GECORO 23 JANUARI 2006

De publieke tribune zit afgeladen vol met verbolgen burgers uit de omgeving van het met appartementsbouw bedreigde domeintje Villa Ullens.
Dit onderwerp staat als nr.1 op de agenda. Een dame uit de buurt en onze nr. 32 vragen het woord. Zij klagen allebei de wel erg 'aparte' manier van informatie geven aan, zodat iedereen die de verkoopsbepalingen niet aan een grondig onderzoek had onderworpen zich nu in het ootje genomen voelt door de ronduit misleidende informatie van ons schepencollege.

Zoals we stilaan gewoon geworden zijn in Schoten konden de vragenstellers onverrichter zake afdruipen. Voorrang werd gegeven aan de voorstelling en bespreking van nieuwe projecten. Agendapunt 1 werd overgeslagen.

kruispad

Het publiek heeft maar weinig kunnen meedragen van die uitgebreide informatie.
De sprekers zaten met de rug naar het publiek en het projectiescherm stond veel te laag voor de achterste rijen en de tribune.

Het project Kruispad/havenplein werd op het projectiescherm steevast 'project canal site' genoemd. Staat sjieker en vergult de pil van nieuwe hoogbouw die zich ook daar aandient?

Het 'canal site' project bevat enkele bakens (term die we ook al tegenkwamen in het onzalige bpa stort en omgeving)... en maar rond de pot draaien i.p.v. van meteen te zeggen dat het om twee blokken van 8 verdiepingen gaat. Een 'spuiter' in de tribune stelde half luid voor er maar meteen ne vuurtoren neer te zetten.

ERIK

De zitting wordt geleid door architect Erik Block, voorzitter Gecoro.
Samen met een ambtenaar en enkele personen uit de privé geven zij uitleg bij de voorliggende plannen.

Om practische(?) redenen werd de agenda niet gevolgd, zodat de talrijk opgekomen buurtbewoners van villa Ullens meer dan 2 uur gewacht hebben op een antwoord dat niet zou komen. Volgende zitting nieuwe poging, beste mensen.

omar D
Commissieleden, waarnemers en voordrachtgevers presteren voortreffelijk, alleen jammer dat niemand het nodig acht enige aandacht te schenken aan de verzuchtingen van het talrijk opgekomen publiek.
sas

Als tweede puntje had onze medewerker ook nog de lichtzinnige manier van bezwaren verwerpen aangegeklaagd bij het bpa stort en omgeving. Hij dankte de commissie voor de gedegen adviezen en riep het bestuur op om er beter rekening mee te houden.
Eerlijk gezegd, wij maken ons geen illusies met de huidige ploeg politici aan de macht.

Uiteraard dient de schepen van ruimtelijke ordening (als waarneemster aanwezig) regelmatig tussenbeide te komen om de vergadering in 'goede'(?) banen te leiden.

ELS

Volgende zitting op 15 februari.

DIRK
Op de gang wordt Groen!-fractievoorzitter Dirk Gadeyne nog aan de tand gevoeld door verontruste en verontwaardigde burgers uit de omgeving van Villa Ullens.
terug