Acta Diurna
A
C
T
A

Mythologie

De Schepping

* Het ontstaan van de mensen

VerhalenMythologie


Dit onderdeel kon uiteraard niet ontbreken, omdat de mythologie nu eenmaal een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de Klassieke cultuur. Ik moet wel toegeven dat ik de verhalen schaamteloos heb gepikt uit een boek, met name uit 'Mythen en sagen van de Griekse wereld' van Dr. Sophie Ramondt. Als ze dit ooit leest, hoop ik dat ze het me vergeeft. Ik vind het gewoon een goed boek...