan Tielens


Bron: ??? 1996? JAN TIELENS. Wandelen is genieten.

Stamnummer 1, het is niet iedereen gegeven.
Wandeldub “O.K. 50” uit Zonhoven mag er echter wel mee uitpakken: dat heeft alles te maken met Jan Tielens (63),
stichtend lid en grote bezieler van de vereniging. Hij stampte niet alleen de club uit de grond, maar hij lag tevens
mee aan de basis van de Vlaamse Wandel Federatie (VWF), de belangrijkste organisatie in zijn genre.

Ontwaakte Kabouters, of kortweg O.K. 50 (50-jarig jubileum) ontstond in 1966. «In het begin was O.K. een studentenvereniging, maar omdat iedereen daar maar op zijn gat zat, besloot ik iets totaal anders te doen», zegt Jan. Hij begon met het organiseren van wandelingen die bedoeld waren om de Limburgers een andere kijk op de eigen provincie te geven. «In het begin waren wandeltochten nog erg traditioneel. De fiere vlaggen van de club en van de bond voorop, een trommelkorps dat het hele gebeuren opvrolijkte... Er werden zelfs bekers uitgereikt voor de groep die het flinkst kon marcheren, en speciale vermeldingen voor degenen die het stijlrijkst wandelden. Dàt waren tijden. Dat is allemaal voorbij. Alles is individueler geworden. Ook wandelen ontsnapt niet aan de maatschappelijke tendenzen.» Jan was ook één van de drie musketiers die de VWF hielp oprichten. «De bond van vroeger is niet meer vergelijkbaar met die van nu: waar wij vroeger algemene statuten hadden, verdrinken ze nu in een overvloed van reglementen en regels. Tja. De pionierstijd is al lang vergeten. «Ik begrijp niet dat niet iedereen wandelt. Je blijft fit, je krijgt de kans om vanalles te zien, je kan er zelfs je bierbuik mee wegwandelen. Pas op hè, het mag ook geen obsessie worden. Mensen die het er alleen maar om te doen is zoveel mogelijk kilometers te maken, die zelfs niets meer van het prachtige decor zien, alleen gefixeerd zijn op prestaties.., dat is ook niks. Wij hebben de club opgericht omdat mensen in clubverband meer geneigd zijn om wat lichaamsbeweging te nemen, niet om ze tegen mekaar als concurrenten uit te spelen. Mij krijgen ze zo gek niet, ik wandel voor mijn plezier, ik wil gezond blijven. Ik speel niet met mijn voeten. «We hebben ooit iemand gekend die gewoon niet aan het eindpunt verschenen was. Toen ik, een uur na “sluitingstijd”, de pijlen ging wegnemen, vond ik haar, totaal uitgeput. Dat zijn dingen die niet kunnen.» Maar Jan wandelt ook zelf. In zijn eindeloze gedrevenheid is hij dit jaar al aan zijn 40e wandeltocht toe, en minstens 1 keer per week zoekt hij de natuur op. Waarom die passie? «Och, het werkt zo verfrissend. Die stilte, die rust... Hm, per stap laat ik de stress van me afvloeien. Ik denk nergens aan, mijn hoofd moet weer helder worden. Het enige wat echt telt, is u goed voelen. Wandelen is inderdaad een verslaving: stoppen met roken, dat ging nog, maar stoppen met wandelen? Dat zou ik nooit kunnen! Nooit van mijn leven.»