Acta Diurna
A
C
T
A

Boeken

  VerhalenBoekenRandall Lesaffer - Politicus en pleiter. Cicero in turbulent Rome

Davidsfonds, Leuven, 199 p., 19.95 euro

Cicero's leven valt samen met een chaotische tijd vol coups, burgeroorlog, politieke moorden, standentwisten, corruptie, populisme en al wat daar verder bij hoort. Het heeft hem zijn kop gekost maar het leverde hem eerst zijn blijvende moments de gloire op. Het onderwerp komt in Tacitus' gesprek van hierboven aan bod: "Cicero was een groot redenaar in een gevaarlijke tijd. Crisis en spanning zijn ideaal voor de bloei van de kunst van het wel spreken; rust, orde en een eenmansstaat werken verdovend."
Is het verhaal van Romes crisiseeuw meer dan dat van een wereldrijk met een waterhoofd in zware politieke troebelen? Waarom zou je van dat ingewikkelde verhaal als niet-historicus kennis moeten nemen? Mogelijk antwoord: omdat het een politieke thriller met maffia-allures is die zich afspeelt aan de machotop van een wereldrijk en waarover we bijzonder goed zijn ingelicht, onder meer door hoofdrolspelers als Caesar en Cicero. Randall Lesaffer, jurist en historicus, neemt de figuur van Cicero, republikein en opportunist tot in de kist, als uitgangspunt voor een van de zeldzame Nederlandse studies over de periode. Het is cursus-geschiedenisachtig zwoegen in het begin (namen! functies! data!) en we hebben de catchpartij Cicero-Catilina en aan het eind enkele processen met Cicero als pleiter nodig om in deze gedegen, open maar weinig bezielend geschreven studie een levend verhaal te krijgen. Ook Lesaffer eindigt met "één les voor onze eigen tijd en onze democratie: als het volk, de maatschappelijke elites en de politieke klasse van elkaar vervreemden, staat de deur naar de dictatuur open.”

(auteur: Patrick De Rynck, De Morgen 24/09/03)