advocatenkantoor ASSOLEX

MENU
Hugo De Wachter
Johan Van Steenwinkel
Kristin De Cort
Contactgegevens
Ligging
Informatieve links
Aansprakelijkheidsbeperking

naar menu

CONTACTGEGEVENS


Advocatenkantoor ASSOLEX
Jan van Rijswijcklaan 164
2020 antwerpen

T 03 216 11 00
F 03 216 36 49
www.assolex.be
www.assolex.eu

Hugo De wachter
T 03 260 46 34
F 03 216 36 49
hugo.dewachter@telenet.be

Johan van Steenwinkel
T 03 260 46 30
F 03 216 36 49
j.vansteenwinkel@evonet.be

Kristin De Cort
T 03 260 46 39
F 03 216 36 49
kristin.decort@telenet.be

naar menu

LIGGING


Ligging van ons kantoor

Onze kantoren liggen op de vierde verdieping van een geklasseerd appartementsgebouw gelegen op de hoek van de Jan Van Rijswijcklaan en de Camille Huysmanslaan. Het gebouw dateert uit 1934 en is getekend door architect Dens. Het gebouw ligt recht tegenover Antwerp Expo en het hangend kantoorgebouw (de voormalig BP-toren) getekend architect Stynen. We zijn gemakkelijk bereikbaar met auto en fiets en eveneens met het openbaar vervoer. Tramlijnen 2 en 6 stoppen voor de deur, stap af aan halte EXPO. Voor de bus neem je best lijn 22.

We verwelkomen je graag op afspraak op onze kantoren.

kantoor

naar menu

HUGO DE WACHTER


T 03 260 46 34
F 03 216 36 49
hugo.dewachter@telenet.be

Curriculum Vitae

-Doctor in de rechten (KUL)
-Ingeschreven aan de balie sinds 1968
-Raadsman van verschillende OCMW en van overheidsinstellingen


Houd zich hoofdzakelijk bezig met:

  -Schuldbemiddeling

Talenkennis

  Nederlands, Frans, Engels

naar menu

JOHAN VAN STEENWINKEL


T 03 260 46 30
F 03 216 36 49
j.vansteenwinkel@evonet.be

Curriculum Vitae

-Doctor in de rechten (KUL)
-Ingeschreven aan de balie sinds 1971
-Master in Law (U.A.)
-Plaatsvervangend Vrederechter bij het 8ste Kanton te Antwerpen sedert 1997.
-Curator bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
-Voorlopig bewindvoerder verbonden aan het Vredegerecht van het 8ste Kanton te Antwerpen.


Houd zich hoofdzakelijk bezig met:

  -Insolventierecht met accenten op ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen en gerechtelijke akkoorden.
  -Handelsrecht met accenten op handelsdistributierecht, bank- en kredietrecht.
  -Goederenrecht met accenten op eigendommen, voorrechten en hypotheken, huur- en handelshuurovereenkomsten alsook bouwgeschillen.

Talenkennis

  Nederlands, Frans, Engels

naar menu

KRISTIN DE CORT


T 03 260 46 39
F 03 216 36 49
kristin.decort@telenet.be

Curriculum Vitae

-Licentiaat in de rechten (UA)
-Ingeschreven aan de balie sinds 1993


Houd zich hoofdzakelijk bezig met:

  -aannemingsrecht
  -aansprakelijkheidsrecht, verzekeringen, verkeersrecht
  -arbeidsrecht
  -collectieve schuldenregeling

naar menu

INFORMATIEVE LINKSwww.balieantwerpen.be
site Orde van Advocaten balie Antwerpen

www.just.fgov.be
site van het Ministerie van Justitie

www.advocaat.be
site Orde van Vlaamse Balies

naar menu

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING


De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot de bedragen waartoe dekking wordt verleend en desgevallend wordt uitbetaald door de professionele verzekering afgesloten door de Orde van de Balie van Antwerpen.

naar menu

advocatenkantoor ASSOLEX