banner

Een pleidooi voor streekeigen groen !

De behaagactie editie 2001 is sinds 24 november 2001 weer achter de rug. Al zes jaar lang werkt onze afdeling intens mee aan deze haagplantactie. En dit heeft zijn redenen. In een redelijk verstedelijkte omgeving – en zo kunnen we verscheidene gemeenten van onze afdeling toch wel noemen – vormen hagen, houtkanten en kleine bosjes vaak het voornaamste contact met de natuur. De tuinen vormen er een groen kraagje, dat echter in vele gevallen weinig natuurwaarde biedt, gezien de – vaak uitheemse - plantenkeuze voor deze hagen. Onze dieren voelen zich niet erg lekker in streekvreemde struiken en bomen die het grootste gedeelte van de tuinafscheidingen uitmaken.

Vandaar het grote belang dat de initiatiefnemers van de actie, Natuurpunt,  tot voor kort De Wielewaal, aan een haagplantactie hecht. De bewustmaking van de bevolking dat inheems groen enorme voordelen oplevert, is de educatieve meerwaarde die we aan de actie willen geven. Streekeigen groen is beter bestand tegen de grillen van ons klimaat. Het draagt doorheen de seizoenen een eigen kleedje: bloesems en pril lentegroen, uitbundig zomers lover, vruchten en subtiele kleurenpracht in de herfst, het grafisch spel van de winterse kale takken. Ook insecten, vogels en kleine zoogdieren voelen zich goed in deze variatie.

Om het ecologisch belang van de actie nog duidelijker te maken, nodigden we ecologisch landschapsarchitect en VELT-lid Geert Meysmans uit. Zowel in Boom als in Mortsel wist hij zijn toehoorders te boeien en beantwoordde hij de vaak concrete vragen van kandidaat-haagplanters.

Dat de bevolking onze bedoelingen begrepen heeft, bewijzen de resultaten. In de 18 deelnemende gemeenten, waaronder de Antwerpse districten Hoboken, Wilrijk en Berchem werden in totaal 3329 pakketten verkocht, tegenover 3110 in 2000, knotwilgpoten inbegrepen. Die deden het trouwens heel goed, 329 poten tegenover 267 in 2000. Als we de gemeenten bekijken die in 2001 met ondersteuning van onze afdeling aan de actie deelnamen, komen we op een totaal van 1614 pakketten, dit is een kleine achteruitgang van bijna 50 pakketten in de Antwerpse regio. Mortsel, Edegem en Kontich hadden bovendien een apart aanbod van gevelplanten: de resultaten hiervan zijn niet vervat in het totaal van de Antwerpse regio.

U vindt hierbij een tabel van de resultaten in de volledige regio.

Deze actie kon en kan enkel plaatsvinden dank zij de onbaatzuchtige inzet van tientallen veldwerkers: mensen die ten behoeve van de Behaagactie in de regio bomen helpen knotten en dit zijn heel vaak Natuurpunters van onze buurafdelingen. Ook personeelsleden van de gemeentelijke diensten en  Mina-raadsleden hebben – samen met vrijwilligers uit onze natuurvereniging – op de bedelingsdag letterlijk de handen uit de mouwen gestoken.Aan alle Natuurpunters die op de een of andere manier hun bijdrage hebben geleverd om de Behaagactie 2001 tot een goed einde te brengen en op die manier de natuur in onze regio een handje te helpen: HARTELIJK DANK ! Ook volgend jaar rekenen we allicht op uw inzet.

Ria Thys

 

 

 

 

 

1  Houtkant
2  Houtkant natte gronden
3  Geschoren doornloze haag
4  Doornhaag
5  Bloesem- en bessenhaag
6  Veldesdoornhaag
7  Haagbeukenhaag
8  Meidoornhaag
9  Beukenhaag
10 Vogelbosje
11 Knotwilgpoot

 

Gemeente

Totaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Hemiksem

117

2

10

4

 

4

2

17

13

43

17

5

Schelle

200

1

5

7

3

72

14

14

13

34

15

22

Boom

124

 

 

16

 

 

 

30

 

45

1

32

Rumst

202

7

3

4

 

9

3

23

17

89

9

38

Antwerpen

115

11

2

5

10

18

2

6

4

33

20

4

Aartselaar

138

5

8

2

2

12

 

33

17

42

6

11

Boechout

314

10

2

20

8

75

6

37

8

108

13

27

Edegem

183

15

13

14

23

44

2

34

3

23

8

4

Hove

118

4

3

3

7

6

2

9

1

56

15

12

Kontich

363

9

24

16

12

26

7

45

11

126

17

70

Lint

219

3

5

2

9

15

11

97

2

54

6

15

Mortsel

164

2

1

14

12

15

1

29

5

70

11

4

Bornem

311

21

14

13

8

43

1

76

19

65

17

34

Puurs

390

10

6

17

5

32

4

93

7

176

5

35

Sint-Amands

213

 

 

 

2

3

10

145

2

46

4

1

Willebroek

158

 

 

5

1

6

1

23

5

98

4

15

Totaal

3329

100

96

142

102

380

66

711

127

1108

168

329