Ruimte voor Innerlijke Vrede vzw
Attitudinal Healing België

Heling van je Innerlijke Houding, of Attitudinal Healing, gaat ervan uit dat, niet feiten of situaties in ons leven bepalen hoe we ons voelen, maar onze eigen houding ertegenover. Concreet betekent dit dat we altijd, in elke situatie, hoe moeilijk deze ook is, als we dat willen, een keuze kunnen maken om er liefdevol mee om te gaan, liefdevol voor onszelf Ún voor anderen. Uiteraard is dit een leerproces dat verloopt met vallen en opstaan, en ook hierin kunnen we leren om met dit "vallen" liefdevol om te gaan.

In onze groepen werken wij met 12 principes en met enkele richtlijnen of spelregels om het groepsproces te versoepelen. Wanneer je leert om deze principes dag-dagelijks in je leven toe te passen, gebeurt het heel dikwijls dat je innerlijke vrede, de kwaliteit van je leven, je levensvreugde en dikwijls ook je gezondheid sterk toenemen.

Ruimte voor Innerlijke Vrede is opgericht in 1990, in navolging van het allereerste Center for Attitudinal Healing in Sausalito (San Francisco), opgericht door Dr. Gerald Jampolsky in 1975. In (twee)wekelijkse bijeenkomsten delen we aan elkaar hoe we ons voelen Ún hoe wijzelf deze principes toepassen in ons leven, of welke moeilijkheden we daarbij ondervinden. Deze groepen zijn verspreid over gans Vlaanderen.

Met onze Belgische organisatie hebben we wereldwijde contacten, niet alleen met Nederland en het Centrum in Sausalito, maar ook met alle andere centra via het "Network for Attitudinal Healing", dat wereldwijd alle centra met elkaar verenigt. Op dit moment zijn er nu meer dan 130 onafhankelijke Centra for Attitudinal Healing in 24 landen.


Algemene informatie:
Ruimte voor Innerlijke Vrede vzw
Victor Nelisstraat 16, 2900 Schoten
03 / 658 82 87, of mail naar Ruimte voor Innerlijke Vrede vzw