www.AllesOverStoom.nl_
Home \ Startpagina
Startpagina

Welkom bij Alles over stoom

Deze website behandelt alle facetten van de boeiende wereld van stoom. Algemene en meer gedetailleerde informatie over de werking, de toepassingen en de geschiedenis van de stoommachine kan hier gevonden worden. Maar ook over de miniatuurstoom hobby, die uiteindelijk aan de basis lag van het idee om deze stoomwebsite in het leven te roepen, zullen veel pagina's beschikbaar zijn.

Deze website wil een handige informatie bron zijn voor eenieder die zich aangetrokken voelt tot de boeiende wereld van stoom. Zowel leken als gevorderen moeten er op termijn handig gebruik van kunnen maken. Daarom zal deze website blijven groeien.

Veel leesplezier.Vragen over stoom?

Mensen die deze website bezocht hebben stellen mij alsmaar vaker vragen over de werking van stoommachines of stoom in het algemeen. Omdat de interesse voor stoom en vooral de miniatuurstoomhobby jammer genoeg relatief zeldzame verschijnselen zijn mogen we de bronnen van kennis en expertise niet versnipperen.
Daarom wil ik dan ook aan alle mensen die mij gemaild hebben mijn appreciatie laten blijken door hun door te verwijzen naar twee geknipte fora : enerzijds is er voor alle stoomvragen in het algemeen de
discussiegroep van Stoomgroep Holland. Anderzijds is er voor de meer weten-schappelijke vragen die zich situeren in het domein van de natuurkunde en meerbepaald de thermodynamica de alom bekende website van Wetenschapsforum.nl. Ikzelf ben op beide fora actief en zal zelf mee mijn best doen om er voor te zorgen dat op elke vraag een antwoord komt.
Foto van de maandUw foto als foto van de maand?
Zend uw stoomfoto per email als bijlage op naar wim.huygen@telenet.be.
Stirling motoren in de ruimte...

Amerikaanse wetenschappers zijn momenteel bezig met een door de NASA gesubsidieerd onderzoek naar de ontwikkeling van heteluchtmotoren (initieel ontwikkeld in 1816) voor langeafstands ruimteschepen. Bedoeling is dat een speciaal type motor wordt ontwikkeld om een oplossing te vinden voor ruimteschepen die zich te ver van de zon bevinden om nog zonne-energie te kunnen gebruiken voor hun aandrijving. Radioactief plutonium zal voor de opwarming van helium moeten zorgen. Eens het proces van contractie en expansie op gang gebracht zal een zuiger bewogen worden door de geluidsgolven van het knallende helium.

Lees meer...

Agenda

zaterdag en zondag
24 en 25 september

Flaeijelfeesten
Oude- en Nieuwehorne
Lees meer...
zaterdag 29 otkober
Internationale stoomdag 2005
Rijnhal Arnhem
Lees meer...
9 tot en met 12 november
4e Keulse Echtdampf
Hallentreffen
Messe Köln

Tip : mei 2006Lees meer...Uw stoomketel laten keuren...

Voor het bekomen van een persbewijs, of voor algemeen advies en controle van uw eigen ketelontwerpen - best ook reeds tijdens de bouw - dient u zich te wenden tot één van de door het Samenwerkingsverband van Stoomgroepen aangeduide keurmeesters. Een lijst van adressen per regio alsook het correspondentie-adres van het Samenwerkingsverband kan hier gevonden worden.

Deze website is volledig opgebouwd volgens de W3C standaarden. Ze wordt het meest nauwkeurig weergegeven in de webbrowser Opera.

Gerelateerde paginas:
Gebruik, Updates, Gastenboek, Contact
_
_www.AllesOverStoom.nl