banner

Behaag Natuurlijk ... scoort opnieuw

Het succes van Behaag...Natuurlijk blijft aanhouden. Niet minder dan 3.368 haagpakketten, 470 knotwilgpoten en 1164 klimplanten werden aan de man of beter in de tuin gebracht. Natuurpunt Antwerpen-Noord en de stad Antwerpen haakten af. De districten Hoboken en Wilrijk namen de fakkel echter over in onze regio. Natuurpunt Schijnvallei wist Wijnegem en Borsbeek te motiveren om deel te nemen. Zo werd de actie gevoerd in 22 gemeenten en districten en ondersteund door 7 Natuurpuntafdelingen.De actie betekent ook financieel een belangrijke ondersteuning voor de Natuurpuntafdelingen, daar de beperkte winstmarge integraal naar hun werking gaat. Deze keert dus weer naar de gemeenschap via de aangeboden service of natuuraankoopprojecten. De verkoop van knotwilgpoten is een extra financiële opsteker voor onze natuurbeheerders. Die worden immers uit eigen oogst geleverd.De prima resultaten van de opeenvolgende Behaag…Natuurlijkcampagnes tonen duidelijk aan dat streekeigen hagen opnieuw aanvaard zijn als een prima natuurlijk alternatief voor steriele coniferenhagen, die decennialang steevast een onderdeel waren van zowat alle Vlaamse tuinen.

Met de campagne Behaag…Natuurlijk realiseert Natuurpunt alvast één van de doelstellingen van de vereniging: de herwaardering van kleinschalige natuur, zoals hagen, houtkanten en knotbomen.

We danken de tientallen vrijwilligers en gemeentebeambten die zich samen voor deze actie hebben ingezet. De campagne is voor Natuurpunt een prima middel om blijvende contacten te leggen met actieve en enthousiaste medewerkers van de verschillende gemeentelijke Mina-raden, Milieu- en Groendiensten van de gemeenten.