ASTROLOGIE VAN DE ZIEL.

NIEUW WEBSITE ADRES !! (Deze site op users.telenet.be wordt niet meer verder bijgewerkt.) : www.astrologievandeziel.be

Astrologie geeft ons inzicht in de relatie tussen de kosmische wetmatigheden (macrokosmos) en de verschijnselen op aarde (microkosmos). Zo boven, zo beneden! Het is een prachtig instrument om meer tot zelfkennis en zo tot meer bewustzijn te komen. Op het moment van de geboorte toont de horoscoop de eigenschappen van ons ego, onze talenten, de diepere angsten en kwetsuren maar ook de richting waarin onze ziel zich wil ontwikkelen. Welke kwaliteiten dienen we meer te ontwikkelen, welke neigingen kunnen we beter achter ons laten, welke valkuilen dienen we te vermijden.

Astrologie helpt ons om eerlijk naar het zelf te kijken. Het geeft een "touch of power" in bewustzijn want door meer inzicht in onszelf gaan we onszelf gemakkelijker accepteren, met alles erop en eraan en gaan we niet meer onze onbewuste en verdrongen kanten op anderen projecteren. We krijgen meer kracht en motivatie. Het geeft ook meer “zin” aan vervelende gebeurtenissen en toestanden want dit is de manier waarop onze Ziel ons iets duidelijk maakt waardoor we weer kunnen groeien. Zo nemen we de verantwoordelijkheid voor ons leven in eigen handen, gaan we niet meer in de slachtofferrol zitten en oordelen over anderen. Zo dragen we bij aan een nieuwe, betere wereld.

Door ons bewuster te worden van onze zieleweg komen we tot het besef dat we niet het ego zijn maar een ego hebben dat ten dienste dient te staan van de Ziel. Het Hogere Zelf kan dan meer en meer de regie overnemen van het ego. Zo kunnen we beter onze persoonlijke kracht (i.p.v. angst en controle!) en onze intuïtie ontwikkelen, waardoor ons leven meer gaat stromen.

"Go with the flow" !