BEB -n

Belgische eenheid - nationaal

Entente Belge - nationale

Belgische Einheid - nationalOproep voor de eenheid der Belgen 

België is in gevaar  !

In 181 jaar is het ons land, ondanks twee wereldoorlogen, dankzij de solidariteit en de kracht van het werk van haar bevolking, gelukt om haar bevolking een levensstandaard te verzekeren, die tot de tien hoogsten in de wereld behoort. Vandaag wordt dat allemaal door een onsamenhangende politiek bedreigt.

Het land verzinkt onbewust in separatisme. Sinds de jaren '60 ontstaan er twee soorten nationalisme, die onvermijdelijk tot een breuk voeren. De verschillende gemeenschappen zouden ons elke keer weer verzoening en vooruitgang moeten bezorgen.

Maar wat zien we? Het tegendeel ! De geschillen woeden steeds heviger.

Nu wil een kleine minderheid het land verder in de afgrond doen vallen. . GENOEG DAARVAN !

Alle peilingen bevestigen het  : De meerderheid van de bevolking is voor de EENHEID VAN HET LAND . Ze wil dat het zijn KRACHT gebruikt voor het belangrijkste: de strijd tegen werkloosheid , armoede, onveiligheid, extremisme, enz …

Daarvoor moet men op verschillende manieren de zwijgende meerderheid van de bevolking, die in harmonie wil leven, de kans geven zich openlijk te uiten.

HET VOLK IS SOUVEREIN  !

Het moet zich op beslissende momenten, direct en duidelijk uitspreken, TEGEN de splitsing van het land en VOOR de wil om verder samen te leven.

GEEF HET WOORD AAN ONS VOLK !

Willen wij ons land verder laten zinken door de verrottingspolitiek en het gedrag van een minderheid waarin wij meegesleept worden , tegen de algemene wil van de bevolking in? Waar brengt dit ons naartoe?

Iedereen , NEDERLANDSTALIGEN, FRANSTALIGEN EN DUITSTALIGEN moet de onheilzame gevolgen van een eventuele splitsing afwegen. Het meest onrustverwekkende echter is natuurlijk het fatale inzetten van het algemene verarmingsproces waaraan niemand ontsnapt. Want de bewering dat elke regio apart meer succes zou boeken dan in NATIONAAL verband, is niet juist..

Wij willen voor onze JEUGD geen toekomst met werkloosheid, Armoede, of verhuis naar vreemde landen, BELGIE niet opsluiten in zijn gemeenschapstwisten. Dat is ons doel. Wij willen dat het meewerkt aan de verdere uitbouw van EUROPA, streeft naar VREDE, ontwikkeling van de DERDE WERELD. Wij willen bij de BELGEN de solidariteit bevorderen, de mensen dichter bij elkaar brengen en ervoor zorgen dat ze meer oog hebben voor het smeden van banden dan voor het verbreken ervan.

Dat is de enige TOEKOMST, naar waar streven het waard is.

Wat ons betreft staat, in naam van deze toekomst, ons besluit vast. Wij moeten ons inzetten om het onherstelbare te vermijden en ons land in andere banen te leiden, dan de dodelijke die het nu blindelings volgt.
BELGIE is meer waard dan het voortdurende geruzie. De BELGEN verdienen beter!

Los van spraakmakende, ideologische, religieuze en partij politieke leuzen, doen wij beroep op de BEWEGING voor
BELGISCHE Eenheid–nationaal.

Wij zijn een politieke partij . Niemand moet verloochenen wie hij is. Het gaat om het HAND IN HAND gaan van IEDEREEN, mannen und vrouwen, van alle generaties en standen, zonder onderscheid, NEDERLANDSTALIGEN, FRANSTALIGEN en DUITSTALIGEN, gelovigen en ongelovigen, in BROEDERLIJKE EEINDRACHT.

BELGIE is niet dood. Alleen in de geesten van zij die het dood willen. De zwijgende meerderheid van dit land de mogelijkheid geven, zich direct uit te spreken, en de dialoog tussen alle BELGEN weer op gang te brengen.

We zijn ons bewust van de risico's die we nemen.
De vijand van BELGIE, die cariere maakt in het separatisme, postjesjagers van het regionalisme, spaart ons niet van spot en geweld. Dit maakt ons niets uit! Mannen en vrouwen die nog geloven in een EENDRACHTIG ,JONG EN MODERN BELGIE samen te kunnen leven, verenig u.

Laat ons niet terug in het verleden keren, door het naar voor brengen van verouderde subnationalismen. Laat on in tegendeel aan een EENDRACHTIG ,JONG EN MODERN BELGIE, werken, met open geest voor EUROPA en WERELD .

Onze oproep is er een van HOOP.
De BELGEN, vooral de JEUGD , willen we terug vertouwen en hoop bieden.. Een zaak is nooit verloren, het is nooit te laat.

De geschiedenis is niet onomkeerbaar . Ze weerspiegelt de wil van de bevolking. Regionaliserung kan te verantwoorden zijn, , maar is het niet als men ons, zoals nu het geval is, tegen onze wil te ver, ja zelfs bijna tot aan de afgrond brengt

We weigeren om , door te zwijgen, een kapitulatiepolitiek nog langer te steunen. Laat ons onze krachten verenigen, om het BELGIE van morgen op te bouwen, en voor alle BELGEN een toekomst te bezorgen die ze waard zijn.,

Voor de organisatie

G. Cleyman

Nationaal voorzitter