Generaal BrialmontBrialmont

Deze pagina is volledig gewijd aan Brialmont worden, een Belgische vesting bouwkundige die ongetwijfeld bij de grote vesting bouwers kan gerekend worden zoals Vauban, Simon Stevin, .....


Geboren op: 25 Mei 1821
Geboorteplaats: te Maagdenberg een dorp nabij de stad Venlo in Nederland.
Gestorven: 1903 St-Joost-ten-Node (Brussel)

Brialmont heeft gedurende meer dan 50 jaar over vestingbouw gepubliceerd. Tijdens die periode evolueerde de aanvalsmiddelen van glad geschut, over getrokken geschut naar zware belegeringsartillerie uitgerust met torpedo- en pantsergranaten. Hij heeft de versterkingen aan die wijzigingen moeten aanpassen: van forten met aarden wallen en artillerie in open opstellingen tot betonnen pantserforten. Wat hij in een bepaalde periode publiceerde was na enkele jaren al voorbijgestreefd en hiermee moeten we zeker rekening houden als wij zijn boeken consulteren. Wel bleef hij nogal hardnekkig vasthouden aan bepaalde ideeën: het belang van het reduit, het eenheidsfort, zijn vertrouwen in de pantsering... De argumenten die hij aanhaalt om zijn standpunten te verdedigen spreken voor zich, maar naar gelang de noodzakelijkheid, nogal eens tegen, maar dit is moeilijk te vermijden als men zoveel publiceert.

De meeste van voornoemde werken kunnen geconsulteerd worden in het Koninklijk Legermuseum en in de Bibliotheek van Landsverdediging en dank zij de gift van generaal Gontier ook, voor een aantal werken, in het documentatiecentrum van de Simon Stevinstichting.

Wie denkt dat hiermee alles gezegd is over de publicaties van Brialmont vergist zich. Een tweede stokpaardje van Brialmont was de legerorganisatie en, na 1870, in het bijzonder de invoering van de algemene dienstplicht. Begaan met een goede landsverdediging publiceerde hij hierover een groot aantal werken en stichtte hij in, 1872 zelfs een militiar tijdschrift "La Belgique militaire".

In totaal publiceerde Brialmont:

  • 35 boekdelen met in totaal 12.025 pagina's;
  • 74 brochures met in totaal 3.487 pagina's;
  • 12 atlassen in folio met 289 platen;
  • 33 afzonderlijke platen in verschillende boekdelen.

Wie doet er beter?

Enkele belangrijke data uit het leven van Brialmont:

1838: Begint aan de Koninklijke Militaire School
1841: Onder-Luitenant van het Régiment de Génie te Luik
1847: Luitenant van de Génie, toegewezen aan het kabinet van de Minister van Oorlog (Général Chazal).
1848: Publiceerde een pamflet "Eloge de la Guerre" waarin hij de de punten van een sterk Belgisch leger uitte.
1851: Publiceerde het boek ‘Considérations politiques et militaires sur la Belgique’.
1854: Gedurende de Crim Oorlog en het beleg van Sebastopel vroeg hij de autoriteiten om te mogen toetreden tot het Franse leger, dit werd geweigerd door zijn oversten.
1855: Slaagt in het examen van staff officier en werd genomineerd als Capitaine d’etat major. Hij bezoekt Duitsland om er de plygonale forten te bestuderen.
1856: Publiceerde ‘L’histoire du Duc de Wellington’
1857: Hij gaat naar Engeland om aan de Britse overheid te vragen of hij mag deel uit maken van expeditie leger, dat werd gevormd om de opstand in India te onderdrukken. Dit werd geweigerd.
1858: Bevorderd tot Kapitein en terug toegewezen tot het kabinet van de Minister van Oorlog (Général Chazal)..
1858: Wanneer Generaal Todleben België bezoekt vraagt Koning Leopold hem om verschillende projecten te onderzoeken betreffende de verdediging van Antwerpen. Na een grondig onderzoek van Todleben selecteert hij Brialmont’s project als beste.
1859: Een overheidscommisie belast met het onderzoek betreffende de verdediging van Antwerpen keurt het project van ed by Brialmont goed.
1859: Op 19 Mei trouwt hij met Mevr. Justa de Potter.
1860: Gepromoveerd tot Major d’etat-major.
1863: Publiceerde ‘Etudes sur la defense des etats et sur la fortification’.
1868: Nominated Director of military operations at the Ministery of War. He is ordered to investigate the mobilisation and concentration of the army.
1870: During the French-German war he was 'Chef d’etat Major' of the army in Antwerpen.
1874: Gepromoveerd tot Generaal-Majoor en genomineerd als directeur voor de fortificaties in Antwerpen.
1875: Genomineerd als 'Inspecteur Generaal van de genie en de fortificaties'.
1875: Zijn vrouw, Justa Brialmont de Potter, overleed op 41 jarige leeftijd.
1882: Publiceerde ‘Situations Militaire de Belgique - Travaux de defense de la Meuse’. Een kort citaat uit dit werk : L’allemagne ne violera donc pas le territoire neutre de la Suisse pour attaquer le France, mais elle violera certainement le territoire neutre du Grand-duché de Luxembourg et vraisemblablement le territoire neutre de la Belgique, á moins que ce dernier pays n’augmente de beaucoup ses moyens de défense... L’annexion de le Lorraine á l’Allemagne a augmenté l’importance strategique de la ligne de la Meuse. Si l’Allemagne attaque la France, elle á un interet immense á passer la Meuse á Liége ou á Namur pour envahir la France par le Nord... La premiere guerre entre le France et L’Allemegne démontrera l’impérieuse nécessité des travaux de la Meuse.
1882: De Roemeense Koning en overheid vraagt hem om de Roemeense fortificatie te inspecteren en te bestuderen. Na een een klacht van de Oostenrijkers over dit bezoek van Brialmont, zet de Belgische overheid hem op non-actief.
1884: Terug geroepen naar het leger en hersteld in de graad van 'Inspecteur Generaal van de genie en de fortificaties'.
1887: Op 14 Junie besluit de Belgische overheid om een fortengordel te bouwen rond Luik en Namen.
1891: De fortificaties te luik en Namen zijn klaar. Maar doordat het budget werd overschreden, werd hij gedwongen op pensioen te gaan.
1892: Hij bezoekt Constantinopel om er de verdediging te bekijken.
1893: Verkozen in het Parlement.
TripAdvisorBezoek ons ook hier

Het boek "Klein-Brabant in Oorlog"
is terug beschikbaar!