We tonen u hier onze aprilgrap die einde maart 1999 in het reclameblad 'Belleman' verscheen.

Informatie voor een beter begrip van deze 10 jaar oude aprilgrap:

Rond die tijd was er behoorlijk wat heibel geweest rond lichtzinnige kappingen van laanbomen. In een poging om het ongenoegen bij de bevolking enigszins te kanaliseren werd een "boomkapprotocol" boven de doopvont gehouden.
Tevens wordt in deze grap de draak gestoken met de vele verkwiste miljoenen die het bestuur besteedde aan ontwerpen en maquettes van projecten die nooit zouden uitgevoerd worden. (heraanleg marktplein en zwembad de Zeurt b.v.)
Ook was vastgesteld dat gemeentevoertuigen tot buiten de gemeentegrenzen brandhout vervoerden en bij particulieren afleverden. Volgens de bevoegde schepen een normale geplogenheid. In Schoten bestaat er een beurtrol voor gratis houtleveringen.

aprilgrap 99

Bij een andere gelegenheid brachten we dan weer grote kruisen aan op de bedreigde bomen, nee, niet met agressieve verf maar met een voor kalkminnende beuken gunstig zeewierpreparaat.

actie kruis

 

Om dit hoofdstuk af te sluiten graag nog enkele kiekjes van de overzijde van de Churchilllaan: het hofke De Bruyn.

Zo was het:

vroeger

en zo is het geworden:

zo nu

En de gekheid ten top:

Op het domeintje van Villa Ullens (waar dus een nieuwe appartementsblok wordt goedgekeurd) moeten de bomen blijven staan die de omringende hoogbouw aan het gezicht onttrekken...(!)
Jaja, stilletjes aan beginnen onze bestuurders wel te snappen dat Schoten niet verder mag verstedelijkt worden. Maar een gedurfd ruimtelijk beleid op poten zetten om het tij definitief te keren, da's voorlopig nog teveel gevraagd.
Laat ons hopen dat een volgend bestuur iets zorgvuldiger met de ruimtelijke ordening zal omspringen!

Onze partij VLOTT zal naar best vermogen blijven ijveren voor een leefbaarder Schoten en zeker niet doen zoals de partij Groen!, die een dergelijk milieuvijandig project zonder enige commentaar mee goedkeurde in de gemeenteraad van 15 december 2005. Zo diep hopen we nooit te vallen met onze partij.

Voor verslag GECORO 23 januari 2006

Voor swf-filmpje INFOVERGADERING OMWONENDEN

terug