Acta Diurna
A
C
T
A

Opgravingen

  Cleopatra
 uit ĎDe Morgení
 van 04/11/1996

Paleis van Cleopatra werd mogelijk ontdekt

Archeologen melden dubbelvondst van paleis en vuurtoren in de haven van AlexandriŽ


Franse en Britse zee-archeologen die met steun van de Egyptische regering onderzoek verrichtten in de haven van de stad AlexandriŽ, zijn ervan overtuigd dat ze een spectaculaire dubbelvondst hebben gedaan. ze hebben naar eigen zeggen niet alleen overblijfselen gevonden van de wereldberoemde vuurtoren van AlexandriŽ, maar ook van het in Hellenistische stijl gebouwde paleiscomplex van koningin Cleopatra. Ze koesteren ook hoop dat ze binnenkort zullen te weten komen waar de koningin begraven ligt, ťn zelfs waar Alexander de Grote zijn laatste rustplaats heeft gevonden.

De Vuurtoren van Pharos wordt beschouwd als een van de zeven wereldwonderen uit de Oudheid. Het Frans-Britse team dat in de haven van AlexandriŽ aan het werk is, vermoedt al geruime tijd dat de kolossale stenen blokken die ze in het water aantroffen, deel hebben uitgemaakt van de vuurtoren, die 600 jaar geleden in zee stortte als gevolg van een reeks aardbevingen. Ook waarnemers zijn er van overtuigd dat de onderzoekers het wel eens bij het rechte eind zouden kunnen hebben. De vuurtoren werd rond 300 voor Christus gebouwd op vraag van koning Ptolemaeus I, een medestander van Alexander de Grote die de stad AlexandriŽ 31 jaar eerder had gesticht. Hij gold als een sterk staaltje van technische kunde. Met spiegels werd handelsschepen de weg gewezen naar de haven van de stad, en wellicht werd Ďs nachts gebruik gemaakt van een verlichtingssysteem waarbij een vuur werd uitvergroot door middel van een lens.

Volgens The Sunday Times, die het nieuws gisteren (i.e. 3/11/96) als eerste uitbracht, zal de vondst zeker de druk op de Egyptische regering doen toenemen om de vuurtoren te reconstrueren. Alleen moeten er dan nog meer vondsten worden gedaan opdat kan worden uitgemaakt hoe de vuurtoren er in werkelijkheid moet hebben uitgezien. Op de laatste afbeeldingen die van de vuurtoren werden gemaakt toen hij er nog stond, wordt hij immers eerder afgebeeld ďals een middeleeuwse kerk dan als een Grieks-Egyptische vuurtorenĒ. Meer twijfel bestaat er momenteel nog over de bewering van de archeologen dat ze op een andere plaats in de haven de overblijfselen hebben gevonden van het paleis van Cleopatra. Deze koningin, de laatste heerser van de Macedonische dynastie van de PtolemeeŽrs, regeerde vanaf 51 voor Christus. Omdat de Grieken op dat ogenblik al 300 jaar over het land hadden geregeerd, vermoedt men dat haar paleis er ongeveer moet hebben uitgezien als het Parthenon in Athene, hoewel in de decoratie Egyptische motieven waren verwerkt. Haar paleis stond bekend als het Timoniom.

Gisteren voegde het persagentschap DPA er aan toe dat ook de resten werden ontdekt van het paleis en heiligdom van Marcus Antonius, van de koninklijke galeihaven en van de tempel van Poseidon. Als ze binnenkort ook de graftombe van Cleopatra kunnen vinden, zo maken de archeologen zich sterk, dan vinden ze misschien meteen ook het graf van Alexander de Grote, die in BabyloniŽ overleed maar wiens lijk later naar Egypte zou zijn overgebracht. Naar zijn graf wordt al heel lang gezocht. De Griekse archeologe Leana Souvaltzi beweerde een tijd geleden stellig dat ze het had gevonden in de oase van Siwa in het westen van Egypte, maar weinigen hechtten geloof aan haar verhaal. Toevallig werd gisteren bekend dat een groep Macedonische archeologen van hun kant vermoeden dat het graf ligt bij het dorp Valandovo in het zuidoosten van het land. Ze hebben daar helmen, uitrusting en andere spullen ontdekt die lijken op de vondsten in het graf van Alexanders vader Philip. Volgens hun theorie was een karavaan met het lijk van Alexander op weg naar de toenmalige hoofdstad Pela. Maar doordat het konvooi in noodweer terechtkwam, zouden de begeleiders hun koning bij Valandovo hebben moeten begraven. De onderzoekers in AlexandriŽ baseren zich op geschreven bronnen waarin staat dat Alexander werd begraven vlakbij de graven van de Ptolemeeers, dus bij het graf van Cleopatra.


uit ĎDe Morgení van 04/11/1996