banner

Behaag natuurlijk 2005 : De resultaten!

Onze actie kende dit jaar een beperkte teruggang, maar het succes van Behaag...natuurlijk blijft toch duren. 2814 haagpakketten werden aan de man of vrouw gebracht. De knotwilgpoten vielen terug tot 286. De klimplanten kenden de grootste terugval: 331. In totaal werden ruim 66500 plantjes verkocht.Al loopt de verkoop wat terug, de belangstelling zeker niet. Bijna alle deelnemende gemeenten beschouwen de actie als een constructief onderdeel van hun groenbeleid. Dit jaar nam ook Wuustwezel deel als afnemer van Wommelgem. Dit was voor die gemeente een proef. De plaatselijke Natuurpuntafdelingen willen dit verder promoten bij de buurgemeenten van Wuustwezel. Zo krijgen we stilaan een gebiedsdekkende actie van Klein-Brabant tot de Nederlandse grens.De actie betekent financieel een belangrijke ondersteuning voor de Natuurpuntafdelingen, daar de beperkte winstmarge integraal naar hun werking gaat. Deze keert dus weer naar de gemeenschap via de aangeboden service of natuuraankoopprojecten.

De verkoop van knotwilgpoten is een extra financiële opsteker voor onze natuurbeheerders. Die worden immers uit eigen oogst geleverd.