De website is verplaatst naar www.deafbeachvolley.be