home

Hoe verloopt Personal Coaching?

Personal coaching is een vorm van begeleiding via gesprekken.
Tenzij bij relatie- en gezinstherapie zijn deze gesprekken meestal één-op-één.

De gesprekken kunnen op gelijk welke locatie doorgaan. De enige vereiste is dat er voldoende rust en privacy is om een diepgaand gesprek te voeren. Bartcoaching beschikt over een gespreksruimte in Gavere, maar de gesprekken kunnen evengoed bij u thuis of op een andere locatie doorgaan. Indien het weer het toelaat kan er ook gekozen worden voor een wandeling in een rustige omgeving.


In een eerste gesprek zal u de basisinformatie over de werkwijze en het doel van de gesprekken samen met de coach overlopen en worden alle praktische afspraken gemaakt. U zal ook al meteen uitgenodigd worden om uw verhaal te doen. De coach zal hierbij regelmatig vragen stellen zodat hij een duidelijk zicht krijgt op uw situatie.

Soms is zo'n eerste gesprek al voldoende. U heeft er misschien gewoon behoefte aan om uw verhaal eens aan een onafhankelijke derde te vertellen, zonder nood aan een verdere uitdieping. Vaak echter is het de start voor een gesprekkenreeks. Hoeveel en met welke frequentie er gesprekken zullen plaatshebben wordt niet vooraf bepaald.

In volgende gesprekken zal de coach dieper ingaan op uw situatie en gaat hij aan de hand van vragen stellen en luisteren, samen met u op zoek naar de uitkomst. 

De coach gebruikt hiervoor verschillende technieken en modellen afhankelijk van uw situatie, uw persoon en uw wensen. Het kernwoord voor de begeleiding blijft 'SAMEN' want de coach zal niet het ideale antwoord geven op uw vragen. Hij gaat u uitnodigen om vanuit de huidige situatie vooruit te kijken en een weg daarnaartoe uit te stippelen. Uiteraard wordt er steeds stilgestaan bij de vroegere ervaringen, mogelijkheden en weerstanden.

Bartcoaching houdt zich aan de ethische code die verbonden is met het diploma van personal coach en counsellor. Dit wil o.a. zeggen dat uw privacy ten allen tijde gegarandeerd is, maar ook dat de coach steeds ten dienst staat als uw begeleider in het leerproces. Bartcoaching blijft ten allen tijde neutraal.

Op het einde van elk gesprek wordt er een eventuele nieuwe afspraak gemaakt voor een volgend gesprek.
Er wordt ook verwacht dat elk gesprek bij het beëindigen wordt afgerekend. Tot op heden is er voor coaching geen tussenkomst van de ziekenkas mogelijk.

    Het tarief voor individuele coachinggesprekken bij Bartcoaching bedraagt 50€/uur (incl btw)

Bij een relatietherapie worden steeds eerst één à twee gesprekken individueel gepland om inzicht te krijgen in het persoonlijke verhaal van elke partner. Daarna hebben we in principe steeds gezamelijke gesprekken, tenzij er nood blijkt te zijn voor een extra individueel gesprek tussendoor.

    Het tarief voor een individuele gesprek binnen een relatietherapie bedraagt 50€/uur, het tarief voor een gezamelijk gesprek bedraagt 75€/uur.