Acta Diurna
A
C
T
A

Opgravingen

De Standaard, 21/04/04Egyptologen ontdekken ,,tweede Steen van Rosetta"

BRUSSEL - Een team van Duitse en Egyptische archeologen is in de Nijldelta op een ,,opmerkelijke'' steen gestoten. Hij is 2.200 jaren oud en bevat een inscriptie in drie verschillende geschreven talen. Nu al wordt over een tweede Steen van Rosetta gesproken. Christian Tietze, Egyptoloog aan de Universiteit van Potsdam, noemt de vondst ,,de belangrijkste in Egypte in de jongste 120 jaar''.

Het gaat om een grijze granieten steen van 99 centimeter hoog en 84 centimeter breed. Hij werd geheel toevallig gevonden aan de archeologische site van de ruïne van de stad Bubastis, ooit een belangrijk godsdienstig en politiek centrum op 90 kilometer van het hedendaagse Cairo.

De tekst op de steen is een koninklijk decreet. De tekst is in drie talen geschreven: Oud-Grieks, demotisch schrift en hiërogliefen. Hij vermeldt koning Ptolemeus III en de datum 238 voor Christus. ,,Het decreet gaat over een hervorming van de oude Egyptische kalender die er pas zowat 250 jaar later, onder Julius Caesar, daadwerkelijk zou komen'', zegt Tietze. De tekst bestaat uit 67 lijnen Grieks en 24 lijnen demotisch schrift. In hiërogliefenschrift wordt de hervorming van de kalender geschetst en wordt Ptolemeus geëerd omdat hij graan van Syrië en Cyprus naar het oude Egypte bracht en daardoor de hongersnood verlichtte.

De steen wordt een tweede Steen van Rosetta genoemd. In 1799 werd op de site Rosetta, nu El Rashid, een soortgelijke steen aangetroffen met inscripties in het Grieks en demotisch, alsook hiërogliefen. De steen leidde tot de ontcijfering in 1822 door Jean-François Champollion van de oude Egyptische taal. De Steen Van Rosetta bevindt zich sinds 1822 in het British Museum.