La Renaissance
Koninklijke Wipmaatschappij
Wat is Staande Wipschieten
Sint Sebastiaan
Schuttersgilden heten vaak "Sint
Sebastiaan". Dit is omdat hij de
patroonheilige van schutters is.
Sint Sebastiaan was aanvoeder
van de Praetoriaanse wacht onder
keizer Dioclesianus in de 3de eeuw
NC. Hij werd geëxecuteerd omdat
hij Christen was. In 380 AD
verheft keizer Theodosius het
Trinitair Christendom tot
staatsgodsdienst. Dit was het
ontstaan van de Katholieke leer
en de paus kan zelfs tot op heden
beschouwd worden als de "Keizer
van het Roomse Rijk", in
opvolging van de eerste
Christelijke Romeinse keizers..
Het spel
Iedere schutter wordt door loting gekoppeld aan een "schietmaat". De schutters schieten om beurten in een door dezelfde loting bepaalde volgorde. De koning schiet als eerste gevolgd door de prins. De ploeg met de meeste punten wint op het einde van de schieting die meestal 4 uur duurt.
Puntentelling
Gewone vogels, op de drie dwarslatten, zijn elk één punt waard.
Op de onderste vork staan de 'kallen' die elk twee
punten waard zijn.
Op de bovenste vork staan de 'zijden" of 'zijvogels". Elk goed voor drie punten
Op de top van de mast staat de 'hoge' of 'hoogvogel'. Die is vier punten waard.
De koningsschieting
Jaarlijks, op hemelvaartsdag, wordt onze koningsschieting gehouden. De regerende koning krijgt twee schoten voor. Schiet hij daarmee de koningsvogel af, dan blijft hij koning voor het volgende jaar. Na deze twee schoten begint de eerste ronde.Als één schutter de koningsvogel afschiet, wordt hij of zij de nieuwe koning. Zijn er meerder schutters die hem afschieten binnen een ronde dienen deze te kampen tot er één overblijft.
De prinsschieting
De zaterdag die volgt op de koningsschieting wordt
de prinsschieting gehouden. De koning kan hieraan
niet deelnemen. De winnaar van deze schieting is
de prins van de maatschappij voor de rest van het
jaar. Koning en prins schieten gedurende een jaar
samen.
Wipschieten is een sport waarbij het erom gaat 'vogels' van een wip te schieten met pijl en boog. De wip is een mast van ongeveer 28 m hoog. Bovenaan heeft deze mast drie dwarslatten met vertikale pennen en twee vorken. Op deze pennen zijn gevederde houten of plastieken blokjes gezet, de zgn. vogels. De oorsprong van deze sport zou teruggaan tot de vijftiende eeuw en in Kilwinning,  Schotland liggen. Bij staande wipschieten zijn alle hulpmiddelen zoals vizieren, grote stabilisatoren, merkpunten op pijl of boog, en "kissers" of "likkers" verboden.
De Keizer
Wie drie opeenvolgende jaren de
koningsschieting wint is keizer van de
maatschappij voor het leven.
De KNBBW keizersschieting
De winnaar van de koningsschieting verwerft het
recht om deel te nemen aan de keizersschieting
van de KNBBW. Indien de regerende koning niet kan
deelnemen aan deze schieting, mag de koning van
het vorige jaar hem vertegenwoordigen.
Copyright © 2014 by "Your Name"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: yourname@domain.com