BEB -n

Belgische eenheid - nationaal

Entente Belge - nationale

Belgische Einheid - nationalWelkom op onze Website B.E.B-n

België bestaat al zeer lang (tijd der Romeinen en vroeger), maar onze ONAFHANKELIJKHEID werd een voldongen feit in 1830. 180 jaar geleden besteeg Koning Leopold I de Belgische Troon en was hij de grondlegger van de Belgische Monarchie waaraan wij ten zeerste gehecht zijn.

 

Sinds 30 jaar, trachten anti Belgische extremisten ons land meer en meer te versnipperen teneinde hunne separatistische honger te stillen en het land in een onmetelijke afgrond te storten. Dit is de gulzigheid van huidige politiekers en de belangen van hun resppectievelijke partijen. Zij hebben de opkomst van het extremisme en de baantjesjagers bevoordeeld. Zij duwen het land steeds verder in de afgrond van het separatisme en naar een volledige breuk tussen noord en zuid. Daarom onze "OPROEP VOOR DE EENHEID DER BELGEN” op deze website.

Tijdens de laatste twee Wereldoorlogen, hebben alle Belgen zich als één man geschaard rond onze Nationale Driekleur, velen lieten hun leven voor onze vrijheid. Laten we hen dankbaar zijn en blijven gedenken. Het is hoog tijd dat alle Belgen broederlijk samen gaan om zich te verzetten tegen onze binnenlandse vijanden, want zij zijn gevaarlijk door hunne onderduimse kruiperijen.

OM DEZE REDENEN, hebben wij het nodig geacht om samen te komen voor het oprichten van een comité, met als doel de oprichting van een Nationale Belgische Partij, met als naam

BELGISCHE EENHEID - nationaal

ENTENTE BELGE - nationale

BELGISCHE EINHEIT - national

 In het kort: B.E.B-n

 Wij stellen vast dat de huidige politieke partijen geen rekening houden met de werkelijke noden van de Belgische bevolking.

Daarom onze oproep aan alle Belgen, de Eenheid van ons land te bewaren, en dit door middel van intense samenwerking in de strijd tegen het separatisme.

G Cleyman ,
Nationaal voorzitter.