Inleiding

Welkom op de website van Oud Atelier Hendrik Luyten.


Het Oud Atelier Hendrik Luyten aan de Leopoldslei is een vzw die als doel heeft de voormalige woning en stallingen van de kunstschilders Hendrik luyten (1859-1945) en Frans Mertens (1908-1993) te onderhouden en kunstbeleving in al zijn aspecten te stimuleren. Woonhuis en stallingen, gelegen aan de Leopoldslei 211-213, hoek Lage Kaart te Brasschaat zijn gebouwd in 1822. De v.z.w. "Oud Atelier Hendrik Luyten" werd in mei 1993 opgericht.


De nog overeind gebleven streekeigen hoeve heeft buiten de heemkundige ook nog een cultuurhistorische betekenis: Hendrik Luyten richtte er een kunstschildersatelier op en is er overleden. Op 2 maart 1900 kocht deze befaamde schilder, die de Belgische nationaliteit verwierf, deze hoeve, die hij verbouwde in een ruim atelier.

Hendrik Luyten, centraal figuur en grondlegger van de Brasschaatse schilderschool, genoot als impressionist een internationale faam.


Te Diksmuide in de ijzertoren vond het bekende werk "Het Gulden Doek van Vlaanderen" zijn bestemming. Haast alle op dit historische doek voorkomende personaliteiten poseerden daarvoor in het atelier te Brasschaat.

Woonhuis en stallingen ondergingen slechts enkele aanpassingen. De weelderige tuin inspireerde menig schilder en werd een ideale werkplaats in openlucht.

Door de vorige eigenaar en kunstschilder Frans Mertens, die het gebouw als atelier in gebruik had, werd in maart 1970 bij de Koninklijke Commissie voor Landschappen en Monumenten een aanvraag ingediend om het gebouw te klasseren. Dit om een onteigeningsbedreiging te voorkomen.

Sinds 18 mei 1984 is het eigendom van Frank Meulemeester en Francine Claessens. Van hun kinderen Karen en Marjan die er opgroeiden is Marjan lid van de RVB van de vzw.


De helft werd ingericht als tentoonstellingsruimte en atelier. Bedoeling is hier meerdere activiteiten te laten plaatsvinden, om zodoende deze plek als een centrale kunstontmoetingsplaats te behouden.


De hoeve haaks op de Leopoldslei wordt bewoond door de ouders van Frank wiens moeder, kunstenares Lea d'Huyvetter er ook atelier heeft.

Oud atelier Hendrik Luyten

Leopoldslei 211

2930 Brasschaat

BELGIE

Cursus aquarel

Voor: Beginners en gevorderden.

Wat: Techniek, bloemen, stilleven, landschap, tekenen, materialenkennis.

Wanneer: Donderdag namiddag

Info: Eddy Accolet:

+32(0)474 58.59.65


Prodigio

Voor: Iedere kunstliefhebber.

Wat: Zelf maken van decoratieve kunst.

Wanneer: Workshops op aanvraag.

Info: Martine Fraeters:

+32(0)473 51.16.44

prodigio


't Blad

Voor: Leden van de kunstkring.

Wat: Vrij atelier.

Wanneer: Woensdagavond.

Info: Paul de Beenhouwer:

+32(0)3 651.80.15


Andere activiteiten

Voor: Leden OAHL.

Wat: Diverse organisaties zoals tentoonstellingen in atelieropstelling, poëzie- en debatavonden of matinées, toneel en muziekoptredens.

Wanneer: Zie kalender.

Info: Frank Meulemeester:

+32(0)477 77.16.07

frank.meulemeester@

telenet.be