home

Loopbaancoaching?


Loopbaancheques

Loopbaancoaching is er voor iedereen die met vragen zit over zijn of haar loopbaan.

Bartcoaching is erkend en gecertificeerd loopbaancoach, in samenwerking met Het Coachingatelier, erkend door VDAB. Daardoor kan de loopbaancoaching betaald worden via het systeem van loopbaancheques. U investeert €80 voor 8 uur loopbaanbegeleiding. Normaal kost dit traject €1100. M.a.w. een kleine investering voor een betere toekomst.

Het Coachingatelier

Hoe gaan we te werk?

We starten met een kennismakingsgesprek. Hier leggen we de basis voor onze verdere samenwerking. We leren elkaar kennen, overlopen de aanpak en maken afspraken. Tevens maken we administratief alles in orde. Dan volgen 4 gesprekken van telkens 2 uur, tijdens dewelke u begeleid wordt in het opstellen en bijsturen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Na de voltooiing van het traject heeft u binnen het jaar nog het recht om via telefoon of mail eenmalig contact op te nemen met Bartcoaching voor een korte nabespreking, om eventuele ervaringen, weerstanden, bedenkingen,... te bespreken .

Mocht de tijdsspanne van de loopbaancoaching onvoldoende zijn of mochten er tijdens het traject andere thema's aandienen die niet direct met je loopbaan te maken hebben, dan kan je met Bartcoaching bespreken welk coaching- en/of opleidingstraject voor jou aangewezen is.


Zoals steeds garandeert Bartcoaching 100% uw privacy.

Loopbaancoaching is een persoonlijk traject dat enkel beperkt gecommuniceerd wordt naar de VDAB in functie van de verantwoording van de betaling met loopbaancheques. Verder is er naast u en Bartcoaching niemand die op de hoogte gebracht wordt van de inhoud van uw traject, noch van het feit dat u voor een loopbaancoaching kiest. Ook uw eventuele huidige werkgever wordt hiervan niet op de hoogte gebracht. Indien u ervoor kiest om na een infosessie georganiseerd door de werkgever, beroepsorganisatie, vakbond,... te starten met een traject loopbaancoaching, zal deze ook niet op de hoogte gebracht worden van uw keuze om te starten met een loopbaancoachingstraject.