www.AllesOverStoom.nl_
Miniatuurstoom & techniek \ Basisbeginselen \ Algemene inleiding
Algemene inleiding
Achtergronden

Binnen de interesse voor alles wat ook maar enigszins met stoom te maken heeft neemt de zucht naar kennis over de werking van de stoommachine wellicht de voornaamste plaats in. Vaak komen we hier dan ook in aanraking met wetenschappen zoals mechanica en thermodynamica. Het menu "Miniatuurstoom & techniek -> Basisbeginselen" bevat een aantal pagina's randinformatie die niet altijd rechtsreeks gerelateerd zijn aan stoommachines of stoom in het algemeen, maar die desalnietemin een pakket basisinformatie kunnen verschaffen teneinde de vele wetenschappelijke aspecten van de stoommachine beter te begrijpen.

Het is beslist niet noodzakelijk deze pagina's door te nemen vooraleer bijvoorbeeld meer specifieke items betreffende de bouw van miniatuurstoommachines verder in dit menu of andere items, zoals bijvoorbeeld die van het hoofdmenu "Werking", te kunnen aangrijpen. Wie echter vanuit de meer specifieke pagina's dieper wil ingaan op de achtergronden van de wetenschappelijke fenomenen die met de werking van stoommachines gepaard gaan, zal hier beslist zijn gading vinden.

De natuurkundige achtergronden en basisbeginselen worden in vijf groepen verdeeld en hierna opgesomd.

De thermodynamica is nog steeds één van de belangrijkste fundamentele theorieën van de natuurkunde. Carnot, Joule, Clausius, Maxwell, Boltzmann en Gibbs mogen worden beschouwd als de belangrijkste pioniers op vlak van deze deelwetenschap.

Inleiding tot de stoffen

In de wereld van de stoom maken we kennis met thermodynamica, mechanica, fysische scheikunde in het algemeen en materialenleer. Veel van deze boeiende wetenschapsdomeinen zijn eenvoudiger te beheersen wanneer men reeds beschikt over een algemene basiskennis betreffende de chemische en fysische eigenschappen van stoffen, alsook de classificatie en betekenis van zuivere en samengestelde stoffen en de aggregatietoestanden. De pagina "Inleiding tot de stoffen" vertelt er meer over.

Inleiding tot de metalen en legeringen

Zowel als in de studie van de werking van stoommachines als in de stoommodelbouw wordt men geconfronteerd met metalen. Een algemene basiskennis is al snel een must. Het verschil tussen ferro en non-ferro-metalen, de plaats van metalen in het systeem van scheikundige elementen, alsook enkele fysische en chemische eigenschappen zijn op de pagina "Inleiding tot de metalen en legeringen" terug te vinden.

Eigenschappen van water

Stoom is water in een bepaalde fysische toestand. De pagina "Eigenschappen van water" verklaart onder andere hoe water zich gedraagt in een thermodynamisch systeem, bijvoorbeeld een stoomketel.

Ook om een beter begrip te krijgen in onder andere de thermische eigenschappen en de dichtheid van water in verschillende thermische systemen kan deze pagina geraadpleegd worden.

Kracht, vermogen, arbeid en energie

Leveren stoommachines nu arbeid, vermogen, energie of kracht? Of zijn deze termen onderling uitwisselbaar? Naast deze vaak voorkomende vraag kan het soms nuttig zijn de voor een machine benodigde energie, of het opgeleverde rendement te berekenen. Op de pagina "Arbeid en energie" vindt u een basisuiteenzettig over dit onderwerp.

Thermodynamica

De industriële revolutie voltrok zich in golven. De eerste, van 1740 tot 1840, betreft de mechanisering van productiemiddelen en transport. Een belangrijke factor was de uitvinding van de stoommachine, die warmte omzet in beweging. Bij de ontwikkeling van deze krachtbron ging de praktijk vooraf aan de theorie: onderzoekers ontwikkelden de thermodynamica bij wijze van spreken als nevenproduct van hun streven om de stoommachine te verbeteren. De thermodynamica is nog steeds één van de belangrijkste fundamentele theorieën van de natuurkunde. Op de pagina "Thermodynamica" kan u er meer over lezen.

Gerelateerde paginas:
contents...
_
_www.AllesOverStoom.nl