Hoe het begon ....

In maart 2014 werden de contactpersonen van de verschillende buurtcomités aangeschreven door de de gemeente Zemst om te informeren naar de noodzakelijkheid van een buurtinformatienetwerk in de deelgemeentes Hofstade en Elewijt.

Ze werden uitgenodigd op een infoavond die plaatsvond op woensdag 30 april 2014 in de raadszaal van het gemeentehuis.

De nieuwsgierige aanwezigen kregen een uitgebreide uiteenzetting van wat een BIN inhoudt en hoe het in zijn werk gaat.

Al snel bleek dat er voldoende bereidwillige kandidaten waren die wilden meewerken aan een BIN.

Na afloop van de infoavond kreegen de gemeente het mandaat om de volgende stap voor te bereiden.

De gemeente Zemst organiseerde vervolgens op woensdag 01 oktober 2014 een volksbevraging in het ontmoetingscentrum in Hofstade.

Deze bijeenkomst was een groot succes: na de uiteenzetting van de schepen van veiligheid, Dirk Van Roey, hoofdcoördinator BIN Weerde Reinhart Lahousse en de politie-inspecteur, Frank Pierco meldden zich 46 kandidaat-leden en maar liefst 5 kandidaat-coördinatoren.

Op dinsdag 14 oktober 2014 had er een eerste vergadering plaats met:
de kandidaat coördinatoren, Foppe Hamstra, Joris Sterckx, Walter Hendrickx, Els Dauwe, Martine Goossens voor BIN Hofstade,
de kandidaat coördinatoren, Eric Van Cauter, Rene Van Roye, Sven Batens, Diederik Declercq, Joseph Vande Merk, Johan Vervaeke en Bruno De Raedemaeker voor BIN Elewijt,
de politie, vertegenwoordigd door wijkinspecteur Robby Tack en inspecteur Frank Pierco,
de gemeente, vertegenwoordigd door schepen van veiligheid, Dirk Van Roey en bevoegd ambtenaar, Iris Balaes.

Op deze vergadering werden Els Dauwe en Arnold Hamstra door de aanwezige kandidaat-coördinatoren naar voren geschoven als hoofdcoördinatoren.

Uiteindelijk werden op dinsdag 16 december 2014, de charters ondertekend van BIN Hofstade en BIN Elewijt, dit in aanwezigheid van een delegatie van politie korpschef Kastze de commissaris Filip Anthoon, inspecteur Frank Pierco, wijkmanager Zemst Peter Craenhals, wijkinspecteur Elewijt Marleen Pasteels, wijkinspecteur Hofstade Robby Tack, een delegatie van het college zijnde Burgemeester Bart Coopman, 1ste Schepen Veerle Geerinckx, gemeenteraadslid en politieraadslid Kathleen Goovaerts, Schepen van veiligheid Dirk Van Roey, Secretaris Joke Bruggeman en bevoegd ambtenaar Iris Balaes en onder ruime belangstelling van de pers.

Vanaf dan telde de gemeente Zemst drie officiële BIN's: BIN Hofstade, BIN Elewijt en BIN Weerde.

Op 1 januari 2015 werden de BIN's Hofstade en Elewijt daadwerkelijk operationeel.

Vervolg ...

Op 1 januari 2016 werden ook de BIN's van Zemst en Eppegem operationeel.

Zo telt onze gemeente nu 5 operationele BIN's die zich groepeerden in "BIN's Zemst"

Samen delen de 5 BIN's een gemeenschappelijk doel: het bevorderen van de veiligheid in onze mooie gemeente.