Historiek

De duivensport werd mij met de lepel ingegeven. Van kinds af werd ik betrokken bij de hobby van mijn vader, die de laatste jaren van zijn leven ademhalingsproblemen had. Zodoende stond ik in voor inkorven, constateur binnenbrengen, opleren (destijds nog met de fiets), hokken kuisen, het enige wat vader deed was de voeding en soigneren, m.a.w. hij bleef baas op 't kot.

In 1963 liet ik 2 verdwaalde duifjes los op een leegstaand hokje en speelde hiermee mijn eerste vluchtje uit Arras met een 3e prijs en poele tot 20/20, ik was definitief gewonnen voor de sport, al kwam van vader het verbod om hiermee verder te spelen. In 1965 kwam de definitieve start met duiven van vader, al bij al waren dit hectische toestanden, de duiven van vader bestatigen en zelf spelen op een ander hok, nu meestal had vader er al meerdere thuis vooraleer ik één duifje thuis had.

Duiven oppassen en school lopen was niet de ideale situatie. Na afstuderen kwam dan de START, met bevredigende resultaten, zo herinner ik mij een Clermont +/- 400d met 14 duiven binnen de 20 eerste maar vader had wel de 1e prijs. De goede duiven kwamen natuurlijk van vader.
 

Gehuwd in 1970, dit bracht een beperkte sportbeoefening met zich mee, veel overuren m.a.w. tijdsgebrek.

In 1972 werd gebouwd en een nieuw duivenhok opgetrokken (november), jammer dat vader dit niet meer heeft mogen beleven (+ juli 1972). Op 11 november 1972 werden zijn duiven verkocht in Adegem aan een hoog gemiddelde. Ikzelf presteerde als goede middenmoot op snelheid en af en toe op hafo.
  

  
In 1982 werden alle duiven verwijderd om hogere studies te volgen tijdens het weekend, maar in 1985 werd opnieuw gestart met een duifje van links en rechts maar de resultaten waren ondermaats, om niet te zeggen zwak.
   

   
Ten einde raad werd, eind 1989 contact gezocht met buurman Alfons Braet, een kleine maar fijne liefhebber maar vooral met goede duiven (en nog steeds). Enkele duiven verhuisden van Stationsstraat 138 naar nr. 118 en een nieuwe samenwerking werd gesticht, met resultaat en welk resultaat !!!
- In 1990 6 overwinningen en klassering in diverse kampioenschappen
- In 1991 een uitstekend seizoen met 16 overwinningen
- Bondig samengevat : van 1990 t.e.m. 2000 werden 204 overwinningen geboekt  waaronder 24 int.prov. boven Parijs.