Acta Diurna
A
C
T
A


Boeken

  De Morgen, 25/09/05
VerhalenBoeken

Onderwereld

De samenstellers gingen op zoek naar plaatsen in de Griekse en Romeinse literatuur waarin sprake is van wat de mens na de dood te wachten staat. Een eerste sombere voorafspiegeling van het dodenrijk, gelegen aan de overkant van de Styx, wordt al meteen in het begin van Homeros' Ilias gegeven. Vervolgens wordt dat beeld in wel duizend jaar klassieke literatuur verfijnd: wie loop je er tegen het vege lijf, hoe verlopen de contacten met de levenden, welke dagindeling schrijft hotel Hades voor? De auteurs laten niet na ook de alternatieve opvattingen over het leven na de dood onder de aandacht te brengen. Hun boek vatten ze op als een naslagwerk: met behulp van een trefwoordenregister kan de lezer zich aan de hand van klassieken kriskras door de eeuwige Elyseïsche Velden laten leiden, of van het ene Eiland der Gelukzaligen naar het andere hoppen. Hoe zat dat weer met Orpheus en Eurydice? Waarom werd eerstgenoemde door bacchanten verscheurd? En was zijn lief boos toen hij omkeek?

Mark Pieters & Patrick de Rynck (samenst.)

Over de Styx

Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam (2003), 232 p., van 14,95 naar 4,50 euro bij De Slegte.