:::MENU:::       
Home
Onze Geschiedenis
Doel v/h bedrijf
Bedrijfsvoering
Donors

TE KOOP :
Koeien
Stieren
Embryo's

Contacteer ons

 :::INTERACTIEF:::

Gastenboek
Forum     
      :::LINKS :::
    

  vee.be
 vrv.be
  belgimex.be
  linalux.be
  hbbbb.be
landbouwleven.be


 


 

 

 

       
Voorgeschiedenis . : van melkvee naar Belgisch witblauw

Ons bedrijf is ontstaan uit het roodbont melkveebedrijf van de ouders van Karen (15/2/1965). Ik (Raf, 28/5/61) studeerde in 1985 af als dierenarts. In datzelfde jaar huwden we en begonnen we een zelfstandige landelijke praktijk als dierenarts, overwegend rundvee. We vestigden ons op het ouderlijk bedrijf van Karen. In 1989 kochten we onze eerste Belgisch Blauwe ET-donorkoe: Elise de Trop, afkomstig van het bedrijf van de bekende BWB-fokkers de Dobbeleer in Pepingen. Vrij snel volgden Hivernale de la Frontière en enkele andere topkoeien (waaronder Gracieuse) en begonnen we met spoelen. De embryo's werden overgeplant in de minder goede melkkoeien en in jonge Holsteinvaarzen. Onze ET-dierenarts is Peter De Swaef, ET team Bel 09, (vee.be) waarmee we nu al méér dan 20 jaar zeer nauw samenwerken.

In 1996 nam Karen het bedrijf van haar ouders dan volledig over. Het melkquotum en het melkvee werden verkocht en het bedrijf werd nu volledig geheroriënteerd naar een BWB fokbedrijf. Door jaarlijkse aankoop van enkele BWB-elitedieren en door veelvuldig gebruik van embryotransplantatie werd op korte tijd een raszuivere veestapel van hoge genetische waarde opgebouwd.


Ons bedrijf Vandaag . : "Van de Wildebeek"

Vandaag is onze boerderij "Van de Wildebeek" 30 hectare groot:
- 20 hectare grasland
- 5 hectare gas/klaver
- 5 hectaren spelt, jaarrotatie met mais

een kudde van 100 dieren:
- 45 geregistreerde raszuivere Belgisch WitBlauwen
- 55 BWB ontvangsters

- 40 kalvingen

___________________________________________________________


    


tel: 0032 53 66 82 26 I raf.bombeek@pandora.be I go.to/vandewildebeek DESIGN BY BRAM BOMBEEK