Deuoxtonion betekent letterlijk: “Van Goden en mensen”.

Deuoxtonion is ook een groep enthousiastelingen met een passie voor de oudste geschiedenis van onze streken in het algemeen en van de late ijzertijd in het bijzonder.
Vanuit de diepe overtuiging dat veel mensen nog steeds een vertekend beeld hebben van onze voorouders, ons opgedrongen door het eenzijdige verhaal van Gaius Julius Caesar, proberen wij via ons living history-project een impressie te geven van het dagelijks leven van een uitgebreide ijzertijdfamilie uit het jaar 60 voor onze jaartelling. Net voor de inval van de Romeinen in onze streken dus. 

We zijn echter veel meer dan een living-historygroep. We hebben een "kenniscentrum" uitgebouwd waar leerlingen, leraren en alle andere ge´nteresseerden terecht kunnen voor informatie voor schoolwerken, lessen, lezingen en informatieve wandelingen bij verenigingen en scholen...
We beperken ons ook niet enkel tot de late ijzertijd, maar proberen de periode van de steentijden tot de vroege Gallo-romeinse periode te overbruggen. Weten we zelf het antwoord niet dan hebben we contact met bevriende archeologen en groepen waar we terecht kunnen om je te helpen. 


Neem gerust een kijkje op de site voor wat we allemaal bieden.