Acta Diurna
A
C
T
A

Opgravingen

De Morgen, 12/11/04"Geboortehuis" Hercules ontdekt

 

Griekse archeologen zijn ervan overtuigd in Thebe het 'geboortehuis' van de held Hercules te hebben ontdekt. De Griekse pers heeft het dan ook over een 'sensationele' oudheidkundige vondst.

In het centrum van de stad in centraal Griekenland, die ooit met Athene en Sparta wedijverde, legden de archeologen de fundamenten bloot van een woning die in de antieke tijd gold als de 'geboorteplaats' van de grootste held uit de Griekse mythologie. In dat heiligdom zochten de mensen destijds een orakel op om meer over hun toekomst en/of problemen te weten te komen. De fundamenten werden opgespit op een ongeveer 335 vierkante meter groot stuk privé-grond.

In één klap kwamen ook de fundamenten bloot te liggen van een tweede, direct met het 'Herculeshuis' verbonden tempel. Die was aan de zonnegod Apollo gewijd. Deze olympische godheid stond niet alleen voor schoonheid en ratio, maar ook voor recht, orde en vrede. Anders dan in Delphi, waar het orakel onder invloed van verdovende middelen in een trance sprak, maakte dat in Thebe gebruik van as van hout en andere offergaves.

Volgens archeoloog Vassilios Aravantinos bewijzen de gevonden artefacten dat het om het Apollo-orakel gaat waarover de in de tweede eeuw na Christus levende schrijver Pausanias het had in zijn beschrijving van een bezoek aan Thebe. (Belga)