Acta Diurna
A
C
T
A

Opgravingen

De Morgen, 26/11/04
Thea SwierstraRomeinse crematiegraven ontdekt in Brugge

 

Archeologen hebben in Brugge de afgelopen weken vondsten gedaan uit de Romeinse tijd, de bronstijd en de Middeleeuwen. Ze deden de ontdekking op een terrein tussen de Zandstraat en de Gistelsesteenweg in Sint-Andries, waar een nieuwe verkaveling komt. In de Romeinse tijd verbond die plek Brugge met Oudenburg.

Op het terrein zijn nu onder andere een grondplan van een houten gebouw en een Romeins grafveld uit de eerste tot de derde eeuw na Christus teruggevonden. Het veld omvat een zevental graven die bestaan uit kuilen met verbrande resten van houtskool, beenderen en potten. Destijds was het in de regio de gewoonte om doden te cremeren in plaats van te begraven. Begraven in tombes is iets van de laat-Romeinse tijd.

Hoewel het meeste in het graf dus verbrand is, valt er volgens archeoloog Bieke Hillewaert nog genoeg te onderzoeken. "Als je zo'n graf opgraaft, zie je een zwart vierkant dat zich heel goed aftekent in de grond. Je ziet het zwart van de houtskool en het wit van de beenderen. Uit de botten kunnen we bovendien nog het geslacht en de leeftijd opmaken van de overledene."

Bij een van de graven is ook een nisje aangetroffen voor grafgiften. De Romeinen gaven overledenen vaak spullen mee die te maken hadden met eten en drinken. Die waren bedoeld voor de reis naar het hiernamaals. In de nis die nu gevonden is, bevond zich een potje waar vermoedelijk drank in heeft gezeten. Volgens Hillewaert is het waarschijnlijk maar de helft van de giften die de dode ooit heeft meegekregen. "Misschien hebben nabestaanden er ook een stuk vlees bijgezet. Maar in zandgrond die afwisselend nat en droog is, blijft zoiets niet bewaard." Mogelijk duiken er nog meer spullen op als ook de andere graven nader onderzocht worden.

Het gebied was al eerder in gebruik als begraafplaats. Dat blijkt uit sporen van oudere tijden. Het oudst aangetroffen spoor dat de afgelopen weken gevonden is, is dat van een cirkelvormige opgevulde gracht. Waarschijnlijk is die het restant van een grafmonument uit de bronstijd, zo'n tweeduizend jaar voor de huidige jaartelling. Eerder vonden archeologen al gelijkaardige grachten op de hoek van de expresweg en de Gistelsesteenweg, en ook aan de overkant van die straat. Vermoedelijk bevond zich in het gebied tijdens de bronstijd een grafveld met meerdere grafheuvels. Van die heuvels is door erosie niets meer overgebleven.

De derde en laatste vondst is een waterput en enkele greppeltjes uit de Merovingische periode (zesde-zevende eeuw). Die is nog niet nader onderzocht. Ook uit deze vroeg-middeleeuwse tijd zijn er in de omgeving de voorbije jaren al vaker belangrijke vondsten gedaan.

De vondsten bevestigen nog maar eens de rijkdom van het bodemarchief in dit gebied. Dat maakt deel uit van een uitgestrekte zone van Brugge tot Oudenburg via Jabbeke, waar zich een zeer sterke concentratie van archeologisch waardevolle materialen bevindt. Er zijn sporen terug te vinden van de prehistorie tot de Karolingische tijd (achtste-negende eeuw). Het gaat dan bijvoorbeeld om grafheuvels uit de bronstijd, vroeg-middeleeuwse nederzettingen en Romeinse boerderijen. Toch is er al veel verloren gegaan, omdat het gebied sterk bebouwd is. Voor archeologen blijven alleen nog restjes over. Hillewaert: "Daarom zijn we al blij als we een stukje van de puzzel kunnen achterhalen."

De vondsten die nu gedaan zijn, worden geïnventariseerd. Als er de komende dagen nog iets moois uit de grond tevoorschijn komt, gaat dat mogelijk naar het archeologisch museum in Brugge. "Maar het onderwerp komt daar al ruim aan bod", weet Hillewaert. De vondsten maken meer kans om in een boek terecht te komen. "We zullen als archeologenvereniging ooit nog wel eens een publicatie uitgeven over het gebied en de vondsten", denkt Hillewaert.