....dus naarmate dat er algemene vergaderingen of belangrijke raden van bestuur hebben plaatsgevonden, zullen onze vertegenwoordigers - en ik zal dat samen met de secretaris ook opvolgen - op een gestructureerde manier, dat wil zeggen: geagendeerd als afzonderlijk punt ook feedback geven aan de gemeenteraad zoals we dat enkele zittingen geleden hebben beslist....