banner

Behaag natuurlijk 2004 : De resultaten!

Zoals onderstaande grafiek laat zien, kende onze actie dit jaar een beperkte teruggang, maar het succes van Behaag...natuurlijk blijft toch duren. 3071 haagpakketten werden aan de man of vrouw gebracht, wat een daling is van 10 % ten opzichte van vorig jaar. De knotwilgpoten vielen met 35 % terug tot 308. Daar zal de verhoogde prijs wel iets mee te maken hebben. De werkgroep heeft reeds het voornemen geopperd volgend jaar terug slechts 1,50 euro te vragen. De klimplanten kenden de grootste terugval: 478 of minder dan de helft van vorig jaar. Dit laatste is uiteraard volledig terug te brengen tot onze beslissing om de niet-streekeigen, maar populaire soorten te weren. We zullen er ons over moeten beraden of we niet beter terugkeren naar onze kerndoelstelling: promotie van streekeigen groen ter bevordering van de leefwereld van flora en fauna.De actie betekent financieel een belangrijke ondersteuning voor de Natuurpuntafdelingen, daar de beperkte winstmarge integraal naar hun werking gaat. Deze keert dus weer naar de gemeenschap via de aangeboden service of natuuraankoopprojecten. De verkoop van knotwilgpoten is een extra financiële opsteker voor onze natuurbeheerders. Die worden immers uit eigen oogst geleverd.De prima resultaten van de opeenvolgende Behaag…natuurlijkcampagnes tonen duidelijk aan dat streekeigen hagen opnieuw aanvaard zijn als een prima natuurlijk alternatief voor steriele coniferenhagen, die decennialang steevast een onderdeel waren van zowat alle Vlaamse tuinen.Met de campagne Behaag…natuurlijk realiseert Natuurpunt alvast één van de doelstellingen van de vereniging: de herwaardering van kleinschalige natuur, zoals hagen, houtkanten en knotbomen.We danken de tientallen vrijwilligers en gemeentebeambten die zich samen voor deze actie hebben ingezet. De campagne is voor Natuurpunt een prima middel om blijvende contacten te leggen met actieve en enthousiaste medewerkers van de verschillende gemeentelijke Mina-raden, Milieu- en Groendiensten van de gemeenten.