banner

Behaag..Natuurlijk 2020 !

Ook dit jaar, en dit al voor de 26e keer pakt Natuurpunt uit met de Behaag..Natuurlijkactie. Natuurpunt wil hiermee het aanplanten van streekeigen hagen bevorderen. En we zijn hier niet alleen. Veertien Natuurpuntafdelingen ondersteunen de actie. Zo richten we ons tot de bevolking van meer dan 30 gemeenten in het westen van de provincie Antwerpen.

Het succes van de opeenvolgende campagnes heeft ongetwijfeld te maken met de vlotte samenwerking tussen de medewerkers van onze natuurvereniging, gemeentelijke groendiensten, milieudiensten en milieu-adviesraden in de Natuurpuntwerkgroep Behaag ... Natuurlijk.

Waarom streekeigen groen ?

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen.Iedereen kan zijn steentje bijdragen. U kan vanaf 1 september tot 31 oktober tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee.

Autochtoon plantsoen

Inheems of autochtoon ?
Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.

Autochtone struiken in de behaagactie ?
Lees verder...

Hoe bestellen ?

Klik hier voor het aanbod van haagplanten, klimplanten en fruitbomen en knotpoten.

Heel eenvoudig ! In het informatieblad of de website van uw gemeente vindt u een bestelformulier. Hierop duidt u aan welk(e) pakket(ten) u wenst. Dit formulier dient uiterlijk 31 oktober 2020 ingeleverd te worden op het gemeente- of districthuis. Let op: wijze van betaling en uiterste besteldatum zijn niet bij alle gemeenten hetzelfde. Klik hier voor specifieke info over de deelnemende gemeenten.

Wanneer afhalen ?

Op zaterdag 28 november 2020 (sommige gemeenten reeds vrijdag). Uw gemeentelijk infoblad vermeldt plaats en tijd. Klik hier voor specifieke info over de deelnemende gemeenten. Bij het afhalen ontvangt u van Natuurpunt een folder met plant- en snoeitips, afstandsregels en een beschrijving van het plantgoed.

Meer info

Natuurpunt: Luk Smets, tel. 0477 66 94 32 (geen bestellingen, die lopen via de gemeenten)
Veel gestelde vragen.
Folders met plantbeschrijvingen zijn te verkrijgen in de bibliotheek en op het gemeentehuis. Je kan ze ook afladen:

Behaagacties in andere regio's  

Natuurpunt Award voor 20 jaar Behaag..natuurlijk

award

Tijdens de Algemene vergadering van Natuurpunt op 29/3/2014 in Brussel kregen Luk en Erik, een Natuurpunt Award 2014, al blijk van waardering voor 20 jaar straffe werking voor Behaag...Natuurlijk.