Artikels en onderwerpen

Opgelet: alle artikels zijn auteursrechtelijk geregistreerd door een gerechtsdeurwaarder. De auteursrechten zijn wettelijk beschermd door de nieuwe internationale auteurswet. Overtredingen worden gerechtelijk vervolgd.

Protected by Copyscape Plagiarism Tool

Aura-Oasis is een organisatie uit Merelbeke België

Paranormale hulp of informatie gezocht?
KLIK HIER VOOR de mogelijkheden

 

Artikels

Volledige artikels

Periodiek gepubliceerde onderwerpen

 1. Aanrakingen
 2. UFO en geen speelgoedballon
 3. Bezetenheid, MPS, DIS
 4. Paranormaal wetenschappelijk
 5. Bewustzijn, lichamelijk of onstoffelijk?
 6. Inzicht in de essentie van het leven
 7. Realiteit versus illusie
 8. Onze geest kan materie beïnvloeden
 9. Ouija uit mijn archief
 10. Heelal en eeuwigheid
 11. Contact met geesten
 12. Wetenschappelijk onaanvaardbaar
 13. Paranormaal versus onze opvattingen over de realiteit
 14. Stemmen horen
 15. Mediums en helderzienden en kaf en koren
 16. Chupacabra mysterie
 17. Psychische waarnemingen
 18. Tijdsreiziger?
 19. Ghosthunters
 20. De verklaring voor ouija
 21. Het materiële en andere verworvenheden bij de bijna-doodervaring
 22. Bestaat de dood?
 23. De boycot van hypnose
 24. De nieuwe paranormale experts
 25. Veeverminking en Los Alamos
 26. Bewijs voor paranormale fenomenen
 27. Helpt exorcisme?
 28. De keuze voor terugkeer bij een bijna doodervaring
 29. ET en astronauten
 30. Echte mirakels
 31. Destructie of financiële welvaart
 32. Crisis door vooruitgang
 33. Elektronische detectie van geesten
 34. Het kleinste deeltje
 35. Bezoek van overledenen bij het sterven
 36. Foute opvatting: EMF veroorzaakt geen illusie van spookfenomen.
 37. Stemmen horen en entiteiten
 38. Soorten schaduwpersonen
 39. Hauntings, docuseries versus praktijk
 40. Openheid voor het bestaan van het paranormale
 41. De voorspelde onderzeese piramide
 42. Ongelooflijke gevolgen van de nieuwste de quantummechanica
 43. De bijna doodervaring wetenschappelijk verklaard?
 44. De schemerzone
 45. Vragen over onze werkelijkheid
 46. Scepticus bewijst leven na de dood
 47. Nagekomen afspraak na de dood
 48. Verhoogd energiegebruik bij paranormale fenomenen
 49. Mogelijke gevolgen van een traumatische dood
 50. Nuchterheid bij spiritualiteit
 51. Contact na de dood
 52. Ongewenst nachtelijk bezoek
 53. Leven en lijden
 54. Dieren en hun verhuisde baasjes
 55. Non-localiteit (1)
 56. Non-localiteit in onze werkelijkheid (2)
 57. Voorspellingen van de kranten voor morgen
 58. Gevolgen van de krantenvoorspellingen
 59. Zelfmoord, gene zijde of aardgebondenheid
 60. Fox Klopgeesten en spiritisme
 61. Paranormale ervaringen
 62. Nulpuntsenergie en onze energienood
 63. Misvattingen over EMF
 64. Het bekendste regressiegeval
 65. Nachtelijke schimmen
 66. Psychische gevoeligheid
 67. Nieuwe ziektes
 68. Mentale beïnvloeding
 69. Kennis over het hiernamaals
 70. Gehost door entiteiten
 71. Poltergeist
 72. Aanraking over de dood
 73. Persoonlijke geesten
 74. Kenmerken van een geest in huis 1
 75. Kenmerken van een geest in huis 2
 76. Kenmerken van een geest in huis 3
 77. Kenmerken van een geest in huis 4
 78. Inbeelding of echte spokerij?
 79. Terug in een ander lichaam
 80. Ghosthunters
 81. Sceptici
 82. Parallelle universa en quantumtheorie
 83. Transparante verschijning
 84. Overtuigd van het paranormale
 85. Geesten in beeld
 86. Sceptici
 87. Parallele universa en quantumtheorie
 88. De transparante verschijning
 89. Overtuigd van het paranormale
 90. Feiten van de bijna doodervaring 1
 91. Feiten van de bijna doodervaring 2
 92. De entiteit
 93. Persoonlijkheid van gene zijde of onderbewustzijn?
 94. Mysterieuze lichtfenomenen
 95. De onhoudbare levensstandaard
 96. Meeverhuizende geesten
 97. Ontstoren van een woning - aardstralen?
 98. Spiritisme
 99. Waar is mijn geest
 100. Geestelijk ontwerp - Intelligent design
 101. De grote veranderingen van 2012
 102. 2012???
 103. Vreemde eigenschappen bij geestverschijnselen.
 104. Het bewijs voor het voortbestaan van de geest in de bijna doodervaring
 105. Demonen?
 106. De gevolgen voor de wetenschap bij erkennen van paranormale fenomenen.
 107. De nieuwe "paranormale onderzoekers"
 108. Sommige dagelijkse paranormale fenomenen herkennen.
 109. Geestelijke lifters
 110. Bewijs dat het spiritisme echt was: Hydesville, New York, 1848.
 111. Zelf leren helderzien
 112. Zwarte magie, voodoo, occultisme
 113. Het harmonisch intelligent geheel
 114. Tijdverschuivingen
 115. Denkbeeldige vriendjes?
 116. Ouijacontact via de computer
 117. Elektronische communicatie met overledenen?
 118. Bijzonderheden over de bijna doodervaring
 119. Paranormale kennis onder hypnose
 120. Zwarte schim aan je bed?
 121. Er is iets vreemds met TIJD
 122. Ouija, ideomotorische of geestesverklaring?
 123. Verslaving in de bijna doodervaring
 124. Onzichtbare bewoner
 125. Wel of niet paranormaal
 126. Ervaring in het paranormale
 127. Persoonsgebonden geesten
 128. Soorten uittredingen
 129. Psychische diagnoses
 130. Het paranormale in de hedendaagse media
 131. Vreemde geestverschijnselen
 132. Tijdsreis aan gene zijde
 133. Mysterieuze veeverminkingen
 134. Het LICHT uit verschillende bijna doodervaringen
 135. Een onverwachte collega komt door via ouija
 136. Genezing na BDE
 137. Gedachtenkracht, ziekte en genezing
 138. Mysterieuze bouwwerken uit de oudheid
 139. Holisme
 140. Geest in huis
 141. De rol van TIJD
 142. Toekomstvoorspellingen
 143. Schaduwfiguur op je borst of op je kamer?
 144. Stemmen horen, paranormaal?
 145. Onderberwust of paranormaal te verklaren?
 146. Stomend naar de catastrofe
 147. Tekens na euthanasie
 148. Tekens na de dood
 149. Wetenschappelijke paranormale zaken
 150. Bestaan spoken?
 151. Planten met bewustzijn.
 152. Licht als oerbron
 153. Geesten in oorlogsgebied
 154. Getransplanteerde persoonlijkheid
 155. Magie
 156. Paranormaal afschermen
 157. Helderziendheid
 158. Salie, zuiveringen. en misvattingen
 159. Paranormale versus sceptici
 160. Oude woningen met onzichtbare bewoners
 161. Stemmen van grootvader
 162. Uittreden
 163. Geestwaarnemingen
 164. Glaasje draaien
 165. Hypnose
 166. De interesse voor wat paranormaal is
 167. Spokend huurpand
 168. Mysterieuze bouwwerken. Observatoria voor de apocalyps?
 169. Gedachtenkracht op ziekte en genezing.
 170. Merkwaardige genezingen na een bijna doodervaring
 171. Een collega meldt zich onverwacht tijdens spiritisme
 172. Het Licht zoals waargenomen in bijna doodervaringen
 173. Mysterieuze veeverminking
 174. Tijdsreizen vanaf gene zijde
 175. Meer...

 176. Nederlandse artikels

  Artikels

 177. Paranormale fenomenen bestaan
 178. Bewijs: Het spiritisme was geen fraude
 179. De Bijna Doodervaring nu in de exacte wetenschappen
 180. De levensfilm
 181. Van waaruit evolueren we als we reïncarneren?
 182. De prijs voor het bewijs van paranormale gaves.
 183. Gered door een brief?
 184. Nogmaals bevestigd: Spontane terugkerende psychokine (RSPK)
 185. Verken je innerlijke dimensies
 186. Beroemde voorspellingen
 187. De zin van leven en dood
 188. Nieuw wetenschappelijk bewijs voor leven na de dood
 189. Extreme gelijkenissen die geen toeval kunnen zijn: Kennedy en Lincoln
 190. Bezetenheid is geen hysterie
 191. Radiouitzending waarin de astronaut Edgar Michell zegt dat UFO's echt zijn, dat Roswell echt was, dat er bezoek was en dat hij betrokken geweest is in de contacten.
 192. Bloody Mary
 193. Alles over een fobie. Hoe ontstaat ze, wat gebeurt er eigenlijk, hoe is ze te verhelpen.
 194. De waarheid van de als foutief bekend staande regressie, Bridey Murphy.
 195. De bijna doodervaring terwijl er geen hersenactiviteit is, bewijst dat het een losstaand verschijnsel is.
 196. Onze Holografische Realiteit
 197. Spiritisme
 198. Uittredingen, wetenschappelijk
 199. Hoe pleeg ik het gemakkelijkst zelfmoord?
 200. Nuttige droomoefeningen
 201. De toekomst volgens visioenen uit de BDE
 202. Verbreking van de zilveren koord bij uittreding
 203. Vorige of andere levens (Nadia Daems)
 204. Tussen twee levens (Nadia Daems)
 205. Psychose, MPS: deze geestesziekten zijn gehele of gedeeltelijke bezetenheid
 206. Rebirthing
 207. De wetenschappelijke interpretatie van de BDE
 208. Gevolgen van zelfmoord
 209. Vragen rond uittredingen
 210. Zelfmoord en aardgebondenheid
 211. Astrale projectie
 212. Waarom iemand blind door het leven moest
 213. Dezelfde droom gehad als je partner? Collectief dromen
 214. Verrassende wetenschappelijke testen met hypnose
 215. Modern "ghost hunting"
 216. Intelligente bouwstenen of evolutie?
 217. Missing links
 218. De gevaarlijke tol van onze evolutie (straling en energie)
 219. In het bewustzijn klasseren van wat we niet echt kunnen begrijpen
 220. Remote viewing. Onderzoek in opdracht van de CIA
 221. Wij zijn toch geen machines? De geest
 222. De aura herontdekt
 223. De déjà-vu eindelijk verklaard
 224. Bezetenheid en de succesvolle therapie van Dr. Wickland
 225. Determinisme of vrije wil
 226. Filosofische fysica
 227. Gevolgen van de quantumtheorie - Fysica contra sceptici
 228. Licht als oerdeeltje?
 229. Meetbare gevoelens van een tweelingblad bij verbranding van het andere
 230. Een kritisch aspect van bijna doodervaringen
 231. Buitenlichamelijk bewustzijn en spirituele consequenties
 232. Een automatisch schilderend medium schildert meesters
 233. De vreemde waarneming van Columbus in de bermudadriehoek
 234. WTC-aanslag voorspeld?
 235. Doodsbedvisioenen
 236. Vragen rond ouija en glaasje draaien
 237. Lincoln en Kennedy, opmerkelijke gelijkenissen
 238. Paranormale vermogens, voorkomen en het hoe
 239. Esoterie: de nulbalans van de schepping, materie-antimaterie, geest en werkelijkheid
 240. Psychomanteum
 241. Spontane psychokinese
 242. Een foto van een neergestorte experimentele UFO?
 243. Een zelfmoord BDE
 244. Tijd, toekomst en metafysica
 245. Het boze oog
 246. Somnambulisme, slaapwandelen, automatisch schrift, bezetenheid
 247. Het bewustzijn los van het lichaam
 248. Voorspellende dromen
 249. Instrumental Transcommunication
 250. Voorspelling van 2 vliegtuigrampen die op voorhand gemeld werden
 251. Een controleerbare uittreding
 252. Psychokinese
 253. De quantumtheorie bevestigt psychokinese
 254. 532 spookhuizen wetenschappelijk onderzocht
 255. Het oriëntatie-instinct bij dieren
 256. Reïncarnatie
 257. PSI bij tweelingen - verrassende feiten en coincidenties
 258. Bewuste en onbewuste mentale beïnvloeding
 259. De zin van leven en dood Rouwverwerking
 260. De teleurgang van de Titan(ic)- een onbewuste voorspelling
 261. Handleiding en ervaringen met Ouija - ook glaasje draaien
 262. Ervaringen met spiritisme (1)
 263. Ervaringen met spiritisme (2)
 264. Ervaringen met spiritisme (3)
 265. Ervaringen met spiritisme (4)
 266. Ervaringen met spiritisme (5)
 267. Transpersoonlijkheid - bewustzijnsverplaatsing
 268. Stemmen horen, psychose, DIS/MPS, paranormaal bezien
 269. Spookverschijnsels in Borley Rectory
 270. Kruiscorrespondenties
 271. Dromen en psychische fenomenen
 272. Het Ouija-bord. Onderbewustzijn of spiritisme?
 273. Geblinddoekte proef: met de motor door het drukke Parijs
 274. Gevaren van het Ouijabord
 275. Retropsychokinese met online-experiment
 276. De Bijna Doodervaring volgens de research van Moody
 277. Tijd, astraal en fysiek vergeleken
 278. Vragen aan een overledene. Antwoorden vanuit de dood
 279. Psi is nu meetbaar
 280. Chakra's en het energetisch lichaam
 281. Nogmaals bevestigd: Spontane terugkerende psychokine (RSPK)
 282. Geluks- of pechvogel?
 283. Het gewicht van het astrale lichaam
 284. Een Ouijabordprogramma op je PC (download programma)
 285. UFO's gezien vanuit de ruimte door astronauten
 286. De levensfilm
 287. Mediums: Channeling versus spiritisme
 288. Bewijs de aura. Sceptici en media
 289. Droom of werkelijkheid?
 290. UFO's tijdreizigers? Is tijdreizen een paradox?
 291. Ruimtetijd maar nu met vrije wil
 292. Op zoek naar een verklaring voor alles wat bestaat
 293. Visioenen en verschijningen
 294. Regressie contra Transpersoonlijkheid
 295. Licht als oerbron
 296. Waarom we ons niets herinneren van vorige levens
 297. Het derde geheim van Fatima
 298. Zelfmoord Bijna Doodervaring
 299. Een stukje samengevatte UFO-geschiedenis
 300. PSI is nu bewezen
 301. Dromen (Wetenschappelijk)
 302. Een nieuw tijdperk
 303. Spiritisme: een weg naar spiritualiteit
 304. De sferen uit het hiernamaals
 305. Email met overledenen?
 306. Een spirituele kijk op de dagelijkse problemen
 307. Lichamelijk meebewegen tijdens je droom
 308. Ongelooflijke experimenten met hypnose
 309. Vrije wil en wetenschappelijke consequenties
 310. Verkorte toelichting ouija en glaasje draaien
 311. Verklaring voor paranormale fenomenen, animistisch of spiritistisch?
 312. Over grenzen – door Nadia Daems
 313. Aardse wetten (channeling – Auteur Inanna door Nadia Daems)
 314. Niet aardse wetten (channeling Inanna door Nadia Daems)
 315. Gedachtekracht – Werkt positief denken?
 316. Geheime WWII spitstechnologie, Duitse UFO's en antizwaartekracht???
 317. Leren van je dromen en je gids
 318. Hersenspinsels?
 319. Droomcontacten
 320. Het mysterie van de vorm
 321. Remote viewing - psychische spionage via astrale projectie
 322. Invloed op de aard van onze werkelijkheid
 323. Fysica wordt metafysica
 324. Werkt PSI zonder we het weten?
 325. Tijd - anders dan we denken
 326. Nostradamus en andere profeten
 327. Mediamieke hypnose
 328. Leven na de dood?
 329. Inzichten uit Bijna doodervaringen
 330. Nog meer inzichten uit Bijna doodervaringen (2)
 331. Een typische zelfmoord Bijna DoodErvaring
 332. Kosmische ervaringen
 333. Spontane voorgevoelens
 334. Uittredingen
 335. Het Macro-atoom - Onze Kosmos
 336. Voodoo?
 337. PSI is verklaarbaar
 338. Alternatief genezen - Rebirthing
 339. Huna
 340. Een automatisch schilderend medium
 341. Lessen over het leven uit een BDE
 342. Wetenschappelijke studie over inzichten bij een bijna doodervaring
 343. Ervaren inzichten door een bijna doodervaring
 344. De consequenties van vrije wil voor de wetenschap
 345. Een andere persoonlijkheid in iemands lichaam
 346. Het medium Mirabelli
 347. Padre Pio een paranormaal fenomeen
 348. Het atoom volgens Swedenborg's gids - een opmerkelijk vroeg inzicht in de materie
 349. Wijsheid uit antieke boeken
 350. "Sterven" volgens de BDE-ervaarders (recent) contra "sterven" volgens door spiritisme verkregen informatie van de overledenen (1920)
 351. Mentale invloed uitoefenen op andere levende mechanismen
 352. De spookpastorie (poltergeist)
 353. De beroemde stoelenproeven met G. Croiset en voorbeeld
 354. Persoonlijk magnetisme(hypnotisme) - Een curiosum (2,6 Mb)
 355. De waarachtigheid van paranormale fenomenen
 356. Meer en nieuwe artikels...
 357. Ingezonden ervaringen/onderzoek

 358. Mijn uittreding - Eigen ervaring
 359. Geposte Nederlandstalige Paranormale Ervaringen
 360. Een overlede komt zijn belofte na Een spiritistisch bewijs van voortbestaan
 361. Destijds op de bulletinboards... over ouija
 362. Pogingen uit te treden
 363. Een binnengebrachte UFO-video
 364. Kritiek op Bijna DoodErvaringen?
 365. Poltergeistactiviteiten in Gent
 366. Een overleden zoon van een buur laat zich horen na fataal ongeluk Rouwverwerking
 367. Een Ouija-ervaring
 368. Ontmoetingen met mijn overleden vader - Ingezonden ervaring
 369. Uittreding, BDE, terug in een ander lichaam
 370. Een BDE als redding uit een depressie
 371. Een ingezonden UFO-ervaring van 2001
 372. Een interview met een meervoudige Bijna Doodervaarder
 373. Tijdens mijn uittreding was ik getuige van de BDE van mijn vriend (getuigenis op webcam-video ook ingezonden)
 374. Zelfmoord BDE
 375. Spiritistisch pendelen
 376. Een ingezonden UFO-ervaring
 377. Reïncarnatie, leven na de dood en de geest (Lucien De Rijbel)
 378. Levensvragen aan een persoon met BDE en ervarings-inzichten
 379. Het déjà-vu gevoel verklaard
 380. Lucide dromen, een ervaring en tips
 381. Een experiment met hypnose
 382. Poltergeest in Luik, een verslag van 1994 tot 2000
 383. Na de dood is het gedaan zegt mijn vader...
 384. Een geestverschijning
 385. Het antiek Ouijabord
 386. Een drievoudig experiment
 387. Psychose - entiteiten? Optekeningen
 388. Een lucide dromer vertelt
 389. Geest-, Polter- en RSPK fenomenen
 390. Een shockerende ervaring met magie
 391. Getuigenis van een levendige verschijning
 392. Van Gene Zijde
 393. VOODOO of bezetenheid?
 394. Merelbekenaar filmt UFO in Drongen
 395. Video

 396. Verwisselde persoonlijkheid na het overlijden
 397. De waarnemer creëert materie (quantumsprong) - het twee spletenexperiment
 398. Melvin Morse en bijna doodervaringen bij kinderen
 399. P.M.A Atwater over bijna doodervaringen vanuit levenslang onderzoek
 400. Paranormale fenomenen zoals psychokinese, onder mesmeristische hypnose
 401. Een bijna doodervaring (Engels)
 402. Het leven na de dood, getuigenis
 403. Astronauten/UFOnauten uit de oudheid?
 404. Het Russische psychokinesewonder Nina Kulagina
 405. Veel meer video's.

  EVP

 406. Electronic voice phenomena (Bandstemmen EVP's) MP3
 407. Bezeten? stemmen in je hoofd? Stemmen bij MPS op band! - inclusief een opname
 408. Poltergeistfenomenen in Enfield. Niet voor gevoelige mensen! Echte poltergeiststem


  Zie je geen spelerknoppen, klik dan hier

 409. Stemmen bij bezetenheid
 410. Curiosa

 411. Artikels gepubliceerd in ons tijdschrift tussen 1995-2006
 412. Gedachten lezen??? (ik hou het wat mysterieus maar je komt er wel uit.
 413. English articles

 414. My own experiences on my search on paranormal phenomena
 415. Guido to record Electronic Voice Phenomen - EVP
 416. Posted Paranormal Experiences
 417. 6 OBE's a scientific study by Targ
 418. Real story - the ouija wrote on its own
 419. Magic and spirits
 420. Ouija information
 421. Trance seance
 422. Scientific research on Out Of the Body experiences
 423. Report 1 about the Belgium UFO-sighting
 424. Report 2 about the Belgium UFO-sighting
 425. UFO - Project Awareness
 426. My own Out of the Body Experience
 427. International paranormal experiences
 428. TANTRA Sexuality