©
Aura-Oasis

De toekomst
zoals getoond in de bijna doodervaring

Een ingrijpende ontdekking,

Volgende tekst is nu niet meer puur intuïtie maar is me ter hand gekomen via een verzameling wetenschappelijk goed genoteerde verslagen van bijna doodervaringen. Hier komen verschillende beelden naar voor, voor ieder wat persoonlijk in scène gebracht, maar met een merkwaardige globale trend in de getoonde toekomsten die gelijkloopt.

Vooreerst moet ik opmerken dat alle getoonde toekomsten "voorwaardelijk zijn", dus indien de mens het niet tijdig inziet. Voor verschillende zaken is het echter te laat…

Wetenschappelijke proefnemingen met proscopie

Met de WTC-aanslag in New York werd de wereld wakker geschud. Het bleek het bewustzijn van de mens te hebben geschokt. Er was namelijk een psychische respons die zich uitzond en die - de sedert augustus 40 geplaatste willekeurige generators, verspreid over de wereld - uit hun perfecte statistische precisie hadden gebracht. Dit maakte deel uit van een proefneming "global consciousness project" van het parapsychologische instituut van Princeton. De bedoeling was, psychokinetische activiteit te detecteren bij dramatische gebeurtenissen, wat dan ook was gebeurd.
Na de terroristische aanval, detecteerde de generator extreme waarden. Afgaande op het wetenschappelijk statistisch rapport was er een onmiskenbaar algemeen effect waargenomen. Men kan niet anders dan het verklaren door een algemeen extreme beïnvloeding door ons alert bewustzijn. Dit had invloed op de uitstraling van het radioactief verval dat met quantumprecisie perfecte gemiddelden moet geven. Merkwaardig is dat de bewustzijnsgolf invloed op de detectors had gekregen zo'n 10 minuten vóór de ramp gebeurde…

De toekomstbeelden uit de BDE

Het algemeen doel van het lichtwezen dat de toekomstbeelden toonde aan overledenen die terug moesten was hun een boodschap mee te geven in de hoop dat de mens bewust het probleem kan wijzigen. De toekomst is niet vaststaand maar afhankelijk van onze vrije keuzes. Daarom kan de toekomst voorkomen worden.

Citaten

Dannion Brinkley

Gedurende mijn bijna doodervaring werden mij ook beelden getoond die zouden gebeuren in de nabije toekomst. Men maakte me duidelijk dat niets absoluut hoefde te gebeuren en dat alles afhangt van ons gedrag. Dit zou zelfs van toepassing zijn op reeds aan de gang gebeurtenissen die vooraf bepaald zijn.

De boodschap die Dannion meegegeven werd, was dat hij de mens bewust kon maken, wat hij ook heeft gedaan via zijn boeken die hij geschreven heeft daarover.

Margot Grey

Ned Dougherty's

PHM Atwater

Howard Storm

Howard Storm, een Amerikaan, vroeg zich tijdens zijn BDE af hoe zijn land er binnen 100 jaar zou uitzien en of ze de wereldleiders zouden zijn. Waarschijnlijk betreft het oordeel hier niet alleen de VS maar doelt dit mede op de westerse wereld. De haat blijkt vooral naar de VS gericht te zijn.

Guenter Wagner

Ned Dougherty:

Ricky Randolph:

David Oakford:

Cassantra Musgrave

Elaine Durham

Jessica Carde:

Reinee Pasarrow:

Lou Famosa:

Kenneth Ring

Conclusies uit het onderzoek van BDE's met toekomstvisioenen uitgevoerd door de onderzoeker Kenneth Ring.

Margot Grey

De onderzoekingen van Margot Grey naar BDE-visioenen van de toekomst

Beth Hammond:

volgens de constateringen van NASA:

Rond 1925 was Edgar Cayce de eerste die een verandering zag van de aarde. Hij voorzag het op drift gaan van de magnetische polen, het afsmelten van het poolijs, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en vloedgolven. Hij schatte het begin van de wijzigingen binnen de aardkorst en zijn vloeibare kern tussen 1960 en 1998 met als gevolg van het op drift geraken van de magnetische polen in 1998 (er compleet op, dit werd in 1998 ontdekt). "dit zal verstoringen geven in de poolgebieden die vulkaanuitbarstingen zal veroorzaken en een verschuiving van de polen. Zo zullen warmere gebieden meer tropisch worden"

Ned Dougherty

Margot Grey studiecentrum

Ruth Montgomery

NASA:

Albert Einstein:

Dit ligt in iedere profetie open als een mogelijke werkelijkheid. Volgens sommigen zou het gaan om hoogstens 1 of 2 kernontploffingen of iets in die aard. Een derde wereldoorlog is iets dat de wijsheid van de mens volledig in de hand heeft. Men heeft kernwapens, maar de mens is tot hiertoe zo slim geweest deze niet te gebruiken. Toch was het bijna wel zo. Als de Duitsers nog één jaar hadden kunnen verder werken aan hun geheim wapen, dan zou het zeker gebruikt geweest zijn. Maar laten we even iets vergelijken. Edgar Cayce voorzag in 1935 de tweede wereldoorlog die zou beginnen in 1941. Hij beschreef dit als een wereld die in brand stond. Hij voorspelde ook het einde van die oorlog. Ondanks het zeker een harde oorlog was, zou de visie van "de wereld in brand" ons echter veel ernstiger doen verwachten. Zo is het ook met de derde wereldoorlog die tot de mogelijkheden en jawel tot de gevaren behoort. Denken we maar eens aan de energie en de olie.

Een rijk van vrede en voorspoed

Door de rampen en de grote verliezen die slechts kort zouden duren, zou men gaan inzien dat men het leven, de flora en de wereld totaal anders moet waarderen. Ook dat men in vrede met elkaar moet leven of men vernietigt de hele wereld. Net zoals na de 2de wereldoorlog een vrede met economische groei en vooruitgang ontstond, ontstaat dan een vredig samenwerken en respect voor de natuur, waarbij de mens terug helpt de natuur en het evenwicht op te bouwen. Tevens hou ik nog rekening met een mogelijke derde wereldoorlog zoals sommige die ALS MOGELIJKHEID zagen, onvoorwaardelijk dus. Dit zou het in liefde en vrede omgaan met elkaar nog bewuster maken.

Gemiddelde temperatuurstijging

Regen sedert 1921 zowel in hoeveelheid neerslag als in hoeveelheid dagen + 11%!

Een afbeelding spreekt op een stijging van de zeespiegel van 88 meter. Dat lijkt me wel wat ongelooflijk, maar het wordt volgens sommige wetenschappelijke studies geschat op 88 cm... en geen 88 meter. Dit voor 2100.
Maar dat is dan puur op basis van het afsmelten van de polen en verder niets. Wel zouden er drastische klimaatveranderingen zijn. Een specialist sprak nu al van nog eens een stijging van gemiddeld 11 procent in regenperioden (Nederland). Dit op basis van de vergelijking van 1950 tot nu. Men is blijkbaar onzeker en men durft niet goed te voorspellen. Er zijn namelijk nog andere factoren die meespelen zoals de ontdekking van 1998 dat de aarde op de evenaar uitzet (buitenwaartse vermindering van de aantrekkingskracht). Hierdoor stijgt het water ook. Vooral de verschuiving van de polen zou drastische gevolgen hebben. Zeker als dit vrij snel gaat.
Conclusie
Toch ligt het geheel nog niet apocalyptisch, al zal het zeer hard worden als de voorspellingen uitkomen. Volgens mij is voor de drastische impact door bijvoorbeeld afsmelten van polen nog veel tijd. Dit tijdschema kan erg snel veranderen als er iets drastisch gebeurt. Daar staat onze planeet echter al eeuwenlang aan bloot.

Het goede nieuws is, dat indien dit gebeurt, de mens tot inzicht zal komen door die ervaring en dat alleen onze mentaliteit en aard zal veranderen. We zullen in harmonie leven als tuinders voor de natuur, als vrienden met elkaar omdat we ervaren elkaar te moeten helpen en alleen iets positiefs in stand gehouden kan worden, mits harmonie. Dit zal ook spirituele inzichten geven.

Eigenlijk is het geheel een korte pijn voor de aarde maar met drastische positieve veranderingen.

Op zijn minst merkwaardig zijn de voorspellingen van Cayce en deze die bij de BDE's voorkomen en al bewezen hebben vrij accuraat te zijn. Deze voorspellingen geven ook fantastische gelijke trends te zien en dit voor BDE's uit jaren waarbij deze dingen niet voorzien konden worden.

Wees echter niet bang voor een derde wereldoorlog, deze is slechts voorwaardelijk, hij wordt nergens uitdrukkelijk voorspeld. Hij wordt als gevaar weergegeven, wel als reëel gevaar. Ik denk dat we gewoon al sedert 1945 alle dagen met dit gevaar leven en enkele keren (Cuba-crisis) is het bijna zover geweest. Dat verandert dus weinig aan dat risico. De voorwaardelijke voorspelling is hier zelfs zeer nuttig te weten dat men meer moet opletten dan we denken. Volgens mij is het ergens bijna onvermijdelijk als bepaalde volkeren binnenkort ook de bom hebben, dat die ooit wel eens gebruikt zal worden. Dit voorzagen Eddington en anderen al... Ik bedoel daarmee niet dat het die volkeren zijn die de vlam ontsteken. Maar de bedreigingen geven spanningen. We hebben geleerd uit Irak met hun vermeende nucleaire en chemische wapens. (Ze hadden er wel en hebben ze gebruikt ook) Voor een oorlog- en nu permitteer ik me een eigen mening- is de olie gevaarlijk.

Betreft de polen op zichzelf, dit is voor deze generatie en de volgende. Zo drastisch zal dit op zichzelf niet zijn, maar wel grote weersveranderingen veroorzaken.

Het gevaar zit wel in een verschuiving van de magnetische pool en dat is wat Edgar Cayce exact voorzag inclusief de datum... Nu is dat nog niet zo veel afgeweken, maar het gaat sneller en sneller en wat mogelijk bleek op enkele jaren is onrustwekkend voor de toekomst.

Maar laten we het einde van de film bekijken, de grote vrede en de grote verandering. Het nieuwe tijdperk van een totale andere leefwijze en respect voor alles. Waar gaan we nu naartoe als er eens niets verandert? Steeds meer stress en spanningen? Dit kan nooit houden. Ons gulzig bronnen absorberen ook niet. Men steekt zich steeds weg, "het zal voor ons niet meer zijn". Een onverantwoorder gedrag bestaat er niet. We verprutsen de toekomst van onze eigen kinderen.

	 Denis  

© 2003 - 2004 Aura-Oasis   -   Denis Dhondt
lijn