Wereld Oorlog IIWereld Oorlog II (1940)

Tussen 1920 en 1924 wordt het fort van Liezele gebruikt als kazerne voor de veldartillerie. Plannen in 1930 om de Antwerpse forten te moderniseren, komen, mede door het verzet van de Antwerpse volksvertegenwoordiging, niet van de grond. In 1939 worden de forten en schansen van de rechteroever omgevormd om er mitrailleurs te kunnen plaatsen. De koepels worden weggenomen en enkele lokalen gasdicht gemaakt. Door de bouw van het Albertkanaal en de KW-lijn ligt het meer zuidwestelijk gelegen fort van Liezele niet meer in eerste lijn. In het noorden wordt de anti-tankgracht gebouwd.

Bij de mobilisatie wordt het Fort bezet door de 25ste Compagnie van het 1ste Regiment Vestingtroepen, bestaande uit zes officieren, 14 onderofficieren en 141 manschappen en bewapend met 20 mitrailleurs. Op 10 februari 1940 vertrekt de compagnie en wordt ze gebruikt voor de verdediging van de militaire bruggen van Hoboken en Hemiksem. Het fort wordt dan bewaakt door elementen van de 27ste Compagnie.

Tijdens de veldtocht in mei1940 grijpen er geen gevechten plaats rond het fort. Wel bevindt de Generale Staf van het Belgische leger zich een tijdlang op het fort van Breendonk, terwijl koning Leopold III op het Hof te Melis te Lippelo verblijft.

De Duitsers zullen het fort tijdens de Tweede Wereldoorlog bezetten en inrichten als een depot, vandaar ook de smalsporen in het fort.

Na de Eerste Wereldoorlog wordt het fort gebruikt als kazerne voor de zware veldartillerie.

Foto: De klas van 1921-1922 posseert voor de ingang van het fort.TripAdvisor
Bezoek ons ook hierHet boek "Klein-Brabant in Oorlog"
is terug beschikbaar!