BEB -n

Belgische eenheid - nationaal

Entente Belge - nationale

Belgische Einheid - nationalLid worden?

Vul onderstaand toetredingsformulier in en stort uw bijdrage.
Ons rekeningnummer: Iban  BE61 3630 7760 7417 op naam van BEB-nationaal
Vermeld als mededeling "Lidmaatschap + uw naam".

naam *

voornaam *

straat *

huisnummer *

gemeente *

postcode *

telefoon

gsm

e-mail *

beroep
geboortedatum geboorteplaats

Ik verklaar toe te treden tot B.E.B.-N Belgische Eenheid-nationaal als:
Kies een van de mogelijkheden aan.

Lid


€ 20.00
Jong lid (-25jaar ) € 15.00
Gepensioneerd € 15.00
     
     
   
Wij verbinden ons ertoe de gegevens die wij bekomen door het invullen van het formulier alleen te gebruiken voor het opmaken van onze ledenlijst, deze zullen in geen geval doorgegeven worden aan derden.
Het lidgeld is geldig tot 31 december van het burgerlijk jaar waarin de bijdrage werd gestort.
De lidkaart wordt u toegestuurd van zodra uw bijdrage op onze rekening is toegekomen.