Acta Diurna
A
C
T
A

Opgravingen

 
Uit 'De Morgen' van 20/09/2003

Archeologen vinden mausoleum keizer Hadrianus

Archeologen hebben in het oosten van Servië het mausoleum gevonden van de derde-eeuwse Romeinse soldatenkeizer Caius Valens Hostilianus Messius Quintus, kortweg Hostilianus. De leider van het archeologenteam, Milomir Korac, noemde de vondst van wereldbetekenis. Hostilianus, zoon van keizer Dedus, regeerde amper een jaar: in 251 na Christus stierf hij aan de pest in het toenmalige Romeinse bolwerk Viminatium, het huidige Kostolac. De keizer werd buiten de stadsmuren gecremeerd en zijn as in een mausoleum begraven. Bij de onlangs beëindigde opgravingen werd een monumentaal graf van 20 bij 20 meter met verbrande kunstvoorwerpen ontdekt. Korac is ervan overtuigd dat het enkel om een keizersgraf gaat. Om zijn these hard te maken, worden de gevonden hottesten voor dna-onderzoek naar Australië gestuurd. Mocht uit genetisch onderzoek blijken dat de dode aan de pest is overleden, staat nagenoeg onomstotelijk vast dat het gevonden graf dat van Hostilianus is.