speelboot

Dat onze vlotte Belhamel Albert Leenaerts ook een hardnekkig raadslid was, zullen we bewijzen aan de hand van zijn tussenkomsten in de gemeenteraad betreffende het Kasteelpark van Schoten.

Vanaf zijn intrede in de gemeenteraad op 9/1/95 heeft hij getracht om van ons Kasteelpark een attractieve en recreatieve topper te maken. Verschillende pijnpunten werden door hem vanuit de oppositie aangeklaagd (zie GR 29/6/95 blzn 646-7 over "De onprettige toestand van het Park van Schoten." en GR 28/9/95 blzn 858-891 de "Parkwalk II".)

Sommige voorstellen vielen in dovemansoren, andere werden dan weer gedeeltelijk ter harte genomen zoals de wandelwegen, de monumentale inkompoort (GR 25/3/99 blz 292) het Voorplein en de Speeltuin.

Enkele voorstellen werden grondig aangepakt, zoals de Valkentoren en de Chalets van Atletiek en Voetbal. Die Speeltuin bvb. heeft ons heel wat moeite gekost. Maar toen Belhamel in de GR van 28/9/2000 blz 1265 pleitte voor speelcombinaties rond een bepaald thema (een fantasieboot) "denk aan een half-vergane klipper zoals (denk ik) te zien was in de speeltuin van Sluis", toen antwoordde schepen Nico Vissers: "...De suggestie van raadslid Leenaerts wordt overgemaakt."

En voila, Belhamel's tussenkomsten wierpen toch maar weer hun vruchten af. De dagen der oude verkommerde en onveilige speeltuigen waren geteld. Nu hebben we onze fiere boot (zie foto bovenaan).

Alleen, de toegang langs de Riddershoeve loopt nog altijd onder water. Dat kan toch zo moeilijk niet zijn om dat regenwater af te voeren!?
plas