Zangavond rond priester Adolf Daens.

Belhamel, Staf Deneve en Jan Janssens (volkszanger uit Dendermonde) bespreken de zangstukjes van de avond.

 

 

Voor een kort fragment uit het eerste volkslied der Christene Volkspartij, klik HIER.


25 personen lieten die avond hun TV ongemoeid en zakten af naar de Schijnparklaan voor een avond met zang en voordracht rond het Daensisme.

Belhamel leest voor uit geschriften van en over Adolf Daens, terwijl onze twee muzikanten liederen uit die periode van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd ten beste geven.

Wie hieronder op de laatste foto Belgische kleuren meent te ontwaren, heeft een woordje uitleg nodig: Deze Brabantse vlag bestond lang voor 1830 en speelde een rol in de slag om Turnhout, tijdens de Brabantse Omwenteling (1789) gevoerd door officier Van Gansen, de latere leider van de Boerenkrijg (1798). Deze Brabantse kleuren zullen later door de 'Belgen' worden ingepikt.  

Voor een authentiek weversliedje uit Dendermonde KLIK HIER.

25/02/07