home |  volgende |Deze pagina's zijn niet bijgewerkt sinds 1999.
Normaal gezien is er geen probleem meer met DHCP in een eender welke hedendaagse Linux-distributie.
Linux, Pandora en DHCP

De Pandora-FAQ behandelt vrijwel alle vragen over Pandora.
Deze pagina's behandelen enkel die stappen die noodzakelijk zijn om met Linux toegang te krijgen tot de kabel.

Korte beschrijving
Als het snel moet gaan.

RedHat gebruikers: de site van Koen De Boeve toont je hoe je de netwerkkaart en DHCP instelt in de RedHat distributie.

S.u.S.E. gebruikers: de site van Hans Njefsky toont je net hetzelfde, maar dan voor S.u.S.E. gebruikers.

Lange beschrijving
Als snel gaan niet lukt...

Vanuit het standpunt van de computer is het kabelnetwerk van Telenet-Pandora niet meer dan één groot LAN.
Om toegang te krijgen tot Internet zijn er dan ook maar twee belangrijke factoren:

1. De netwerkkaart

 1. ISA: 3c509
  1. Non Plug-and-Play
   1. De driver als module
   2. De driver in de kernel
  2. Plug-and-Play
   1. isapnp
   2. De driver configureren
 2. PCI: 3c900
   1. De driver als module
   2. De driver in de kernel
 3. Werkt het?
  1. De kernel boot-messages
  2. /proc/modules (enkel als je modules gebruikt)
  3. /proc/interrupts
  4. /proc/ioports
 4. Nog niet?

2. DHCP

 1. Inleiding
 2. /etc/resolv.conf
 3. DHCP-clients en distributies
  1. RedHat 5.x
  2. RedHat 6.0 & consoorten (Mandrake)
  3. S.u.S.E.
  4. Slackware
  5. Debian
  6. Caldera
  7. FreeBSD
 4. Het werkt niet!
  1. Draait de DCHP-client?
  2. /var/log/messages
  3. Debug-mode
  4. De juiste netwerkkaart?
  5. Ten einde raad: tcpdump
 5. Het werkt nog altijd niet!
home |  volgende |