Wie kan lid worden en wat wordt van een lid verwacht?

Iedere meerderjarige persoon, die binnen het gebied van een BIN woont of werkt, kan aansluiten bij het BIN.

Het BIN-lidmaatschap is beperkt tot één GSM-nummer per gezin.

Er wordt van elk BIN-lid verwacht, dat hij of zij zich op een positieve manier inzet voor de veiligheid van zijn of haar woon- en leefomgeving, dit door alert en waakzaam te zijn. Bij het opmerken van een verdachte situatie zal hij of zij steeds de politiediensten (101) waarschuwen.

Een BIN-lid eerbiedigt het huishoudelijk reglement en handelt conform de taalwetgeving, de wet op de private milities van 29 juli 1934, de privacywet van 8 december 1992 en de anti-discriminatiewet van 10 mei 2007.

Een BIN-lid heeft geen enkele politionele bevoegdheid en het lidmaatschap brengt geen extra of bijzondere rechten met zich mee.

Hoe kan ik lid worden?